Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Układnice paletowe w magazynie automatycznym produktów firmy Next Generation Films

Maksymalna wydajność w magazynie Next Generation Films dzięki przenośnikom paletowym i korytarzom o rekordowej długości 140 m

Next Generation Films
Interlake Mecalux zbudował dla firmy Next Generation Films nowy magazyn automatyczny, który mieści ponad 15 400 palet o różnych wymiarach i o różnej rotacji. Obiektem zarządza opracowane przez Mecalux oprogramowanie magazynowe Easy WMS, które umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności wszystkich czynności i procesów zachodzących w magazynie.
Układnice paletowe w magazynie automatycznym produktów firmy Next Generation Films

O firmie Next Generation Films

Firma Next Generation Films, założona w 1994 roku w amerykańskim stanie Ohio przez Davida A. Freckę, to producent folii opakowaniowych dla różnych branż, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego.

Firma wyróżnia się nieustającym rozwojem i innowacyjnością procesów produkcyjnych dzięki stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Rezultatem takiego podejścia są produkty najwyższej jakości.

Potrzeby i rozwiązanie

Firma Next Generation Films składowała swoje produkty w magazynie o pojemności 3000 palet znajdującym się przy zakładzie produkcyjnym oraz w kilku wynajętych obiektach. W ostatnich latach odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży, szczególnie do branży spożywczej, dlatego aby sprostać sytuacji, potrzebowała magazynu odpowiedniego do większych potrzeb.

Nowy obiekt musiał zapewniać dużą pojemność, ciągłą obsługę przyjęć i wydań towarów oraz sprawną realizację procesów magazynowych. Ze względu na przeznaczenie produktów konieczna była możliwość ich stałego śledzenia, aby w każdym momencie znać ich stan magazynowy i lokalizację. Istotnymi wymogami były także: zapewnienie szybkich wysyłek i zachowanie restrykcyjnych warunków sanitarno-higienicznych. Projekt stanowił ogromne wyzwanie z uwagi na bogatą ofertę firmy, co przekłada się na różnorodność składowanych przez nią ładunków.

Rozwiązanie łączące w sobie odpowiedź na wszystkie wymienione powyżej potrzeby Klienta z jednoczesnym spełnieniem restrykcyjnych warunków przewidzianych dla branży spożywczej dostarczył Interlake Mecalux.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaproponowano budowę magazynu automatycznego o wysokości 11,9 m wewnątrz hali Next Generation Films. Magazyn składa się z sześciu korytarzy z regałami o podwójnej głębokości po obu stronach i umożliwia składowanie ponad 15 400 palet.
 

Jason Hildebrand - Dyrektor ds. Logistyki w Next Generation Films
"Automatyzacja jest wyjątkowo efektywna. Nasz magazyn działa w trybie 24/7 i to, łącznie ze wzrostem wydajności przygotowania zamówień, pomaga nam obniżyć koszty logistyczne."

 

Magazyn automatyczny

Początkowo w magazynie miało się znaleźć pięć automatycznych układnic paletowych, ale zważywszy na tempo wzrostu firmy i prognozowany rozwój zdecydowano się na montaż jeszcze jednego korytarza, a tym samym zamontować szóstą układnicę paletową.

Wybór miejsc składowania poszczególnych pozycji asortymentowych odbywa się na podstawie rotacji: produkty, na które zapotrzebowanie jest duże, zajmują przednią część magazynu, natomiast produkty o mniejszym popycie składowane są w tylnej części. Takie rozmieszczenie służy optymalizacji ruchu urządzeń transportu bliskiego, co przekłada się na większą liczbę wykonanych cykli.

W każdym korytarzu układnica paletowa gwarantuje stały przepływ towaru. Eliminacja pracy operatorów zwiększa bezpieczeństwo i pozwala wyeliminować ryzyko błędów, jakie wiąże się z obsługą manualną. Układnice paletowe transportują ładunki między regałami i przenośnikami w obie strony.

Urządzenia te pracują z prędkością 180 m/min. w poziomie i 38 m/min. w pionie. Wyposażone są w widły teleskopowe o podwójnym zasięgu, które umożliwiają dostęp do drugiego produktu na każdym poziomie regałów o podwójnej głębokości.

