Pallet Shuttle i regały paletowe w magazynie firmy Genta we Włoszech

Pallet Shuttle i regały paletowe w magazynie firmy Genta we Włoszech

Napoje alkoholowe składowane na regałach Mecaluxu w magazynie włoskiego operatora logistycznego – firmy Genta

Genta logo

Genta S.n.c., włoski operator logistyczny, posiada nowoczesne centrum dystrybucyjne, które Mecalux wyposażył w regały wjezdne obsługiwane przez wózki Pallet Shuttle oraz regały paletowe. Dzięki tym rozwiązaniom obiekt może pomieścić ponad 7000 palet z napojami alkoholowymi. Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynu i sprawny obieg przyjmowanych oraz wydawanych ładunków pozwalają firmie Genta S.n.c. na szybką dostawę towarów do klientów na całym świecie.

  • Zdjęcia
  • Dane techniczne
  • Pobierz PDF

O firmie Genta S.n.c.

Początki tego włoskiego przedsiębiorstwa zajmującego się magazynowaniem i transportem butelek i napojów butelkowanych sięgają 1945 roku, co pozwala mu szczycić się wieloletnim doświadczeniem wśród firm transportowych.

Genta S.n.c umożliwia swoim klientom śledzenie całego łańcucha dostaw, zaczynając od wydajnego zarządzania procesami magazynowymi. W magazynie produkty są identyfikowane, składowane przez niezbędny okres, wydawane, a następnie wysyłane do klientów końcowych.

Nowy magazyn

Nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 40 000 m2 znajduje się we włoskiej miejscowości Santa Vittoria d’Alba na północy kraju. Stamtąd „wykorzystując transport intermodalny, zaopatrujemy naszych klientów zarówno z Włoch, jak i z innych krajów świata”, wyjaśnia Domenico Genta, właściciel firmy Genta S.n.c.

Magazyn przystosowany jest do składowania olbrzymiej liczby ładunków. Codziennie trafia do niego od 2500 do 3000 palet z napojami alkoholowymi. Jak zauważa Domenico Genta: „chcieliśmy stale kontrolować tak dużą liczbę produktów, aby wyeliminować wszelkie możliwe błędy”. Poza zwiększeniem pojemności jednym z priorytetów dla nowego centrum dystrybucyjnego był wzrost wydajności, ponieważ firma zamierzała sprostać tak dużemu obciążeniu pracą w jak najkrótszym czasie.

Mając to wszystko na uwadze, Mecalux wyposażył magazyn firmy Genta S.n.c. w cztery bloki regałów wjezdnych obsługiwanych przez półautomatyczne wózki Pallet Shuttle. Zdaniem Domenico Genta rozwiązanie to „poprawiło zarządzanie powierzchnią magazynu, gdyż pozwala wykorzystać całą wysokość budynku”. Blok regałów wjezdnych ma 10 m wysokości, 28 m długości i jest podzielony na pięć poziomów ładunkowych. Tuż obok niego zamontowane zostały regały paletowe. Oba systemy składowania zajmują całą dostępną powierzchnię, umożliwiając składowanie 7075 palet.

Zalety systemu Pallet Shuttle

System ten ograniczył do minimum czas przeprowadzania operacji i liczbę ruchów wykonywanych przez operatorów”, podkreśla Domenico Genta. Nie wjeżdżają oni w głąb korytarzy, aby umieścić lub pobrać ładunek, ponieważ czynności te wykonuje wózek Pallet Shuttle.

Operatorzy przy pomocy wózków widłowych umieszczają samojezdny wózek elektryczny na wejściu do zadanego kanału, a następnie w taki sam sposób dostarczają palety, które Pallet Shuttle transportuje na pierwsze wolne miejsce.

W czasie kiedy wózek Pallet Shuttle transportuje i umieszcza we właściwej lokalizacji paletę, operator udaje się po następną i odkłada ją na początku odpowiedniego kanału tak, aby wracający wózek mógł natychmiast przejść do jej transportu we wskazane miejsce. Pobieranie palet z kanału następuje tak samo, tylko w odwrotnej kolejności.

Ładunki umieszczane są z jednej strony bloku regałów i pobierane z drugiej. Dzięki temu zarządzanie nimi odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out), co oznacza, że pierwsza paleta na wejściu jest również pierwszą na wyjściu.

Domenico Genta – Właściciel Genta S.n.c.
Chcąc wyposażyć nasz magazyn, wiedzieliśmy, że powinniśmy się zwrócić do firmy z praktyką w projektowaniu, produkcji i montażu systemów magazynowych, jaką jest Mecalux. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie naszego dostawcy zaowocowało bardzo dobrym efektem współpracy. Dostaliśmy dokładnie to, czego szukaliśmy”.

Korzyści dla firmy Genta S.n.c.

  • Wykorzystanie powierzchni: regały o wysokości 10 m i długości 28 m zapewniają dużą pojemność magazynową.
  • Skuteczne rozmieszczenie ładunków: system Pallet Shuttle pozwala zarządzać ładunkami zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out).
  • Usprawnienie czynności magazynowych: system Pallet Shuttle obsługuje od 2500 do 3000 palet przyjmowanych codziennie do magazynu.
Centrum dystrybucyjne firmy Genta S.n.c.
Pojemność magazynowa: 7075 palet
Wymiary palet: 800 x 1200 mm
Maksymalny ciężar palet: 1000 kg
Wysokość regałów: 10 m
Długość regałów: 28 m

Zapytaj eksperta