Regały push-back

Oszczędność przestrzeni oraz duża gęstość składowania. Na każdym poziomie można składować inną jednostkę magazynową. Załadunek i rozładunek przeprowadzany jest w tym samym korytarzu (system LIFO).

Manipulacja ładunkami odbywa się szybko, ponieważ wózki nie muszą wjeżdżać do korytarzy roboczych.

Regały Push-back

dec4dc63-ea4d-36fb-5450-461af29f2075

Regały Push-back

d4965250-fbdf-8320-a726-2705f1114087

Regały Push-back

f3360541-c251-41cf-f651-35c521212599

Regały Push-back

82e6bea6-5f9f-f842-5f7a-4bc8cf847b18

Regały Push-back

0e8adf0f-2658-66d5-b482-d5bfd83760ed

Regały Push-back

3d64679e-b8f7-887e-7608-109d93dfb96f

Regały Push-back

40114f3f-6d7e-6d12-7f36-8d5325003f17

Regały Push-back

81538176-3f40-a037-c632-4167e74116b0

Regały Push-back

14bdeb49-103f-a3fc-793b-950bc64c8442

Regały Push-back

20fb7544-4b8e-cc90-c508-00771b44f283

Regały Push-back

4873a3a1-f547-4e0d-677c-f37816ddc70f

Regały Push-back

ae32464c-7ecc-0fa3-1ac7-7377e0012cbd

Regały push-back to akumulacyjny system magazynowania, który pozwala składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.

Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.

Zalety

  • Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.
  • Idealny system składowania produktów o średniej rotacji, przy dwóch lub większej liczbie palet na jednostkę magazynową.
  • W odróżnieniu od innych systemów akumulacyjnych na każdym poziomie można składować inną jednostkę magazynową.