Regały wjezdne

Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Wyeliminowanie korytarzy między regałami. Możliwość składowania danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie.

Regały wjezdne to idealne rozwiązanie dla produktów jednorodnych o niskiej rotacji oraz przy dużej liczbie palet na jednostkę magazynową.

Wózki widłowe wjeżdżają w głąb korytarzy towarowych regałów wjezdnych

cdfe80c1-cf95-02bb-c1c1-a6acf360a1cd

Konstrukcja regałów wjezdnych pozwala zaprojektować rozmieszczenie regałów w zależności od typu składowanych na nich ładunków

e604030f-c897-96df-bcfe-c996239a8e61

Regały wjezdne to idealny system składowania dużej liczby palet przypadających na jednostkę asortymentową

2601a17f-4b0b-13f9-8320-29f63678eba9

Usztywnienia wzmacniają konstrukcję regałów wjezdnych i zabezpieczają ładunki m.in. przed skutkami wstrząsów sejsmicznych

2d3b8d07-fba0-e999-97da-0ae6e8ce4155

Wózki widłowe odkładają lub pobierają ładunki, poruszając się wewnątrz korytarzy towarowych

c556bfa2-2a30-a562-6b2b-cc131a39f7d5

Regały wjezdne umożliwiają łatwą obsługę ładunków za pomocą urządzeń transportu wewnętrznego

768c52c6-4755-27d8-9ede-7ec28ecd3d9d

Wózki widłowe poruszają się wewnątrz korytarzy towarowych regałów wjezdnych

6e57a2c9-e5b3-a6f7-2bc7-2291308c2404

Regały wjezdne to rozwiązanie pozwalające maksymalnie wykorzystać pojemność magazynową instalacji

e3db9b5c-af08-b44a-59a8-d93d0d090f37

System konstrukcyjny regałów wjezdnych w istotny sposób zwiększa pojemność magazynu

86119baf-9f19-2692-22ea-6fdf3cdf3252

Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: wjezdny (drive-in) z jednym korytarzem dostępu oraz przejezdny (drive-through) z dwoma korytarzami

79130508-f834-c7c5-a204-74de89038759

Regały wjezdne składają się z wielu korytarzy towarowych, którymi wózki widłowe dostają się do ładunków

6e487454-5da3-84b8-05a9-cb191da4cf21

Ładunki magazynowane na regałach wjezdnych układane są na szynach GP

261f4da2-0b2c-d4d7-67bc-9da66104e54a

W systemach wjezdnych nakładki węzłowe C pośrednio podtrzymują ciężar ładunków

fbcc40f1-d70c-53bb-a7f5-8f74138608fd

Nakładki węzłowe podtrzymują ciężar ładunków jako część składowa szyny

2d7ad099-a963-f605-fb21-a5d58938bb91

Centrownik palety to jeden z głównych elementów regałów wjezdnych – umożliwia poprawne umieszczenie ładunku na szynach

9f737e6c-d6f1-9434-26aa-17332391f712

Szyny prowadzące LPN stosowane są w instalacjach, w których ładunki składowane są na poziomie posadzki

a5c62ab2-e7fd-5ab2-2a56-8cee202411b9

Szyny prowadzące VGPC stosowane są w magazynach, w których wózki widłowe wjeżdżają w głąb regałów

f299c07f-034d-5987-50b8-254a2dc235a2

Stopy słupów regałów wjezdnych osłonięte są zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi konstrukcję na wypadek uderzenia w regał przez wózek widłowy

c97efd1a-a546-2b87-7dc8-67ef47582969

Słupy regałów wjezdnych wyposażone są w dodatkowe wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniu konstrukcji przez wózki widłowe

3476fd83-2e0c-8d58-2683-e79b64efaabc

W szczególnych przypadkach na słupach regałów wjezdnych można zamontować podwójne wzmocnienia chroniące na wypadek uderzenia w konstrukcję przez wózek widłowy

93576626-fdbb-1eed-9e94-75adcb82b299

Przy wejściu do magazynów z regałami wjezdnymi powinna znajdować się tabliczka znamionowa zawierająca niezbędne dane techniczne dotyczące instalacji

f61167e4-05b4-9d78-6e5e-10ae29f96949

System regałów wjezdnych pozwala maksymalnie wykorzystać pojemność magazynu, co jest kluczową zaletą w chłodniach i mroźniach

