Automatyzacja centrum logistycznego firmy Laboratorios Maverick

Firma Mecalux zbudowała automatyczny magazyn samonośny i dostarczył regały paletowe, regały półkowe oraz system zarządzania magazynem Easy WMS

Transkrypcja filmu

Każdego dnia z centrum logistycznego zlokalizowanego w Katalońskiej Tarragonie do odbiorców trafia ponad 1000 palet z kosmetykami i środkami higieny osobistej, spółki Laboratorios Maverick z grupy Ubesol.

Nowy obiekt powstał, aby firma była w stanie utrzymać zadowolenie swoich klientów i umacniać pozycję na rynku w obliczu stale rosnącego poziomu sprzedaży.

Grupa Ubesol por raz kolejny powierzyła realizację magazynu Mecaluxowi.

HUGO MORANTE – Koordynator Działu Operacyjnego w Laboratorios Maverick
Laboratorios Maverick jest jednym z głównych przedstawicieli swojej branży na krajowym rynku. Stanęliśmy przed koniecznością powiększenia strefy składowania, ponieważ w magazynie było coraz ciaśniej. Przeanalizowaliśmy szereg możliwości i ofert dostawców systemów magazynowych. Wybraliśmy propozycję firmy Mecalux – lidera w branży magazynowej”.

Mecalux zastosował w tym obiekcie połączenie kilku rozwiązań w zakresie składowania towaru i realizacji procesów logistycznych.

 

Automatyczny magazyn samonośny jest przeznaczony do składowania produktów gotowych.

Zainstalowano w nim regały wjezdne z wózkami Pallet Shuttle obsługiwanymi przez automatyczne układnice, ponieważ firma pracuje z niewieloma pozycjami asortymentowymi, ale na każdą z nich przypada duża liczba palet.

W każdym z trzech korytarzy o długości siedemdziesięciu metrów pracuje układnica jednokolumnowa. W wózku podnoszącym układnicy umieszczony jest wózek satelitarny, który transportuje paletę z ładunkiem na najgłębiej położone wolne miejsce w kanale towarowym.

Każda układnica może w ciągu godziny wykonać 24 cykli kombinowanych.

Regały o wysokości 26,5 m są podzielone na 14 poziomów ładunkowych.

Każdego dnia magazyn może przyjąć i wydać do 1728 palet z produktami gotowymi. Jego pojemność pozwala składować 31 515 palet.

 

HUGO MORANTE – Koordynator Działu Operacyjnego w Laboratorios Maverick
Magazyn ten pozwolił nam zwiększyć pojemność, choć zajmuje powierzchnię jedynie 3878 metrów kwadratowych. Sprawił, że jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie w zaledwie 30 minut”.

 

Na regałach paletowych składowane są surowce wykorzystywane w produkcji. Magazynuje się również na nich produkty gotowe sklasyfikowane, jako wysoce łatwopalne.

W obiekcie zamontowano łącznie 70 modułów z 4 poziomami składowania, na których mieści się 10 000 europalet.

 

Mecalux wyposażył magazyn w system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę zarówno personelu, ładunków, jak i samego obiektu.

 

Między regałami paletowymi i regałami przepływowymi przeznaczonymi do gotowych zamówień, przebiega bufor sekwencjonujący połączony z magazynem automatycznym. Jest to przenośnik służący do gromadzenia palet, które mają zostać ułożone jedna na drugiej za pomocą sztaplarki. Sekwencjonowanie palet do sztaplowania jest zadaniem systemu Easy WMS i ma na celu optymalizację wykorzystania pojemności ładunkowej ciężarówek.

HUGO MORANTE – Koordynator Działu Operacyjnego w Laboratorios Maverick
Bufor sekwencjonujący umożliwia nam równoczesne przyjmowanie i wydawanie ładunków, co oznacza, że w tym samym czasie obsługujemy towar wchodzący do magazynu i z niego wychodzący. Znajdują się tutaj dwie sztaplarki i dwie desztaplarki, które usprawniają pracę”.

 

Regały przepływowe są obsługiwane przez wysoko wydajną układnicę jednokolumnową z przenośnikiem rolkowym, który umieszcza palety w kanałach towarowych. Dzięki nachyleniu kanałów palety przesuwają się powoli pod wpływem grawitacji z wyższego końca na niższy.

Składowane są tutaj gotowe zamówienia oczekujące na wysyłkę. Regały te mają trzy poziomy ładunkowe i mieszczą łącznie 2200 półpalet ułożonych w stosy.

Zastosowanie zasady FIFO oznaczającej, że pierwsza paleta umieszczona w kanale towarowym opuszcza go również jako pierwsza, pozwala na doskonałą rotację ładunków.

Od strony korytarza rozładunkowego regałów przepływowych znajduje się strefa wysyłek, dzięki czemu palety trafiają na ciężarówki wprost z regałów, dlatego nie było konieczności tworzenia strefy buforowej.

System zarządzania magazynem Easy WMS łączy palety dostarczone z magazynu automatycznego z paletami z bufora sekwencjonującego, umożliwiając optymalne wykorzystanie kubatury ciężarówek. Grupowanie i sekwencjonowanie towaru według tras, pojazdów, klientów, zamówień czy innych kryteriów pozwala skrócić czas dostawy.

 

HUGO MORANTE – Koordynator Działu Operacyjnego w Laboratorios Maverick
Oprogramowanie Mecaluxu kontroluje w czasie rzeczywistym wszystkie czynności odbywające się w magazynie. Kiedy wszystko jest pod kontrolą, czas i przestrzeń są wykorzystywane bardzo wydajnie. Easy WMS pozwolił nam wyeliminować błędy, m.in. w zakresie śledzenia produktów. Obecnie, dzięki oprogramowaniu, pomyłki z tym związane już się nie zdarzają”.

 

Nowe centrum logistyczne spełnia wymogi określone przez firmę Laboratorios Maverick w zakresie pojemności magazynowej i dynamiki przepływu ładunków.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii magazyn spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości obsługi zamówień.