Magazyn operatora logistycznego Interworld Freight w Stanach Zjednoczonych

Magazyn operatora logistycznego Interworld Freight w Stanach Zjednoczonych

Różne rozwiązania magazynowe dla operatora 3PL Interworld Freight w Miami

Magazyn operatora logistycznego Interworld Freight w Stanach Zjednoczonych

Operator logistyczny Interworld Freight zmodernizował swój magazyn w Miami. Dzięki dostarczonym przez Interlake Mecalux rozwiązaniom: regałom paletowym, regałom push-back oraz podestowi możliwe było lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni, uzyskanie większej pojemności magazynowej, a także zapewnienie doskonałej kontroli nad stanem magazynowym.

O firmie Interworld Freight

Interworld Freight to operator logistyczny o globalnym zasięgu oferujący usługi transportowe drogą lotniczą i morską dla przedsiębiorstw z różnych branż. W magazynie, który posiada w Miami, składowany jest wyjątkowo zróżnicowany asortyment – od materiałów wybuchowych po sos sojowy.

Firmę założył John Crespo w 1992 roku w Kolumbii, a po kilku latach przeniósł ją do Stanów Zjednoczonych. Początkowo przedsiębiorca dysponował w Miami niewielkim magazynem, o powierzchni 74 m2, gdzie sam wykonywał wszystkie prace, łącznie z załadunkiem ciężarówek. Z czasem jednak zamienił obiekt na większy, którego powierzchnia wynosiła 930 m2, i zatrudnił ośmiu pracowników.

Jakiś czas temu firma uruchomiła magazyn o powierzchni 2787 m2, w którym pracuje ponad 50 osób. Obecnie Interworld Freight obsługuje 7000–8000 kontenerów morskich, pochodzących głównie ze środkowej i południowej części Stanów Zjednoczonych.

Za mało miejsca

Wkrótce również ten magazyn okazał się za mały. Liczba składowanych ładunków była tak duża, że operatorzy z trudem przemieszczali się po obiekcie piechotą, nie mówiąc już o manewrowaniu wózkami widłowymi. Z tego powodu zaprzestano używania czterech spośród posiadanych sześciu wózków wysokiego składowania.

W tej sytuacji firma postanowiła przenieść się do jeszcze większego magazynu. Zostały doprecyzowane szczegóły umowy najmu obiektu o powierzchni 5574 m2, jednak dostawca urządzeń transportu bliskiego przekonał zarząd do próby optymalizacji wykorzystania miejsca w dotychczasowym magazynie. W tym celu skontaktowano się z dostawcą systemów składowania, firmą Atlantic Rack, aby dokładnie zbadał możliwości obiektu pod tym kątem.

Rozwiązanie: regały firmy Interlake Mecalux

W magazynie panował chaos, operatorzy układali ładunki na posadzce” – wspomina jeden z menadżerów z firmy Atlantic Rack. Powód był taki, że regały będące na wyposażeniu obiektu – bardzo stare i w złym stanie technicznym – mogły pomieścić co najwyżej 100 palet.

Atlantic Rack dokładnie przeanalizował wymiary magazynu, przebieg procesu magazynowego oraz szybkość rotacji produktów w ciągu normalnego dnia pracy. Okazało się, że produkty nie są składowane zbyt długo – maksymalnie kilka tygodni.

Z tego względu zaproponowano regały paletowe firmy Interlake Mecalux mieszczące 1346 palet, a także regały push-back, które jeszcze bardziej zwiększyły pojemność magazynową – z 35 do 38%. Ponadto, aby lepiej wykorzystać dostępną powierzchnię, szerokość korytarzy ograniczono do 2 m i zagospodarowano wysokość obiektu poprzez zamontowanie podestu tworzącego dwie kondygnacje – na górnej odbywa się kompletacja, na dolnej zaś składowane są kartony.

Zalety regałów firmy Interlake Mecalux

Z uwagi na duże zróżnicowanie ładunków składowanych w magazynie firmy Interworld Freight najodpowiedniejsze okazały się regały paletowe, które umożliwiają bezpośredni dostęp do palet i ułatwiają kontrolę nad stanem magazynowym. Ponadto ich konstrukcja zapobiega przypadkowym uderzeniom w składowane na nich ładunki, co sprawiło, że odkąd Interworld Freight zmodernizował magazyn, przestały napływać od klientów reklamacje z powodu uszkodzeń produktów.

Regały push-back to również doskonały wybór, ponieważ zapewniają wysoką gęstość składowania, a tym samym optymalne wykorzystanie powierzchni. Do magazynu trafia nawet po 15 palet z tą samą pozycją asortymentową, dlatego rozwiązanie to świetnie się tutaj sprawdza.

Magazyn przeszedł diametralną metamorfozę. Obecnie firma wysyła do odbiorców 15 kontenerów dziennie, a zatem trzykrotnie więcej niż dotychczas, kiedy to operatorzy potrzebowali aż 3–4 godzin, aby przygotować zaledwie jeden kontener. Powodem takiego stanu rzeczy była konieczność przemieszczania się po całym magazynie, aby zlokalizować pozycje asortymentowe potrzebne do skompletowania zamówień. Teraz operatorzy dokładnie wiedzą, gdzie znajduje się każdy produkt.

Każdego dnia do magazynu przyjeżdża kilka ciężarówek z ładunkami z różnych zakątków kraju. Operatorzy muszą policzyć, zmierzyć i zważyć produkty, a potem zidentyfikować każdy artykuł w informatycznym systemie zarządzania magazynem i wydrukować etykiety, które nakleja się na każdą paletę.

Posługując się trójstronnymi wózkami systemowymi, operatorzy umieszczają ładunki na miejscach wyznaczonych do ich składowania przez oprogramowanie magazynowe. Interworld Freight powiadamia swoich klientów, że ich produkty są już na regałach, a następnie otrzymuje raport ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w kolejnych dniach, tzn. informacje o terminie wysyłki, adresie odbiorcy itp.

Dyrektor Interworld Freight
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z regałów firmy Interlake Mecalux, ponieważ całkowicie zmieniły układ naszego magazynu, a ponadto od momentu ich zamontowania zminimalizowaliśmy liczbę błędów i nie dostajemy już reklamacji od klientów”.

Korzyści dla firmy Interworld Freight

  • Większa pojemność magazynowa: zastosowane rozwiązania pozwoliły doskonale wykorzystać powierzchnię i wysokość magazynu i w ten sposób potroić dotychczasową pojemność.
  • Mniej błędów: dzięki inteligentnemu zarządzaniu za pomocą oprogramowania magazynowego zminimalizowano liczbę błędów w zamówieniach.
  • Bardziej sprawny proces: systemowe wózki trójstronne umożliwiają bardzo szybkie pobieranie i odkładanie palet.

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę