Regały push-back

Regały push-back

Oszczędność przestrzeni oraz duża gęstość składowania. Na każdym poziomie można składować inną jednostkę magazynową. Załadunek i rozładunek przeprowadzany jest w tym samym korytarzu (system LIFO).

Manipulacja ładunkami odbywa się szybko, ponieważ wózki nie muszą wjeżdżać do korytarzy roboczych.

Prośba o informację i/lub ofertę

Regały push-back to akumulacyjny system magazynowania, który pozwala składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.

Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.

Zalety

  • Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.
  • Idealny system składowania produktów o średniej rotacji, przy dwóch lub większej liczbie palet na jednostkę magazynową.
  • W odróżnieniu od innych systemów akumulacyjnych na każdym poziomie można składować inną jednostkę magazynową.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę