Regały półkowe do ciężkich ładunków M7

Regały półkowe do ciężkich ładunków M7

Doskonałe do składowania ładunków o dużej masie i gabarytach. Optymalne dla produktów niejednorodnych o różnej rotacji. Istnieje możliwość zainstalowania pomostów i schodów.

System ręcznego składowania ładunków o średniej masie i gabarytach według zasady „operator do produktu”.

Prośba o informację i/lub ofertę

System składowania wykorzystywany w dużych magazynach, w których obsługa ładunków przebiega ręcznie, według zasady „operator do produktu”. Regały półkowe M7 dają możliwość optymalnego wykorzystania wysokości danego magazynu, ponieważ wyższe poziomy składowania dostępne są dzięki mechanicznym urządzeniom podnoszącym operatora do poziomu składowanego towaru (układnice, wózki z ruchomą kabiną operatora) lub za pomocą pomostów zamontowanych między regałami.

Zalety

  • Doskonałe do ręcznego składowania ładunków o średniej lub dużej masie i gabarytach.
  • Idealne rozwiązanie dla magazynów produktów niejednorodnych, o różnej rotacji.
  • Możliwość regulacji poziomów nośnych.
  • Możliwość budowy regałów o wysokości do 20 m.
  • Szeroki wybór elementów umożliwiających dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Stosunkowo często projektowane są magazyny mieszane z regałami paletowymi wyposażonymi w poziomy do ręcznej obsługi ładunków. W górnej części instalacji tego typu umieszczane są poziomy paletowe utrzymujące rezerwę towarów, natomiast dolna część jest przeznaczona na operacje ręcznej kompletacji zamówień.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę