Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie Francuskiego Czerwonego Krzyża

Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie Francuskiego Czerwonego Krzyża

Regały Mecaluxu w magazynie Francuskiego Czerwonego Krzyża przeznaczonym do składowania żywności dla potrzebujących

Croix-Rouge logo

Jak podaje Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat, 17,1% mieszkańców Francji jest zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Te przerażające dane dowodzą, że pomoc humanitarna, jaką niosą specjaliści i wolontariusze z Czerwonego Krzyża, wciąż jest dla wielu osób niezbędna. Niedawno dział logistyczny Francuskiego Czerwonego Krzyża, Croix-Rouge insertion – Logistique, zmodernizował jedno ze swoich centrów dystrybucyjnych, zlokalizowane w miejscowości Pantin pod Paryżem. Mecalux wyposażył obiekt w regały z półautomatycznym systemem Pallet Shuttle mieszczące 2322 palety z artykułami pierwszej potrzeby, które mogą pomóc wielu potrzebującym rodzinom.

 • Zdjęcia
 • Półautomatyczny system Pallet Shuttle w magazynie Francuskiego Czerwonego Krzyża
  Autonomiczny wózek Pallet Shuttle przemieszcza się w kanale regału
  Regały w magazynie Francuskiego Czerwonego Krzyża mieszczą 2322 palety
  Operatorzy sterują wózkami Pallet Shuttle za pomocą tabletu
  Każdy kanał regału służy do składowania jednej pozycji asortymentowej
 • Dane techniczne
 • Pobierz PDF

Misja Czerwonego Krzyża

Czerwony Krzyż to międzynarodowa organizacja społeczna utworzona w 1864 roku z inicjatywy Henriego Dunanta. Ten szwajcarski finansista i filantrop, głęboko poruszony losem ofiar pozostawionych na polu walki po bitwie pod Solferino w 1859 roku, utworzył grupę wolontariuszy, by nieść pomoc rannym bez względu na to, po której stronie walczyli.

Organizacja od tamtej pory zapewnia wsparcie i pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz przyczynia się do zapobiegania napięciom politycznym, kierując się zasadami tolerancji i dialogu.

Składowanie akumulacyjne z systemem Pallet Shuttle

Dział logistyczny Francuskiego Czerwonego Krzyża (Croix-Rouge insertion – Logistique) uruchomił nowy magazyn, o powierzchni 3500 m2, w podparyskiej miejscowości Pantin. Organizacja składuje tutaj zaledwie 22 pozycje asortymentowe, ale na każdą przypada bardzo duża liczba palet.

Są to produkty pierwszej potrzeby, głównie mleko, ryż, makaron, dania gotowe itp., które trafiają do osób zmagających się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Konieczne było wyposażenie obiektu w taki system składowania, który pozwoliłby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, aby zapewnić jak największą pojemność, a jednocześnie sprawną obsługę dużego przepływu palet.

Mecalux wyposażył magazyn w blok regałów wjezdnych obsługiwany za pomocą automatycznych wózków Pallet Shuttle. Regały te mają 6,5 m wysokości i 62 m długości. Składają się ze 129 kanałów mieszczących do 18 palet na głębokość. Taki system doskonale sprawdza się w przypadku wielu palet z tym samym produktem.

Spośród systemów składowania akumulacyjnego Pallet Shuttle gwarantuje najsprawniejszą obsługę ładunków i to przy minimalnym udziale operatorów. Umieszczanie i pobieranie palet z lokalizacji wewnątrz kanałów towarowych to zadanie poruszającego się wewnątrz nich samojezdnego wózka.

Zadaniem operatorów jest umieszczenie wózka Pallet Shuttle na wejściu do odpowiedniego kanału towarowego. Następnie umieszczają oni w tym samym miejscu kolejno palety z towarem, które Pallet Shuttle transportuje w głąb kanału na pierwsze wolne miejsce. Do sterowania wózkami służą tablety z łączem Wi-Fi.

Korzyści dla Croix-Rouge insertion – Logistique

 • Większa pojemność magazynowa: regały do składowania akumulacyjnego z systemem Pallet Shuttle maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię magazynu, umożliwiając składowanie 2322 palet.
 • Szybkie pobieranie i odkładanie ładunków: operatorzy nie wjeżdżają wózkami widłowymi do kanałów, ponieważ transport palet z towarem wewnątrz regałów jest zadaniem automatycznego wózka Pallet Shuttle.
 • Lepsza kontrola nad stanem magazynowym: operatorzy mają dostęp do całego asortymentu z jednego korytarza roboczego, przy czym każdy kanał regału przeznaczony jest do składowania jednej pozycji.
Centrum dystrybucyjne Croix-Rouge insertion – Logistique
Pojemność magazynowa: 2322 palety
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 1050 kg
Wysokość regałów: 6,5 m
Długość regałów: 62 m
Szerokość regałów: 15,5 m
Liczba wózków Pallet Shuttle: 2

Produkty wykorzystane w realizacji