Samaniego aktualizuje Easy WMS do wersji Enterprise

Samaniego aktualizuje Easy WMS do wersji Enterprise

Easy WMS w wersji Enterprise pomógł zwiększyć tempo przygotowywania zamówień

Samaniego aktualizuje Easy WMS do wersji Enterprise

Samaniego, hiszpańska hurtownia leków weterynaryjnych z Logroño w północnej Hiszpanii, zdecydowała się zamienić wersję Pro systemu zarządzania magazynem Easy WMS na bardziej zaawansowaną Enterprise. Krok ten był podyktowany wzrostem sprzedaży, jaki firma notuje w ostatnich latach, zwłaszcza poprzez kanał internetowy. System umożliwia śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw, co jest niezbędne w przypadku produktów farmaceutycznych, od których zależy zdrowie i życie zwierzęcych pacjentów.

Rozwój i digitalizacja

Działająca od 1988 roku firma Samaniego zaopatruje laboratoria, przychodnie i szpitale dla zwierząt w produkty weterynaryjne. Współpracuje z wiodącymi producentami, aby oferować skuteczne leki dostosowane do potrzeb każdego zwierzęcia.

Siedziba Samaniego mieści się w Logroño, gdzie firma posiada magazyn o powierzchni 2000 m2, gdzie składuje ok. 9000 różnorodnych artykułów: od leków, poprzez sprzęt chirurgiczny, po karmy. Obiekt jest podzielony na trzy części:

 • Strefa składowania w temperaturze otoczenia – składuje się tutaj głównie karmy i leki o dużej rotacji, a w specjalnie wydzielonym miejscu – biocydy.
 • Strefa składowania chłodniczego (temperatura od 2 do 8ºC) – magazynowane są tu leki, które aby zachować swoje właściwości, niektóre towary wymagają składowania w kontrolowanej, niskiej temperaturze.
 • Magazyn pionowy – służy do składowania produktów o niewielkich gabarytach oraz niskiej i wysokiej rotacji. Easy WMS został precyzyjnie zintegrowany z tym systemem składowania, dzięki czemu stale monitoruje dostępność towaru oraz organizuje pracę operatorów na każdym etapie procesu magazynowego.

Organizacja magazynu idealnie oddaje ducha przedsiębiorczości i rozwoju, który wyznacza kierunek działania firmy, nieustannie inspirując ją do wprowadzania zmian w działalności, zgodnych z kierunkiem trendów występujących na rynku.

Kierownik Magazynu, David García, wyjaśnia, że początkowo zarządzanie ładunkami i ich obsługa odbywały się bez żadnego oprogramowania, a więc ręcznie i z pamięci. „Operatorzy wiedzieli mniej więcej, gdzie znaleźć poszczególne produkty. Były one rozmieszczone według producentów, to znaczy wszystkie produkty danego producenta znajdowały się na tym samym regale”.

Taki sposób pracy był jednak obarczony ryzykiem błędów, które stawało się coraz większe, w miarę jak rozrastał się asortyment i zwiększała się liczba zamówień. Firma stanęła wówczas przed koniecznością wprowadzenia bardziej efektywnego rozwiązania wspomagającego prace magazynowe.

Gdy wdrożono system planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP SAP, firma mogła przypisać lokalizacje do produktów. David García wspomina, że „była to spora zmiana, ponieważ przypisanie konkretnego miejsca do każdego produktu, nadawało kierunek podczas przygotowywania zamówień. Nadal potrzebny był jednak system, który usprawniłby pracę operatorów i umożliwiłby precyzyjną kontrolę nad towarem”.

Firma potrzebowała zatem oprogramowania przeznaczonego specjalnie do zarządzania magazynem, dlatego zdecydowała się na instalację WMS (Warehouse Management System). Oprogramowanie tego typu, w odróżnieniu od systemów ERP, zapewnia pełną kontrolę nad produktami składowanymi w magazynie i ścisły nadzór nad pracą operatorów, a wszystko po to, by uzyskać najwyższą wydajność całego procesu logistycznego – od przyjęcia towaru, poprzez jego składowanie, aż po kompletację i wysyłkę zamówień.

