Części zamienne do maszyn rolniczych w automatycznym magazynie pojemnikowym

Części zamienne do maszyn rolniczych w automatycznym magazynie pojemnikowym

Firma Symta-Pièces uruchomiła automatyczny magazyn pojemnikowy, który mieści 3000 pojemników

Części zamienne do maszyn rolniczych w automatycznym magazynie pojemnikowym

Automatyczny magazyn pojemnikowy to znacznie więcej niż sposób magazynowania produktów o małych rozmiarach. Dla francuskiego dystrybutora części zamiennych do traktorów i maszyn rolniczych, firmy Symta-Pièces, to skok jakościowy w organizacji łańcucha dostaw, dzięki usprawnieniu i przyspieszeniu kompletacji zamówień. Aby uzyskać jeszcze większą wydajność procesu logistycznego, firma wdrożyła w swoim obiekcie informatyczny system zarządzania magazynem opracowany przez Mecalux

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn automatyczny firmy Symta-Pièces
  Pojemność magazynowa: 3000 pojemników
  Wymiary pojemnika: 356 x 556 x 240 / 420 mm
  Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
  Wysokość regałów: 7 m
  Długość regałów: 32 m
 • Pobierz PDF

O firmie Symta-Pièces

Symta-Pièces to rodzinna firma, której historia sięga początku XX wieku, kiedy została założona w Saint-Florent-des-Bois w zachodniej Francji. Przedmiotem jej działalności jest dystrybucja części zamiennych do traktorów, kombajnów i innych maszyn rolniczych.

W swojej bogatej ofercie, liczącej ponad 57 000 pozycji asortymentowych, Symta-Pièces posiada produkty najbardziej znanych marek. Właściciele firmy są świadomi, że niezawodny proces logistyczny jest kluczem do satysfakcji klientów.

Nowy magazyn miniload

Symta-Pièces to firma, która stawia na rozwój i modernizację w celu zapewnienia sobie szybkiego tempa wzrostu. Z tego względu w ostatnich miesiącach przeprowadziła remont swojego centrum dystrybucyjnego w La Roche-sur-Yon.

Przebudowa obiektu miała na celu zastosowanie rozwiązania, które ułatwiłoby obsługę małych produktów. Jak wyjaśnia Dominique Praud, Kierownik Magazynu, „dotychczas małe produkty były składowane na paletach, ale system ten nie tylko był mało praktyczny dla operatorów, ale także zajmował dużo miejsca”.

Dlatego Mecalux zaproponował wyposażenie obiektu w automatyczny magazyn pojemnikowy miniload. Jest to system zaprojektowany specjalnie do składowania niewielkich produktów, który usprawnia obsługę magazynowanych produktów i przygotowywanie zamówień, dzięki czemu spełnia oba priorytetowe wymogi, które wymienia Dominique Praud: „Zależało nam na optymalnym wykorzystaniu miejsca i usprawnieniu procesu magazynowego”.

Najważniejszym etapem odbywającego się w tym obiekcie procesu logistycznego jest kompletacja. Każdego dnia Symta-Pièces realizuje ok. 1000 zamówień swoich odbiorców. Automatyczny magazyn pojemnikowy jest czymś w rodzaju bufora, ponieważ w odpowiednim momencie dostarcza składowane w nim małe produkty do strefy kompletacji.

Dominique Praud – Kierownik Magazynu firmy Symta-Pièces
Obroty Symta-Pièces stale rosną, dlatego musieliśmy zwiększyć wydajność centrum dystrybucyjnego. Mecalux pomagał nam od początku tego projektu. Zaproponowane rozwiązanie spełniło nasze potrzeby w obszarze logistyki oraz założenia budżetowe”.

Trzy w jednym

Miniload to automatyczny system składowania, który tworzą trzy elementy: regały, urządzenia transportu bliskiego (układnica i przenośnik) oraz informatyczny system zarządzania magazynem Easy WMS.

Magazyn Symta-Pièces składa się z jednego korytarza, o długości 32 m, w którym pracuje układnica o podwójnej głębokości składowania. Regały znajdujące się po obu stronach korytarza mają wysokość 7 metrów i są podzielone na 15 poziomów ładunkowych. Instalacja umożliwia składowanie łącznie 3000 pojemników o wadze jednostkowej 50 kg.

Konstrukcja regałów jest przystosowana do dwóch rodzajów pojemników różniących się wysokością: 240 i 420 mm. Niższe pojemniki składowane są na dolnych poziomach, natomiast wyższe – na górnych.

Po korytarzu przemieszcza się automatyczna układnica pojemnikowa, pobierająca i odkładająca ładunki. Wózek podnoszący układnicy składa się z chwytaka i dwóch poruszających się niezależnie przekładni pasowych, dzięki czemu układnica może obsługiwać ładunki znajdujące się po obu stronach korytarza.

Układnica pracuje wyłącznie w korytarzu, a jej zadaniem jest umieszczanie pojemników pobieranych z regałów na znajdującym się przed nimi przenośniku – zgodnie z zasadą „towar do człowieka”. „Dzięki automatyzacji przyjęć i wydań towaru zaopatrywanie strefy kompletacji odbywa się szybciej” – zauważa Dominique Praud.

Rozmieszczenie ładunków w magazynie oparte jest na ich rotacji. Produkty, na które zapotrzebowanie jest większe, składuje się na końcach korytarza, co ma na celu optymalizację pracy układnicy. Towar jest obsługiwany metodą FIFO (first in, first out), czyli pojemniki opuszczają regały w tej samej kolejności, w jakiej na nie trafiły.

Nad bezbłędną realizacją procesu logistycznego czuwa oprogramowanie magazynowe. „Było ono niezbędne, abyśmy zawsze, szybko i bezbłędnie byli w stanie zlokalizować każdy pojemnik” – wskazuje Dominique Praud. Mecalux wdrożył w obiekcie należącym do Symta-Pièces system zarządzania magazynem Easy WMS, który kieruje odbywającym się w nim procesem i sprawuje pełną kontrolę nad ładunkami, dzięki możliwości śledzenia każdego produktu od momentu jego przyjęcia do magazynu, a tym samym monitorowania stanu magazynowego w czasie rzeczywistym.

Pełna kontrola nad towarem

Easy WMS optymalizuje cały proces odbywający się w automatycznym magazynie pojemnikowym. Pełna kontrola nad każdym pojemnikiem pozwala całkowicie wyeliminować ryzyko błędów, jakie towarzyszy ręcznej obsłudze towaru, a także umożliwia stałą inwentaryzację, dzięki czemu firma na bieżąco zna stan swojego magazynu.

Jak zauważa Dominique Praud, „Easy WMS zarządza miejscami składowania oraz pobieraniem i odkładaniem produktów”. Taka kontrola nad przepływem ładunków jest niezbędnym czynnikiem zapewniającym wysoką wydajność magazynu. System wyznacza miejsca składowania w taki sposób, aby zoptymalizować pracę układnicy, co przekłada się na szybsze dostarczanie towaru do strefy kompletacji, a w rezultacie do klienta.

WMS komunikuje się z systemem ERP wykorzystywanym przez Symta-Pièces, aby zapewnić zaopatrzenie centrum dystrybucyjnego na podstawie zapotrzebowania wynikającego z zamówień. „Easy WMS ściśle współpracuje z systemem Navision, dostarczając mu informacje o stanie magazynowym” – wyjaśnia Kierownik Magazynu.

Efektywne zarządzanie magazynem

Automatyczny magazyn pojemnikowy jest w pełni zintegrowany z pozostałymi obiektami centrum dystrybucyjnego firmy Symta-Pièces. Nie tylko optymalnie wykorzystuje dostępną powierzchnię, by pomieścić 3000 pojemników z małymi produktami, lecz również gwarantuje szybkie i sprawne dostarczanie tych produktów do strefy przygotowywania zamówień.

Miniload to system działający na zasadzie „towar do człowieka”, dzięki czemu pracownicy nie muszą przemieszczać się po całym magazynie, aby skompletować zamówienie. Produkty są im dostarczane do stanowiska kompletacyjnego przez automatyczne urządzenia – układnicę i przenośnik. Rozwiązanie to znacząco przyczyniło się do poprawy wydajności łańcucha dostaw w firmie Symta-Pièces.

Korzyści dla firmy Symta-Pièces

 • Oszczędność miejsca: automatyczny magazyn pojemnikowy składa się z jednego korytarza, wzdłuż którego znajdują się regały o długości 32 m i wysokości 7 m, na których mieści się 3000 pojemników o wadze do 50 kg każdy.
 • Wyższa wydajność: rezultatem automatyzacji przyjęć i wydań ładunków jest szybkie i sprawne zaopatrywanie strefy kompletacji.
 • Monitorowanie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym: system zarządzania magazynem Easy WMS zapewnia ścisłą kontrolę stanu magazynowego.
Magazyn automatyczny firmy Symta-Pièces
Pojemność magazynowa: 3000 pojemników
Wymiary pojemnika: 356 x 556 x 240 / 420 mm
Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
Wysokość regałów: 7 m
Długość regałów: 32 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę