Magazyn Grupo Familia o pojemności 19 000 palet

Centrum technologiczne Grupo Familia, producenta środków higieny osobistej, zostało wyposażone w nowy obiekt magazynowy o pojemności 19 000 palet

Transkrypcja filmu

W Kolumbii, w gminie Cajicà, znajduje się jedno z centrów logistycznych wywodzącej się z tego kraju firmy Grupo Familia, do której należy siedem marek środków higieny osobistej obecnych na rynkach Ameryki Południowej i Karaibów.

W 2012 roku Mecalux zbudował dla Grupo Familia pierwszy magazyn, wyposażony w trzy układnice dwukolumnowe.

Kilka lat później, bez jakichkolwiek przestojów w codziennej pracy centrum logistycznego, powstała druga część magazynu, obsługiwana również przez trzy układnice. Po rozbudowie łączna pojemność magazynowa obiektu wyniosła 19 000 palet.

 

Diego Luis Saldarriaga (Manager operacji logistycznych):
Jako dostawcę rozwiązania magazynowego wybraliśmy Mecalux, ponieważ wzbudził nasze zaufanie. Odwiedziliśmy wiele obiektów, rozmawialiśmy z kilkoma producentami i w rezultacie zdecydowaliśmy się na dostawcę, który ma na koncie liczne realizacje w różnych częściach świata. To stało się podstawą naszego zaufania, które było niezbędne w przypadku tak dużego przedsięwzięcia.

 

Konstrukcja samonośna, która powstała w pierwszym etapie, mierzy 31 m wysokości i 100 m długości. Natomiast konstrukcja zbudowana w drugim etapie ma 34 m wysokości i 115 m długości.

Rozbudowa musiała zostać przeprowadzona w trakcie normalnego funkcjonowania magazynu, w którym mieściło się wówczas 7400 palet.

Przyniosła ona znaczącą poprawę, jeśli chodzi o sprawność procesu logistycznego i wydajność obiektu.

 

Jose Ymhotep Roa (Dyrektor ds. Rozwoju Logistyki):
Największym wyzwaniem było zagwarantowanie, aby rozbudowa nie zakłóciła pracy dotychczasowego magazynu.

 

Obecnie magazyn Grupo Familia mieści 19 000 palet i odbywa się tutaj 140 cykli kombinowanych na godzinę.

Z uwagi na dużą łatwopalność składowanych ładunków Mecalux wyposażył obiekt w system przeciwpożarowy. W ciągu jednej minuty instalacja tryskaczowa jest w stanie uwolnić 36 000 l wody.

Gotowe produkty pochodzące z fabryki znajdującej się w sąsiedniej hali są dostarczane do magazynu wózkami widłowymi. Po przeciwnej stronie znajduje się dodatkowe wejście.

Na obu wejściach odbywa się kontrola wagi i wymiarów oraz stanu palet przyjmowanych do magazynu.

Z uwagi na znaczną wysokość ładunków składowanych na paletach ich wymiary muszą być uwzględniane przy planowaniu wszystkich procesów magazynowych.

Za pomocą przenośników znajdujących się w przedniej części magazynu palety są transportowane do automatycznego wejścia do magazynu.

Towary składowane są zgodnie z zasadą FIFO (First In, First Out), która zapewnia ciągłą wymianę stanu magazynowego, a także umożliwia śledzenie każdego towaru znajdującego się w magazynie.

Do zarządzania stanem magazynowym służy opracowany przez Mecalux system Easy WMS połączony z systemem ERP stosowanym przez Grupo Familia.

 

Jose Ymhotep Roa (Dyrektor ds. Rozwoju Logistyki):
Easy WMS umożliwia nam pełną kontrolę nad stanem magazynowym i pozwala szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

 

Przez boczną część magazynu przebiega przenośnik, który transportuje towary wychodzące. Umieszczają je na nim podnośniki hydrauliczne, które podnoszą palety z poziomu posadzki.

Operatorzy za pomocą wózków paletowych z napędem silnikowym przemieszczają towary do strefy wysyłki, gdzie z ramp załadunkowych trafiają one na odpowiednie ciężarówki.

 

Diego Luis Saldarriaga (Manager operacji logistycznych):
Ta automatyzacja przyniosła nam liczne korzyści. Postanowiliśmy rozbudować nasze centrum dystrybucyjne głównie po to, aby móc realizować naszą misję, którą jest zagwarantowanie, aby nasze produkty były zawsze dostępne w punktach sprzedaży, zapewniając nam zrównoważony wzrost.

 

Ten zrealizowany w Kolumbii projekt jest rezultatem opartej na zaufaniu współpracy pomiędzy firmą Grupo Familia, która po raz drugi w ciągu kilku lat powierzyła Mecaluxowi rozbudowę swojego magazynu.