Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie firmy Zuidnatie w Belgii

Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie firmy Zuidnatie w Belgii

Regały Mecaluxu w magazynie jednego z największych operatorów logistycznych w porcie w Antwerpii

Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie firmy Zuidnatie w Belgii

Zuidnatie, uznany belgijski operator logistyczny, przeorganizował układ jednego ze swoich magazynów w Antwerpii. Mecalux wyposażył obiekt w dwa bloki regałów z półautomatycznym systemem Pallet Shuttle, których pojemność wynosi 2875 palet

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn firmy Zuidnatie
  Pojemność magazynowa: 2875 palet
  Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1050 kg
  Wysokość regałów: 9 m
  Głębokość regałów: 29 m
 • Pobierz PDF

O firmie Zuidnatie

Jest to jeden z największych operatorów logistycznych działających w antwerpskim porcie. Oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący m.in. załadunek i rozładunek ciężkich ładunków i kontenerów morskich, składowanie wszelkiego rodzaju produktów oraz krajowy i międzynarodowy transport towaru.

Zuidnatie posiada fachowy zespół i nowoczesny sprzęt, dzięki czemu klienci firmy otrzymują kompleksową i spersonalizowaną obsługę logistyczną.

Magazyn firmy Zuidnatie

Niedawno firma przeorganizowała jeden ze swoich magazynów. Cały obiekt zajmuje powierzchnię 8554 m2, ale na magazyn przeznaczono tylko jego część, 1050 m2. Składowany jest tutaj głównie towar jednego z klientów – firmy z branży spożywczej.

Dotychczas magazyn był wyposażony w regały paletowe, jednak zaistniała konieczność uzyskania większej pojemności. Dlatego Mecalux zaproponował rozwiązanie w postaci regałów do składowania akumulacyjnego obsługiwanych przez wózki Pallet Shuttle.

W magazynie zamontowano dwa bloki regałów mierzące 9 m wysokości, które podzielone zostały na 5 poziomów ładunkowych. Każdy z nich składa się ze 125 kanałów o głębokości 29 m, w których mieści się ok. 23 palet z tą samą pozycją asortymentową, co daje łącznie 2875 miejsc paletowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, ponieważ doskonale wykorzystuje dostępną powierzchnię i wysokość magazynu, pozwalając nam utworzyć aż pięć poziomów ładunkowych” – wskazuje Paul Van Werveke, Kierownik Operacyjny w magazynie Zuidnatie.

Większość jednostek ładunkowych stanowią tutaj worki przemysłowe, tzw. big bags, umieszczone na paletach w celu ułatwienia ich obsługi. Jak zauważa Paul Van Werveke, „konstrukcja regałów jest dostosowana do rodzaju i wielkości magazynowanych ładunków, z których każda waży 1050 kg”.

Zdaniem Kierownika Operacyjnego rozwiązanie to przyniosło firmie dwie znaczące korzyści, a mianowicie „większą pojemność magazynową dzięki lepszemu wykorzystaniu miejsca” i „sprawniejsze odkładanie i pobieranie towaru”. Spośród systemów składowania akumulacyjnego Pallet Shuttle gwarantuje bowiem najszybszą obsługę ładunków.

Do magazynu przyjmujemy dziennie ok. 200 palet z całego świata i bardzo dużą ich liczbę dostarczamy do odbiorców zlokalizowanych głównie w Europie” – wyjaśnia Paul Van Werveke. W obsłudze takiego tempa pracy najlepiej sprawdza się półautomatyczny system Pallet Shuttle, w którym ładunki są odkładane na regały i pobierane z nich za pomocą automatycznych wózków przemieszczających się wewnątrz kanałów. Obie operacje – załadunek i rozładunek regałów – przebiegają bardzo szybko i sprawnie.

Półautomatyczny system Pallet Shuttle działa w ten sposób, że operator umieszcza u wejścia do odpowiedniego kanału wózek Pallet Shuttle, a nad nim paletę z towarem, którą następnie wózek samodzielnie transportuje wewnątrz kanału na pierwsze wolne miejsce, licząc od drugiego końca regału. Ponieważ operatorzy nie muszą wjeżdżać wózkami widłowymi do kanałów, aby odłożyć czy pobrać ładunek, spada ryzyko uszkodzenia regałów. Do sterowania wózkami wykorzystywane są tablety z łączem wi-fi.

Korzyści dla firmy Zuidnatie

 • Składowanie według produktów: w każdym kanale regałów jest składowana jedna pozycja asortymentowa.
 • Maksymalne wykorzystanie miejsca: dwa bloki regałów zajmują całą dostępną powierzchnię magazynową.
 • Sprawny proces logistyczny: poruszający się autonomicznie wózek Pallet Shuttle zapewnia szybsze odkładanie i pobieranie ładunków.
Magazyn firmy Zuidnatie
Pojemność magazynowa: 2875 palet
Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 1050 kg
Wysokość regałów: 9 m
Głębokość regałów: 29 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę