Regały przesuwne Movirack

Regały przesuwne Movirack

Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Optymalny system składowania w chłodniach i mroźniach. Wyeliminowanie pojedynczych korytarzy dostępu.

System na ruchomych podstawach zapewnia dostęp do różnych regałów z jednego korytarza roboczego.

Regały przesuwne Movirack pozwalają zwiększyć pojemność magazynową od 80 do 120%

9e0cd7a6-d524-e751-be1b-4fffbf3df121

Regały przesuwne Movirack umożliwiają dostęp do każdej palety, dlatego są idealnym rozwiązaniem w magazynach z małą liczbą palet na jednostkę asortymentową

5f49fb09-e1dd-2a2b-d1a4-727b90d968af

System ten można zainstalować w magazynach z kilkoma poziomami, aby zoptymalizować ich pojemność

a2ce8547-0194-dbdf-2537-9c7af3983cb2

Regały przesuwne doskonale sprawdzają się w niskich magazynach

38fc0e41-2526-de98-1367-db18b98d7be6

Regały przesuwne to systm składowania skrojony na miarę potrzeb przemysłu spożywczego, gdzie na jednostkę asortymentową zwykle przypada niewielka liczba palet

47b0cd8e-f059-78c3-be01-c5be411e84ac

Wózki widłowe zyskują dostęp do składowanych ładunków poprzez otwarcie korytarza roboczego.

53ea7bbd-f082-718a-ccef-d7533ea63650

Operator wybiera korytarz, jaki chce otworzyć za pomocą pilota

360abe46-48f3-5e1f-7ee9-45c380c8d3b2

W otwieranym zdalnie korytarzu operatorzy mogą wykonywać kompletacje zamówień bezpośrednio z regału

35855710-ca3d-588f-e3c3-1216557f0a3b

Aby zyskać maksymalną wydajność magazynu w jednym obiekcie można zainstalować zarówno regały przesuwne, jak i stałe

b9dfd2e7-0b48-1f18-e6bf-aaa02a223337

Regały Movirack przesuwają się wzdłuż korytarza głównego po wbudowanych w podłoże szynach

771feb0e-4632-d239-b73a-4daefab048fa

Dzięki podstawom ruchomym regały Movirack przesuwają się na boki po wbudowanych w podłoże szynach

54bdbcfa-658d-017a-53f9-24033ac94b3c

Stabilość konstrukcji zapewniają znajdujące się w regałach przesuwnych usztywnienia

2eb848bb-45e5-075a-73da-a7cbdeb0a32a

Zamontowane w regałach szafy elektryczne umożiwiają sterowanie instalacją i otwieranie wybranego korytarza

d917f623-fccf-4c2a-46cd-a6516a939ae9

Instalacja regałów Movirack na ruchomych podstawach pozwala wyeliminować zbędne korytarze, co umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni w magazynie

09a699f8-d233-9160-eeef-829b09a65a3f

Regały przesuwne Movirack wyposażone są w elementy zabezpieczające takie jak wyłącznik awaryjny czy przycisk uzbrajania

318e09b1-f4e4-18b5-8368-2dc9ec3859e4

System Movirack można zastosować również z regałami wspornikowymi, co pozwala magazynować ładunki o nieregularnych wymiarach, jak np. rury czy płyty stalowe

1c64a113-d8e5-33bb-0111-f2985810dcea

Miejsca paletowe w regałach przesuwnych Movirack zazwyczaj wyposażane są w siatki, co zwiększa stabilność ładunków

69ad35d8-f1f4-ad64-90f7-3b0503462542

Siatka ochronna na każdym poziomie regału stanowi zabezpieczenie jednostki ładunkowej

6d1075bf-d75a-07b8-8765-5aa1a388fc99

Miejsca paletowe w regałach przesuwnych mogą być wyposażone w różnego typu wypełnienia, m.in. panele metalowe lub siatkowe

4797e05c-caaa-7c20-4bd1-6f38206bbf17

Regały przesuwne to doskonały system składowania w chłodniach lub mroźniachi w magazynach ładunków o średniej i niskiej rotacji

d5fb0d75-d796-c4ec-f7ef-2c0abbdff6b0

W razie konieczności można utworzyć korytarz dla pieszych przechodzący pod miejscem odkładczym na pierwszej ramie regałów

6fb2a09c-9d10-6170-2399-bcafa5ae3188

W zależności od potrzeb, w jednym magazynie mogą być zainstalowane zarówno regały przesuwne, jak i stałe

a082e1e4-0078-00ee-33d6-9f86bb83f81a

Regały przesuwne Movirack można łączyć z innymi systemami automatycznego składowania, np. z wózkami Pallet Shuttle

c39d8e14-c030-ce98-2319-8c9b071e72bb

Regały przesuwne Movirack zapewniają operatorom wózków widłowych swobodny dostęp do składowanych ładunków

3b90e615-f02b-be54-6090-080d55518ace

Tryb parking dzieli korytarz równo, pomiędzy wszystkie regaly w magazynie, co ułatwia cyrkulację powietrza

2bbf8c50-0d00-0b30-166f-18929c969110

Operatorzy wydają polecenie otwarcia korytarza roboczego za pomocą pilota

8af68654-0bf1-691e-5e29-6c9395d6490e

Bezpieczeństwo pracy regałów przesuwnych Movirack zapewniają liczne elementy zabezpieczające

48ebef64-35dc-7961-a3a3-b059324e465e

Główna szafa elektryczna rejestruje wszystkie polecenia i ruchy systemu Movirack

5669e3ef-3d4d-d78e-4017-a26658e8f7f3

Projekt instalacji może przewidywać utworzenie korytarza dla pieszych znajdującego się pod miejscem odkładczym

e424f077-e5b9-746f-41c4-2d4ce7e7ec6f

Ze względu na bezpieczeństwo operatorów system Movirack wyposażony jest w zewnętrzną barierę ochronną

c7df6b34-061e-ca65-910b-01498c96f528

System ten może składać się z kilku modułów, w zależności od wymagań logistycznych klienta

2c3965c6-58c3-37eb-8449-68d7a3599074

Podobnie jak regały paletowe, system Movirack można połączyć z regałami wspornikowymi, aby magazynować ładunki o nieregularnym kształcie

27ec88de-2862-ee58-8206-9d191c86bc81

Regały przesuwne pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową również w chłodniach i mroźniach

8a4b1a77-7c61-cb78-7208-d856edcd3910

Zastosowanie regałów przesuwnych Movirack umożliwia maksymalizację pojemności zarówno nowo powstających, jak i istniejących obiektów magazynowych z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej palety.

Regały umieszczane są na ruchomych podstawach poruszających się po szynach, co pozwala efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową, dzięki eliminacji zbędnych korytarzy dostępowych. W celu uzyskania dostępu do żądanego korytarza roboczego operatorzy korzystają z jednego z trzech systemów sterowania: ręcznego, zdalnego lub automatycznego. Ruchome podstawy są wyposażone w silniki, elementy napędowe, sprzęt elektroniczny i systemy zabezpieczające ułatwiające ich obsługę.

Zalety

  • Optymalny system składowania w chłodniach i mroźniach.
  • Możliwość zwiększenia pojemności magazynu dzięki eliminacji zbędnych korytarzy obsługowych.