Producent zabawek i upominków, Créations Dani, zmodernizował swój magazyn

Producent zabawek i upominków, Créations Dani, zmodernizował swój magazyn

W magazynie producenta zabawek i upominków, firmy Créations Dani, został wdrożony system Easy WMS Mecaluxu

Producent zabawek i upominków, Créations Dani, zmodernizował swój magazyn

Francuski producent zabawek i upominków, Créations Dani, wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymogom rynku, zmodernizował procesy logistyczne w swoim magazynie w Saint-Ferréol, zlokalizowanym blisko granicy ze Szwajcarią. Obiekt był trzykrotnie rozbudowywany, aby zwiększyć jego pojemność w związku ze wzrostem sprzedaży. Niedawno firma zdecydowała się wdrożyć system zarządzania magazynem Easy WMS, co zaowocowało wyższą wydajnością wszystkich operacji.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn firmy Créations Dani: regały paletowe
  Pojemność magazynowa: 2264 palety
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 700 kg
  Wysokość regałów: 6,5 m
  MAgazyn firmy Créations Dani: regały przesuwne
  Pojemność magazynowa: 1120 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 700 kg
  Wysokość regałów: 8 m
  Magayzn firmy Créations Dani: regały półkowe
  Wysokość regałów: 2,1 m
  Maksymalne obciążenie półki: 60 kg
 • Pobierz PDF

Stale powiększany magazyn

Działająca od 1979 roku francuska firma Créations Dani zajmuje się produkcją i sprzedażą zabawek, pluszowych maskotek i upominków. W 2011 roku, w Saint-Ferréol, uruchomiła magazyn o powierzchni 700 m2, by sprawniej zaopatrywać 800 punktów sprzedaży, które posiada we Francji, Włoszech, Szwajcarii i Austrii.

Mecalux od lat towarzyszy w rozwoju firmy Créations Dani. W wyniku wzrostu popytu na produkty firmy jej magazyn był wielokrotnie rozbudowywany i wyposażany w systemy składowania zwiększające jego pojemność i usprawniające proces kompletacji.

Na samym początku magazyn ten był wyposażony w regały paletowe, na których magazynowano 1000 palet, i podest, na którym zamontowano regały półkowe. Niedawno obiekt został rozbudowany poprzez montaż regałów przesuwnych Movirack, na których mieści się kolejne 1120 palet.

Damien Cornu, jeden z dyrektorów firmy Créations Dani, wyjaśnia, iż: „dotychczas pracowaliśmy z papierem i ołówkiem w ręku, więc chcąc się rozwijać i zwiększać wydajność, musieliśmy przejść na bardziej nowoczesne rozwiązania, jak np. informatyczny system zarządzania magazynem (WMS)”.

Mecalux zaproponował firmie wdrożenie oprogramowania Easy WMS, które można dostosować do specyfiki działania jej magazynu. Program pozwolił na automatyzację zarządzania wszystkimi operacjami magazynowymi: przyjęciami towaru, lokalizacją ładunków, inwentaryzacją, kompletacją, wysyłką zamówień itp. „Propozycja ta, z uwagi na dobrą relację jakość–cena, była dla nas bardzo korzystna” – podkreśla Damien Cornu.

Istotnym problemem przedsiębiorstw, które planują modernizację logistyki za pomocą systemu WMS, jest kwestia jego wdrożenia. Dyrektor firmy Créations Dani nadmienia, że instalacja oprogramowania „ani na chwilę nie wymagała przerwania normalnej działalności magazynu, integracja odbyła się sprawnie, a sam program jest całkowicie bezawaryjny”.

Easy WMS sprawił, że logistyka firmy uległa diametralnym zmianom. Damien Cornu wymienia niektóre spośród jego zalet: „Dzięki oprogramowaniu przeorganizowaliśmy magazyn, lepiej zagospodarowaliśmy dostępną powierzchnię i zwiększyliśmy wydajność. Czasami zadajemy sobie pytanie: jak mogliśmy funkcjonować bez Easy WMS? Za nic w świecie nie wrócilibyśmy do poprzednich metod”.

Oprogramowanie Mecaluxu to bardzo intuicyjne i łatwe w użytkowaniu narzędzie. Damien Cornu wskazuje, że „gdy do zespołu dołączają nowi pracownicy, wystarczą im zaledwie dwie godziny szkolenia”.

Charakterystyka magazynu

Créations Dani posiada w swojej ofercie ponad 5000 produktów składowanych na 3384 paletach i kontenerach. Właściwe rozmieszczenie ładunku to podstawa, aby wyeliminować ryzyko błędów.

Dlatego, aby odpowiednio zorganizować składowanie całego asortymentu, w obiekcie zamontowano trzy rodzaje regałów o różnym zastosowaniu:

Regały paletowe
Jest to rozwiązanie przeznaczone do składowania dużej liczby palet z wieloma pozycjami asortymentowymi. Konstrukcję tych regałów można przystosować do specyfiki każdej jednostki ładunkowej, niezależnie od jej wagi i gabarytów, np. do dużych kartonów z zabawkami i innymi produktami o szybkiej rotacji.

Regały paletowe umożliwiają bezpośredni dostęp do każdej palety, co zwiększa dynamikę przepływu ładunków i przyspiesza przygotowywanie zamówień.

Podest z regałami półkowymi
Na regałach o wysokości 5,5 m zamontowano podest a na nim regały półkowe. Rozwiązanie to podwoiło powierzchnię magazynu, zwiększając w ten sposób jego pojemność.