Po przeanalizowaniu różnych ofert firma Samaniego wybrała system Easy WMS Mecaluxu. Kierownik Magazynu uzasadnia ten wybór następująco: „Produkt wzbudził nasze zaufanie, zarówno jeśli chodzi o jego możliwości, jak i o wsparcie techniczne podczas wdrożenia. Łączy w sobie lata pracy i doświadczenia w zakresie opracowania i rozwoju”. Przy realizacji tego projektu firma Samaniego korzystała ze wsparcia Agencji Rozwoju Gospodarczego Regionu La Rioja.

Dzięki wdrożeniu Easy WMS magazyn jest lepiej zorganizowany, co poprawiło elastyczność i wydajność logistyki firmy, co w rezultacie zwiększyło zadowolenie jej klientów.

Jedną z ważnych zalet narzędzia stworzonego przez Mecalux jest możliwość jego integracji z dowolnym systemem ERP. Easy WMS jest wyposażony w interfejs komunikacyjny certyfikowany przez SAP, co umożliwia bezproblemową integrację i wymianę danych między obydwoma systemami, a tym samym przyczynia się do zwiększenia wydajności magazynu.

Dlaczego warto wdrożyć WMS, skoro mamy już ERP?

Przedsiębiorstwo, które chce efektywnie zarządzać swoim magazynem wdraża system WMS z następujących powodów:

 • Stopień wyspecjalizowania. WMS koncentruje się na zarządzaniu obiegiem ładunków w magazynie i zapewnia dużo dokładniejszą kontrolę zapasów niż ERP.
 • Zarządzanie stanem magazynowym. Za pomocą odpowiednich algorytmów przypisuje dostępne miejsca składowania, kierując się kryteriami efektywności i optymalizacji.
 • Pełna identyfikowalność. Rejestruje każdy proces, który dany artykuł przeszedł w łańcuchu dostaw.
 • Skalowalność. Funkcjonalności WMS można rozbudować lub zmodyfikować w celu dopasowania systemu do zmieniających się wymogów rynku oraz specyfiki każdej firmy i branży.
 • Optymalizacja procesu. WMS zarządza i optymalizuje wszystkie operacje magazynowe. Przekazuje operatorom jasne i precyzyjne instrukcje, dzięki czemu ich praca jest bardziej efektywna.
 • Łatwa integracja. Oprogramowanie magazynowe można w prosty sposób zintegrować z systemami usprawniającymi kompletację (takimi jak m.in. terminale radiowe, pick to light i put to light), a także z innymi technologiami, systemami i urządzeniami.

Easy WMS i identyfikowalność

„Pośród wszystkich zalet Easy WMS najważniejsze to pełna kontrola stanu magazynowego i identyfikowalność każdego ładunku” – wskazuje David García i dodaje: „Zajmujemy się sprzedażą leków, dlatego możliwość śledzenia produktów ma dla nas fundamentalne znaczenie. Wyobraźmy sobie na przykład, że został wydany komunikat o wycofaniu z obrotu konkretnej partii leku. Gdybyśmy jej szybko nie wycofali, skutki mogłyby być tragiczne”.

Identyfikowalność pozwala firmie Samaniego na ścisłą kontrolę właściwości produktów, począwszy od surowców z jakich zostały wykonane po opakowania, a także na śledzenie ich drogi w ramach całego łańcucha dostaw aż do momentu dostarczenia klientowi końcowemu.

Easy WMS monitoruje towar od momentu jego przyjęcia do magazynu. Każdego dnia trafia tutaj ok. 30 palet z lekami od producentów hiszpańskich oraz z karmami od dostawców z Hiszpanii, Danii i Holandii. Operatorzy identyfikują każdy produkt, korzystając z terminali radiowych, dzięki czemu Easy WMS otrzymuje wszystkie jego charakterystyki, takie jak: gabaryt, waga, data ważności, numer partii itp.

Na podstawie uzyskanych informacji system wyznacza lokalizację dla każdego produktu, kierując się jego cechami i tempem rotacji, co pozwala w każdej chwili zlokalizować produkt i na bieżąco kontrolować jego dostępność w magazynie.

Dokładna kontrola stanu magazynowego ma również wpływ na pozostałe operacje odbywające się w magazynie. „Dzięki Easy WMS zawsze wiemy nie tylko, gdzie znajdują się poszczególne produkty, lecz także kiedy uzupełnić ich zapas” – zauważa Kierownik Magazynu.

Kiedy zapas produktów osiąga ustalony minimalny poziom, Easy WMS wysyła powiadomienie do systemu ERP SAP, z jakiego korzysta firma Samaniego, o konieczności złożenia zamówienia u dostawcy. Dzięki temu w magazynie zawsze jest dostępny zapas minimalny, który umożliwia szybkie zaopatrzenie klientów.

Przejście na bardziej zaawansowaną wersję Easy WMS było podyktowane wzrostem sprzedaży i koniecznością usprawnienia procesu realizacji zamówień. Z systemu Easy WMS korzystamy od lat i jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie dzięki niemu osiągamy. Możliwość dokładnej lokalizacji i śledzenia każdego produktu to duże udogodnienie.

David García, Kierownik Magazynu w firmie Samaniego

Kompletacja zamówień składanych przez internet

Jedną z najbardziej ambitnych zmian, na jakie firma Samaniego zdecydowała się w ostatnich latach, jest umożliwienie lecznicom weterynaryjnym i sklepom zoologicznym składania zamówień przez stronę internetową.

Rozwiązanie to okazało się doskonałym pomysłem. „Sprzedaż przez internet rośnie u nas w bardzo szybkim tempie. Obecnie ok. 60% zamówień, które realizuje nasz magazyn, jest składanych za pośrednictwem strony internetowej” – wskazuje David García.

Uruchomienie sprzedaży internetowej pociąga za sobą szereg wyzwań dla logistyki firmy, przede wszystkim konieczność realizowania większej liczby zamówień w krótszym czasie.

W tej sytuacji firma Samaniego potrzebowała bardziej zaawansowanej wersji oprogramowania magazynowego Easy WMS, dlatego zamieniła Pro na Enterprise. „Uznaliśmy, że pomoże nam sprostać wzrostowi sprzedaży” – wyjaśnia Kierownik Magazynu.

Wersja Enterprise oprogramowania magazynowego Mecaluxu została opracowana specjalnie dla magazynów, w których, tak jak w obiekcie firmy Samaniego, zachodzą bardziej złożone procesy. Pozwala ona dostosować funkcjonalności systemu do specyfiki pracy obiektu, a także do przyszłych zmian związanych z rozwojem firmy.

Nowa wersja Easy WMS usprawniła przebieg głównej operacji wykonywanej w magazynie, którą jest kompletacja zamówień. „Oprogramowanie dzieli zamówienia tak, aby można je było przygotowywać osobno w różnych częściach magazynu” – wyjaśnia David García. System wysyła polecenia operatorom pracującym w poszczególnych częściach magazynu w sposób zsynchronizowany, wskazując im na terminalach radiowych, jakie produkty mają pobrać w swojej strefie.

Dzięki temu zamówienia są przygotowywane szybciej i bez błędów. Dotychczas realizowano średnio 144 zamówienia dziennie (łącznie 750 pozycji), dziś natomiast tylko na jednej zmianie operatorzy są w stanie skompletować 217 zamówień (1500 pozycji).

Gotowe zamówienia są kierowane do strefy wysyłek. „Współpracujemy z wieloma firmami transportowymi, z których każda ma u nas przypisaną określoną rampę załadunkową. Easy WMS wie, który przewoźnik będzie realizował dostawę danego zamówienia i wskazuje, na którą rampę należy je dostarczyć” – objaśnia David García.

Szybka i bezpieczna logistyka

Samaniego to firma, dla której bardzo ważna jest jakość obsługi odbiorców. Jej priorytetem jest szybkie zaopatrywanie klinik weterynaryjnych, aby ich pacjenci mogli jak najszybciej otrzymać leki i karmy. Do jego realizacji konieczna jest właściwa organizacja logistyki, a szczególnie etapu kompletacji zamówień.

Easy WMS w wersji Enterprise sprawdza się w tym przypadku doskonale. Operatorzy, postępując zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami, mogą skupić się na realizacji jak największej liczby zamówień w jak najkrótszym czasie. Dzięki temu firma Samaniego może zaopatrzyć więcej odbiorców, z których 60% składa zamówienia przez internet.

Korzyści dla firmy Samaniego

 • Sprawna realizacja zamówień internetowych: Easy WMS w wersji Enterprise pomaga przygotować więcej zamówień pochodzących ze strony internetowej w krótszym czasie.
 • Pełna identyfikowalność stanu magazynowego: Easy WMS precyzyjnie śledzi obieg każdej z 9000 pozycji asortymentowych składowanych w magazynie.
 • Integracja z systemem ERP: oprogramowanie Mecaluxu jest zintegrowane z systemem ERP firmy Samaniego w celu zwiększenia wydajności magazynu.

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę