Technologia rozpoznawania obrazów upowszechni się w działalności logistycznej firm w ciągu najbliższych pięciu lat

05 lut 2024

BADANIA LOGISTYCZNE

Zainteresowanie rozpoznawaniem obrazów, tak jak pozostałymi obszarami sztucznej inteligencji, rośnie na całym świecie. Raport firmy DHL dowodzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat technologia ta stanie się powszechnym narzędziem w większości firm z sektora logistycznego.

Technologia rozpoznawania obrazów może zrewolucjonizować sektor logistyki

Rozpoznawanie obrazów, zwane również widzeniem komputerowym, to dynamicznie rosnący rynek i coraz więcej dostawców nowoczesnych technologii oferuje wykorzystujące je rozwiązania. Eksperci szacują, że wartość tego rynku, która w 2020 roku wynosiła 9,40 miliarda euro, do końca obecnej dekady sięgnie 41,11 miliarda euro, wykazując złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie 16%.

„Obecnie mamy niezwykle sprzyjające warunki do współpracy przedstawicieli wszystkich branż i specjalistów w zakresie logistyki w celu maksymalnego wykorzystania potencjału, jaki drzemie w rozpoznawaniu obrazów i sztucznej inteligencji” – uważa dr Klaus Dohrmann, współautor raportu oraz szef działu innowacji i badania trendów w DHL.

Komputery widzą i rozumieją

Sztuczna inteligencja pozwala maszynom „myśleć”, czyli przetwarzać informacje, natomiast widzenie komputerowe sprawia, że mogą one „widzieć” i „rozumieć” swoje otoczenie. Systemy te pozyskują informacje z obrazów, takich jak zdjęcia i filmy. Dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych za pomocą odpowiednich algorytmów urządzenia są w stanie przedstawiać propozycje lub nawet wykonywać czynności.

Algorytmy rozpoznawania obrazów przyswajają wiedzę w taki sam sposób, w jaki ludzie uczą się rozróżniać obiekty i interpretować to, co widzą. Jednak w przypadku tej technologii proces uczenia przebiega szybciej, bowiem algorytm w znacznie krótszym czasie może zgromadzić ogromną ilość danych. Według badania przeprowadzonego w 2022 roku przez Massachusetts Institute of Technology dokładność systemów widzenia komputerowego w identyfikowaniu i klasyfikowaniu obiektów wzrosła z 50 do 99% w mniej niż dekadę.

Oprócz rozpoznawania przedmiotów i osób systemy te potrafią dokonać wstępnej oceny ich wyglądu i stanu. Następnie mogą śledzić wcześniej wykryty obiekt za pomocą sekwencyjnych obrazów i strumieni wideo.

Liczne korzyści w wielu sektorach

W przemyśle największe korzyści, jakie niesie widzenie komputerowe, są związane z wykrywaniem wad i usterek, zarządzaniem personelem oraz bezpieczeństwem pracy. Jednym z najpowszechniejszych zastosowań tej technologii jest kontrola jakości gotowych produktów, jak również utrzymanie ruchu poprzez wykrywanie anomalii w pracy urządzeń, a tym samym przewidywanie potencjalnych awarii. System widzenia komputerowego może także wykrywać oznaki zmęczenia na twarzy kierowcy i w ten sposób zapobiegać wypadkom drogowym. Natomiast jeśli chodzi o logistykę, DHL podkreśla przydatność tej technologii do tworzenia map cieplnych magazynów oraz wykrywania obszarów o wysokim natężeniu pracy lub wąskich gardeł.

Widzenie komputerowe ma również zastosowania w sektorach takich jak handel detaliczny i opieka zdrowotna. W sklepach może posłużyć do obsługi bezkasowych form zakupów. W medycynie natomiast może pomóc w analizie wyników badań obrazowych w celu szybszego diagnozowania chorób.