Regały te służą do składowania małych produktów, takich jak breloczki do kluczy, magnesy i długopisy. Bezpośredni dostęp do towaru sprawia, że wszelkie operacje magazynowe, a szczególnie kompletacja zamówień, odbywają się szybciej i sprawniej.

Regały przesuwne Movirack
Jest to akumulacyjny system składowania. Regały przesuwne Movirack umieszczone są na ruchomych podstawach, co pozwala na eliminację zbędnych korytarzy roboczych, bez utraty bezpośredniego dostępu do palet.

W celu pobrania lub umieszczenia ładunku na regale operatorzy otwierają odpowiedni korytarz doraźnie, za pomocą pilota. Dzięki zastosowaniu systemu przesuwnego regały mogą swobodnie przemieszczać się na boki.

Na regałach tych Créations Dani składuje artykuły o średniej i niskiej rotacji, np. duże produkty.

Easy WMS – inteligentne zarządzanie magazynem

Easy WMS to według nas najlepszy system zarządzania magazynem, ponieważ jest dostosowany do specyfiki naszej działalności i pozwolił na uproszczenie wszystkich procesów magazynowych” – wyjaśnia Damien Cornu. Oprogramowanie zarządza, kontroluje i koordynuje obieg ładunków w magazynie, dzięki czemu znacznie wzrosła wydajność wszystkich operacji: przyjęcia, magazynowania, kompletacji i wysyłek.

Damien Cornu – Dyrektor firmy Créations Dani
Easy WMS całkowicie zrewolucjonizował nasz sposób pracy. Od 2010 roku Créations Dani notuje roczny wzrost na poziomie 10%. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że to właśnie to oprogramowanie znacząco przyczyniło się do zwiększenia obrotów naszej firmy”.

Przyjęcia towaru

Strefa przyjęć towaru ma szczególne znaczenie, ponieważ tutaj następuje identyfikacja produktów i wyznaczenie miejsc składowania na podstawie ich cech.

Produkty są identyfikowane za pomocą kodów kreskowych. Większość z nich jest nadawana przez dostawców, jednak niektóre artykuły ich nie posiadają. W takich przypadkach system WMS generuje etykietę, która jest drukowana i przyklejana na paletę.

Składowanie produktów

Easy WMS organizuje składowanie, wyznaczając miejsce dla każdego produktu według zdefiniowanych reguł, które uwzględniają np. wielkość, rotację, datę produkcji. „Stosujemy metodę FIFO, która gwarantuje, że pierwsza paleta umieszczona na regale opuszcza go również jako pierwsza” – wyjaśnia Damien Cornu.

Produkty o podobnych cechach, np. breloki do kluczy, są składowane w tej samej strefie. Dzięki takiej organizacji operatorzy wiedzą, do której strefy magazynu się udać, gdy przygotowują zamówienie.

Znajomość stanu magazynowego i możliwość szybkiej lokalizacji każdego produktu przyczyniła się do znacznej poprawy wyników firmy. „Easy WMS zapewnił nam wiele korzyści: śledzenie produktów, inwentaryzację w czasie rzeczywistym, wysoką wydajność i minimalizację błędów” – wylicza dyrektor Créations Dani.

Dokładna kontrola stanu magazynowego pozwala określić, czy w danym momencie firma dysponuje wystarczającą ilością towaru, aby przygotować bieżące zamówienia klientów.

Przygotowywanie zamówień

Easy WMS to także większa precyzja kompletacji i krótszy czas przygotowywania zamówień. „Obecnie każdego dnia jesteśmy w stanie zrealizować dwa razy więcej zamówień” – zauważa Damien Cornu.

Zamówienia przygotowywane są szybciej i sprawniej, ponieważ dla każdego operatora system wyznacza strefę i wytycza trasę kompletacji, optymalizując jej przebieg tak, aby poprawić efektywność. Easy WMS wskazuje operatorom, które produkty mają pobrać, w jakiej liczbie i gdzie się one znajdują.

Komunikacja operatorów z oprogramowaniem ma kluczowe znaczenie. Posługują się oni terminalami radiowymi, na których odczytują polecenia i zatwierdzają ich wykonanie. Rozwiązanie to eliminuje błędy i umożliwia koncentrację na realizacji zadań.

Wyższa wydajność

Oprogramowanie Easy WMS firmy Mecalux maksymalnie wykorzystuje możliwości centrum dystrybucyjnego firmy Créations Dani, optymalizując pojemność magazynową i kompletację zamówień.

Aby koordynować działalność magazynu z pozostałymi obszarami przedsiębiorstwa, Easy WMS stale komunikuje się ze stosowanym przez Créations Dani systemem ERP Divalto. ERP informuje system zarządzania magazynem o dostawach i zamówieniach, które należy przygotować.

WMS zintegrowany z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa dostarcza rzeczywistych danych o bieżącym stanie magazynowym, co ułatwia planowanie zakupów w zależności od dostępnych w magazynie zapasów i prognoz sprzedaży.

Korzyści dla firmy Créations Dani

 • Usprawnienie procesu przygotowywania zamówień: system zarządzania magazynem umożliwił podwojenie liczby zamówień przygotowywanych każdego dnia dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu ładunków i wyznaczaniu operatorom optymalnych tras kompletacji.
 • Kontrola stanu magazynowego: oprogramowanie identyfikuje każdy produkt w momencie przyjęcia go do magazynu, dzięki czemu firma zna stan każdej z 5000 pozycji asortymentowych w czasie rzeczywistym.
Magazyn firmy Créations Dani: regały paletowe
Pojemność magazynowa: 2264 palety
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 700 kg
Wysokość regałów: 6,5 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę