Układnice paletowe

Umożliwiają zwiększenie wydajności, eliminację błędów oraz stałą kontrolę stanów magazynowych.

Układnice pracują w korytarzach o szerokości zaledwie 1,5 metra, a ich wysokość może sięgać ponad 40 metrów. Dzięki temu magazyny obsługiwane przez te urządzenia mają bardzo dużą pojemność.

Układnice paletowe

197c17ef-6dce-38c4-e6dd-4d9fa4fd5eff

Układnice paletowe

7ca69993-347e-1a02-e57f-0c45572a9d58

Układnice paletowe

42ca37b7-4765-47e5-e48d-7109a697c5c0

Układnice paletowe

087dcc4b-bdc1-f5b8-5466-1862a41699bd

Układnice paletowe

c12681aa-8c1b-fa67-1b17-1d7e3340fed0

Układnice paletowe

b01f550f-a3c4-e9a0-8982-7c759cd9cd48

Układnice paletowe

45245ac9-9846-d08d-723a-4aeddc4488ee

Układnice paletowe

1b6506df-bee6-4139-35f0-818a3cee82ea

Układnice paletowe

27046cc6-c0ac-4fd6-0bd8-14ae39d07e69

Układnice paletowe

dfc79d3b-c866-7d1a-8c41-d50f65b3ce7a

Układnice paletowe

e43b893e-0aed-683f-cd27-fd6a3ce1db29

Układnice paletowe

6675f3ee-d98d-b1ad-345f-dd9f440eaa7e

Układnice paletowe

18bd7e50-ea3d-5c7d-f2f2-42396dea795f

Układnice paletowe

33377dae-1bbb-6e88-c13f-3f80a6541213

Układnice paletowe

d4d49984-b939-9821-11b7-b29294464f27

Układnice paletowe

eb00e3c6-ed3a-9382-6138-121efd514eab

Układnice paletowe

a34a1315-7bf0-835c-bc40-f9abfe0e3d77

Układnice paletowe

96cae043-7140-6509-87fb-9ff192b830ad

Układnice paletowe

d15a9072-39b0-62b9-1458-e3800ce99dd7

Układnice są urządzeniami służącymi do automatycznego składowania ładunków w magazynie. Przemieszczają się wzdłuż korytarzy regałowych. Załadunki i wyładunki realizowane są w trakcie jednego cyklu pracy maszyny, co zapewnia zwiększenie efektywności instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zasobów potrzebnych do jej funkcjonowania.

Istnieje możliwość dostosowania parametrów układnic dotyczących ładowności, wymiarów, wysokości konstrukcji i czasów cykli do warunków panujących w dowolnym magazynie oraz potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Zalety

  • Automatyzacja operacji wejścia i wyjścia produktu.
  • Stała kontrola i aktualizacja stanu magazynu.
  • Eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem.
  • Możliwość dostosowania do różnych warunków pracy, na przykład do pracy w temperaturze ujemnej (chłodnie i mroźnie) lub przy dużej wilgotności.
  • Oprogramowanie zarządzające, które optymalizuje i koordynuje wszystkie ruchy układnic w magazynie.