Chmura obliczeniowa jako sprzymierzeniec łańcucha logistycznego

26 lip 2017

Technologia przetwarzania danych w chmurze stanowi dla przedsiębiorstw nieocenioną pomoc w efektywnym zarządzaniu łańcuchem logistycznym i w skutecznym zintegrowaniu wszystkich procesów, umożliwiając maksymalizację zysku. W ostatnich latach ten model obliczeniowy w zawrotnym tempie zastępuje tradycyjne rozwiązania on-premise.

chmura obliczeniowa w łańcuchu logistycznym

SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) to model chmury obliczeniowej polegający na tym, że dostawca usługi zapewnia dostęp do oprogramowania przez Internet, za co pobiera opłatę abonamentową. Klient uzyskuje bezpieczny dostęp do programów i ich aktualizacji za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, bez konieczności posiadania infrastruktury informatycznej niezbędnej do ich przechowywania.

Dostawca usługi ponosi zatem całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie serwerów, przechowywanie danych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, aktualizowanie systemu i przeprowadzanie prac serwisowych. Dzięki temu klient nie musi martwić się zarządzaniem aktywami informatycznymi oraz nakładami na ich rozbudowę i utrzymanie.

Wzrost popularności chmury

chmura obliczeniowa w łańcuchu logistycznym

Chmura obliczeniowa zagościła już we wszystkich branżach. Chociaż znaczna część usług wciąż jest dostarczana przez tradycyjne centra danych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie do chmury wielu spośród swoich głównych usług.

Model SaaS staje się coraz powszechniejszą tendencją, a liczba jego użytkowników rośnie znacznie szybciej niż osób korzystających z tradycyjnego modelu oprogramowania. Elastyczność i skalowalność oraz wyeliminowanie kosztów infrastruktury informatycznej to korzyści, które przekonają każdego przedsiębiorcę.

Koszt posiadania

Analizując koszty, należy pamiętać, że w przypadku większości przedsiębiorstw inwestycje w zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej nie stanowią celu i przedmiotu ich działalności.

Całkowity koszt posiadania (TCO – Total Cost of Ownership) obejmuje również wydatki ponoszone na aktualizowanie oprogramowania, systemów operacyjnych czy baz danych oraz na modernizację sprzętu na przestrzeni określonego czasu. Model SaaS natomiast zapewnia tańszy dostęp do lepszych technologii, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć więcej środków na nakłady związane z ich działalnością operacyjną.

Integracja i współpraca

chmura obliczeniowa w łańcuchu logistycznym

Procesy tworzące łańcuch logistyczny są nieustannie doskonalone, aby poprawić jakość usług, zwiększyć wydajność działalności i zoptymalizować stan magazynowy. Działania te niosą liczne korzyści, jednakże nieporównywalnie więcej zalet zapewnia system, który pozwala użytkownikowi skutecznie pokierować tymi procesami, tak jak czyni to oprogramowanie do zarządzania magazynem.

Z uwagi na rosnącą konkurencję klienci stawiają coraz większe wymagania w zakresie terminów i bezpieczeństwa dostaw. Aby sprostać tym potrzebom, firmy muszą dysponować odpowiednimi narzędziami pozwalającymi im skutecznie konkurować w świecie, w którym liczy się szybkość, dokładność i elastyczność. Możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym jest w tej sytuacji czymś absolutnie nieodzownym.

SaaS spełnia te wymogi, ponieważ umożliwia wzajemne połączenie, a tym samym integrację różnych narzędzi (system zarządzania magazynem, aplikacja do obsługi sprzedaży internetowej, system ERP itp.).

Usługi webowe jako elementy integrujące zwykle są dostępne we wszystkich aplikacjach SaaS. Pozwalają połączyć logikę aplikacji i przekazywać dane między systemami, aby w prosty z technicznego punktu widzenia sposób umożliwić współpracę aplikacji własnych i aplikacji innych osób i podmiotów, co jest trudniejsze w przypadku rozwiązań on-premise.

Sprzęt i aplikacje znajdują się w nowoczesnych centrach danych, dzięki czemu integralność danych, ich bezpieczeństwo oraz dostępność są zawsze zagwarantowane.

chmura obliczeniowa w łańcuchu logistycznym zapewnia bezpieczeństwo danych

 

Bezpieczeństwo

Dla każdego przedsiębiorstwa niezmiernie istotne jest bezpieczeństwo, pełna dostępność i odpowiednia wydajność wykorzystywanego oprogramowania. Dostawca usługi dysponuje środkami niezbędnymi do zagwarantowania ochrony informacji klienta bardziej zaawansowanymi niż te, które posiadają działy IT większości przedsiębiorstw.

Optymalne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Utrzymanie infrastruktury informatycznej, która spełnia potrzeby przedsiębiorstwa, jest w stanie na bieżąco się do nich dostosowywać i zwiększać lub ograniczać środki oraz moce w zależności od etapu i stopnia rozwoju firmy, to duży wydatek, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przetwarzanie w chmurze to dobre rozwiązanie umożliwiające skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, pozwala bowiem skoncentrować posiadane zasoby na optymalnym zarządzaniu łańcuchem logistycznym oraz zintegrować wszystkie tworzące go systemy, aby podnieść wydajność i zwiększyć zyski przedsiębiorstwa.

Guardar