Przyjęcia towaru do magazynu

System przenośników usytuowany po jednej stronie regałów automatycznie transportuje produkty wchodzące do magazynu i z niego wychodzące.

Next Generation Films korzysta z palet o różnych wymiarach i różnej jakości, dlatego stosowane są palety pomocnicze o wymiarach 1000 x 1220 mm. Rozwiązanie to zapobiega uszkodzeniom ładunków i zapewnia ich stabilność na przenośnikach i na regałach. Stacje wejściowe wyposażone są w podajnik pustych palet.

Operator umieszcza ładunek na palecie pomocniczej, korzystając z wózka z przeciwwagą. Następnie paleta trafia na stanowisko kontroli, gdzie sprawdza się ją pod kątem spełniania wymogów w zakresie parametrów obowiązujących w magazynie. Palety, które nie przeszły pomyślnie kontroli, są usuwane z przenośnika i kierowane do poprawki.

Jeśli paleta przeszła pomyślnie kontrolę, wówczas opracowane przez Mecalux oprogramowanie magazynowe Easy WMS wyznacza dla niej miejsce składowania, uwzględniając rotację i wymiary produktu.

Wydawanie towaru z magazynu

Gdy wpłynie zamówienie, Easy WMS wydaje polecenie pobrania produktu z regału. Jest to zadanie układnicy paletowej pracującej w korytarzu, w którym znajduje się dany produkt. Pobrany ładunek układnica paletowa umieszcza na przenośniku wyjściowym, który, łącząc się z przenośnikiem głównym, kieruje produkt do strefy wysyłki.

Wózek wahadłowy sortuje palety, aby trafiły do odpowiednich kanałów buforowych, z których każdy mieści siedem palet. Za pomocą tego systemu grupuje się palety według zamówień i tras, co ma na celu usprawnić ich załadunek na ciężarówki. Obok kanałów buforowych znajdują się dodatkowe dwa kanały – z układarkami pustych palet, których zadaniem jest odzyskiwanie palet pomocniczych.

Easy WMS i Galileo

Interlake Mecalux wdrożył w magazynie Next Generation Films system zarządzania magazynem Easy WMS. Oprogramowanie to organizuje wszystkie czynności odbywające się w magazynie, takie jak przyjmowanie towarów, wyznaczanie miejsc składowania według rotacji, pobieranie produktów z regałów, przygotowywanie zamówień i ich wysyłka.

Easy WMS komunikuje się z systemem ERP Klienta, aby koordynować procesy magazynowe w sposób zapewniający wysoką wydajność obiektu. Interlake Mecalux dostarczył także moduł sterujący Galileo, którego zadaniem jest monitorowanie i sterowanie funkcjonowaniem urządzeń automatycznych (układnic paletowych, przenośników i wózka wahadłowego).

Korzyści dla Klienta:

  • Większa pojemność magazynowa: magazyn mieści ponad 15 400 palet o różnych wymiarach i o różnej rotacji.
  • Wysoka wydajność: magazyn gwarantuje szybką i efektywną obsługę bez ryzyka pomyłek.
  • Optymalne zarządzanie: magazynem zarządza opracowane przez Mecalux oprogramowanie Easy WMS, które optymalizuje wszystkie odbywające się w nim ruchy, czynności i procesy.
  • Interlake Mecalux zbudował dla firmy Next Generation Films nowy magazyn automatyczny, który mieści ponad 15 400 palet
    Interlake Mecalux zbudował dla firmy Next Generation Films nowy magazyn automatyczny, który mieści ponad 15 400 palet
  • Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Interlake Mecalux zaproponował budowę automatycznego magazynu o wysokości 11,9 m wewnątrz hali Next Generation Films
    Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Interlake Mecalux zaproponował budowę automatycznego magazynu o wysokości 11,9 m wewnątrz hali Next Generation Films

Dane techniczne

Magazyn automatyczny Next Generation Films
Pojemność magazynowa: Ponad 15 400 palet
Wymiary palety: 1000 x 1220 mm
Wysokość magazynu: 11,89 m
Długość magazynu: 140 m
Liczba korytarzy: 6
Prośba o informację i/lub ofertę

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80