Przedsiębiorstwa zwiększają inwestycje w technologie wspomagające łańcuch dostaw

18 wrz 2023

W najbliższym czasie wzrośnie tempo upowszechniania się nowych technologii w łańcuchach dostaw. Według badań przeprowadzonych przez amerykańskie zrzeszenie branżowe Material Handling Industry (MHI) i firmę doradczą Deloitte aż 87% firm planuje zwiększyć nakłady na innowacje w ciągu najbliższych dwóch lat, aby sprostać wyzwaniom współczesnej logistyki.

90% firm planuje inwestować w nowoczesne technologie ponad 1 milion dolarów rocznie

„Budżety inwestycyjne na lata 2023 – 2025 nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii, ale wręcz je przewyższyły i obecnie kontynuują dynamiczny trend wzrostowy, który obserwowaliśmy przed rokiem 2020” – czytamy w MHI Annual Industry Report 2023.

Wyniki raportu, opartego na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 liderów łańcucha dostaw, pokazują, że 90% firm planuje inwestować w nowoczesne technologie ponad 1 milion dolarów rocznie, a spośród nich 38% zamierza przeznaczać na ten cel od 10 do 100 milionów dolarów.

„Inwestycje w automatyzację i inne rozwiązania cyfrowe, takie jak internet rzeczy, zaawansowana analityka i sztuczna inteligencja, zwiększają szybkość, dokładność i widoczność operacji. Rozwiązania te umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i zapewniają przejrzystość niezbędną do monitorowania i poprawy wydajności zrównoważonego łańcucha dostaw” – uważa John Paxton, dyrektor generalny MHI.

Sztuczna inteligencja – źródło przewagi konkurencyjnej

Jakie innowacje będą miały wpływ na łańcuch dostaw? Autorzy raportu spodziewają się, że prym będzie wiodła sztuczna inteligencja, 58% ankietowanych członków kadry kierowniczej wskazuje bowiem sztuczną inteligencję jako technologię o największym potencjale dla rozwoju całej branży i zapewnienia przedsiębiorstwom długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Zdaniem autorów badania „sztuczna inteligencja jest technologią o ogromnym potencjale w zakresie usprawniania procesów i zwiększania tempa rozwoju ekosystemu dostaw”. Wyniki ankiety potwierdzają, że przeszło 75% firm planuje wdrożyć nowe przypadki użycia sztucznej inteligencji w swoich łańcuchach dostaw.

Technologie cyfrowe są źródłem przewagi konkurencyjnej z wartością dodaną w postaci zrównoważonego rozwoju. „Analityka danych i sztuczna inteligencja odgrywają również ważną rolę, sprawiając, że procesy odbywające się w ramach łańcucha dostaw są bardziej zrównoważone. Rozwiązania te bowiem mogą pomóc w ograniczeniu ilości odpadów, uzyskaniu bardziej dokładnych prognoz oraz zoptymalizowaniu tras transportu w celu zmniejszenia zużycia paliwa” – wyliczają autorzy raportu.

Inne innowacje technologiczne wymieniane jako kluczowe czynniki napędzające zmiany w przedsiębiorstwach i podnoszące ich konkurencyjność to przemysłowy internet rzeczy (57% respondentów), autonomiczne pojazdy i drony (55%), czujniki i systemy automatycznej identyfikacji (54%) oraz systemy optymalizacji zapasów i sieci (53%).

Łańcuchy dostaw przyszłości

Rozwój cyfryzacji to proces nie do zatrzymania. Zdaniem 86% ankietowanych specjalistów do 2027 roku łańcuchy dostaw będą „cyfrowe, autonomiczne, połączone, inteligentne i zwinne”.

Według MHI szybkie tempo inwestycji w technologie sprawi, że w 2033 roku cyfrowe łańcuchy dostaw będą powszechnym zjawiskiem na całym świecie. W przyszłości firmy, które zainwestują w innowacje technologiczne, zyskają większą szybkość, łączność i przejrzystość dzięki możliwości wykorzystywania dokładnych i użytecznych danych, które będą kluczowym czynnikiem stanowiącym o powodzeniu przyszłych przedsięwzięć biznesowych.

Technologie cyfrowe są źródłem przewagi konkurencyjnej z wartością dodaną w postaci zrównoważonego rozwoju

11 innowacji technologicznych, które zmieniają łańcuchy dostaw

 • Analityka predykcyjna
 • Blockchain
 • Czujniki i automatyczna identyfikacja
 • Druk 3D
 • Internet rzeczy
 • Optymalizacja zapasów i sieci
 • Pojazdy autonomiczne i drony
 • Przetwarzanie i przechowywanie danych w chmurze
 • Robotyka i automatyzacja
 • Sztuczna inteligencja
 • Urządzenia ubieralne (wearable) i mobilne