3cba1bbe-0f7b-6c34-ef50-b3af7837da9e

Aby zoptymalizować wydajność i procesy magazynowe, regały wjezdne często montowane są obok innych systemów magazynowych

77f1aa92-14f8-1903-8171-505162f365c4

Na bazie regałów wjezdnych mogą również powstawać magazyny samonośne, w których instalacja regałowa jest częścią konstrukcji obiektu

a93ccb50-08f2-86d8-9259-362d34c4787e

Regały wjezdne mogą być również zainstalowane poza halą magazynową

0f0aae1c-d190-143c-6e7d-6894c8485726

W systemie regałów wjezdnych wózki widłowe docierają do ładunków, przemieszczając się wewnątrz kanałów towarowych

60379f39-21a7-cb95-a4c9-bba6b9ef7ab6

Regały akumulacyjne wjezdne występują w magazynach, w których zarządzanie ładunkami przebiega według systemu LIFO

e541ce18-acc9-ea71-6c0f-da1ecaf670e7

Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: system regałów wjezdnych (drive-in) oraz system przejezdny (drive-through), w zależności od liczby korytarzy dostępu

2c59d719-0e4b-757c-052c-2d11ea9d7e68

Marginesy bezpieczeństwa regałów wjezdnych są kluczowe dla bezpiecznej pracy operatorów wewnątrz kanałów

a56ec26a-22eb-4168-2dd1-2222e9087ef2

Stopy słupów regałów wjezdnych wyposażone są w osłony boczne chroniące konstrukcję przed uszkodzeniami

bf8013e3-218b-1dc2-91f1-37cd4f462b52

Najczęściej używane są nakładki węzłowe GP, jednak niektóre palety do ochrony ładunku wymagają zamontowania dodatkowo wspornika C

922e55af-88e8-bf41-0172-f0176901a545

Centrowniki palety ułatwiają urządzeniom transportu wewnętrznego umieszczanie i pobieranie ładunków

6cbbae1c-bf4c-f0aa-c8e2-7ddc97283c50

Nakładki węzłowe C wykorzystywane są w instalacjach przeznaczonych do składowania długich ładunków

786a0891-44f1-3ff3-32b9-aafddc79cbd8

Szyny prowadzące ograniczają ryzyko uszkodzenia konstrukcji regałów wjezdnych

04db3701-2a8c-5a98-9a86-e091f00e9f42

Zastosowanie szyn prowadzących w regałach wjezdnych jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej pracy operatorom

73a9a9ed-9ba2-567d-1932-8c36a8eeb63a

Żółte oznaczenia rozmieszczone w całym magazynie ułatwiają operatorom przemieszczanie się w obiekcie

5940cc4c-3573-0a5f-dc56-0226f6bd0743

Regały wjezdne mogą być również obsługiwane za pomocą systemów automatycznych takich jak wózki Pallet Shuttle czy układnice

e79c1ee3-0331-8aea-d540-ac71376eca87

Jest to system pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.

Regały te są odpowiednie do składowania produktów jednorodnych, o małej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową.

Zalety

  • System regałów wjezdnych umożliwia składowanie produktów danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie według zasady LIFO (dla regałów typu Drive-in) lub FIFO (dla regałów Drive-through).
  • Wymaga minimalnej liczby korytarzy, umożliwiając maksymalne wykorzystanie powierzchni (aż do 85%).
  • Regały wjezdne umożliwiają składowanie ładunków o różnych gabarytach po wcześniejszym zdefiniowaniu ich na etapie produkcji.

Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: z jednym korytarzem dostępu – system regałów wjezdnych (Drive-in) – oraz z dwoma korytarzami po jednym z każdej strony regału – system przejezdny (Drive-through).

Zastosowanie regałów wjezdnych jest szczególnie korzystne w przypadku komór chłodniczych oraz mroźni. Pozwala bowiem na maksymalną oszczędność przestrzeni przeznaczonej na składowanie produktów w temperaturze poniżej zera.