Regały wjezdne

Regały wjezdne

Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Wyeliminowanie korytarzy między regałami. Możliwość składowania danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie.

Regały wjezdne to idealne rozwiązanie dla produktów jednorodnych o niskiej rotacji oraz przy dużej liczbie palet na jednostkę magazynową.

Prośba o informację i/lub ofertę

Jest to system pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.

Regały te są odpowiednie do składowania produktów jednorodnych, o małej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową.

Zalety

  • System regałów wjezdnych umożliwia składowanie produktów danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie według zasady LIFO (dla regałów typu Drive-in) lub FIFO (dla regałów Drive-through).
  • Wymaga minimalnej liczby korytarzy, umożliwiając maksymalne wykorzystanie powierzchni (aż do 85%).
  • Regały wjezdne umożliwiają składowanie ładunków o różnych gabarytach po wcześniejszym zdefiniowaniu ich na etapie produkcji.

Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: z jednym korytarzem dostępu – system regałów wjezdnych (Drive-in) – oraz z dwoma korytarzami po jednym z każdej strony regału – system przejezdny (Drive-through).

Zastosowanie regałów wjezdnych jest szczególnie korzystne w przypadku komór chłodniczych oraz mroźni. Pozwala bowiem na maksymalną oszczędność przestrzeni przeznaczonej na składowanie produktów w temperaturze poniżej zera.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę