Magazyn sektorowy do składowania produktów firmy GAC w niskiej temperaturze

Magazyn sektorowy do składowania produktów firmy GAC w niskiej temperaturze

Połączenie kilku systemów składowania w chłodni hiszpańskiej firmy Grupo Alimentario Citrus

Magazyn sektorowy do składowania produktów firmy GAC w niskiej temperaturze

Hiszpańska firma działająca w branży spożywczej, Grupo Alimentario Citrus (GAC), wyposażyła swój magazyn produktów gotowych przy fabryce w Riba-roja de Túria koło Walencji w cztery systemy składowania: regały paletowe, przesuwne, push-back z rolkami i przepływowe, a także w przenośniki wejściowe i wyjściowe. Takie połączenie rozwiązań pozwoliło optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, czego rezultatem jest pojemność mieszcząca ponad 1500 palet. Umożliwiło również odpowiednią organizację składowania poprzez rozmieszczenie ładunków z uwzględnieniem cech i rotacji produktów.

O firmie Grupo Alimentario Citrus (GAC)

GAC specjalizuje się w przygotowywaniu świeżych i zdrowych artykułów w praktycznej, gotowej do spożycia formie, takich jak m.in. smoothie i sałatki warzywne czy spaghetti z cukinii. Do głównych odbiorców szerokiej oferty produktów firmy należy największa w Hiszpanii sieć supermarketów – Mercadona.

Potrzeby firmy GAC

Grupo Alimentario Citrus koncentruje swoją strategię biznesową na wysokiej innowacyjności produktów i na dywersyfikacji sposobów dostawy do odbiorców.

Aby sprostać potrzebom związanym z rozwojem swojej działalności, firma musiała zreorganizować przebieg procesów odbywających się w magazynie przy zakładzie produkcyjnym w miejscowości Riba-roja de Túria położonej 20 km od Walencji. W tym celu powierzyła Mecaluxowi, z uwagi na wieloletnią, udaną współpracę obu przedsiębiorstw, rozbudowę magazynu i przystosowanie go do nowych potrzeb.

GAC potrzebował większej pojemności magazynowej i takiej organizacji składowania, aby rozmieszczenie produktów w magazynie uwzględniało ich cechy i rotację. Ponadto, ponieważ artykuły spożywcze to towar szybko psujący się, wymagane są odpowiednie warunki przechowywania dla zapewnienia jego najwyższej jakości. Z tego względu ciągłość łańcucha chłodniczego, czyli utrzymanie stałej niskiej temperatury na wszystkich etapach procesu magazynowego, odgrywa tutaj kluczową rolę.

Pau Pérez – Inżynier projektów w firmie GAC
„Automatyzacja magazynu przy fabryce w Riba-roja zdecydowanie przyczyniła się do poprawy efektywności obsługi i jakości naszych produktów. Oprócz tego wzrosło bezpieczeństwo personelu, a wysyłka towaru przebiega szybciej i sprawniej”.

Układ magazynu

Obiekt dzieli się na cztery części, z których każda przeznaczona jest na wykonywanie konkretnych czynności i składowanie określonych rodzajów produktów. Aby możliwe było utrzymanie w nich niskiej temperatury (4 ºC), są odgrodzone od siebie za pomocą opuszczanych bram.

Mecalux dostarczył cztery systemy składowania:

Magazyn produktów gotowych

W tej części magazynu znajduje się osiem podwójnych regałów przesuwnych o wysokości 8 m podzielonej na trzy poziomy, na których składowane są gotowe produkty, zanim zostaną przeznaczone do wysyłki.

Sposób działania tych regałów jest bardzo prosty: korzystając z pilota radiowego, operator zleca utworzenie przy wybranym regale korytarza dostępowego, który powstaje w wyniku przesunięcia się pozostałych regałów na bok dzięki ich ruchomym podstawom. Następnie operator wjeżdża wózkiem wysokiego składowania, aby pobrać lub odłożyć ładunek.

System Movirack wyposażony jest w zabezpieczenia, które chronią zarówno operatorów, jak i składowany towar. Są to m.in.:

  • Bariery zewnętrzne: zatrzymują ruch regałów, gdy w korytarzu roboczym znajduje się człowiek.
  • Bariery wewnętrzne: wykrywają w korytarzu roboczym obecność obiektów uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu.
  • Czujniki odległości (fotokomórki): zapewniają bezpieczne i łagodne zatrzymanie regałów.

Mecalux zamontował w obiekcie również system przenośników: rolkowych, którymi ładunki są transportowane do magazynu z produkcji, i łańcuchowych, którymi opuszczają magazyn. Jest to przenośnik akumulacyjny, który buforuje palety z towarem i ułatwia ich szybki odbiór.

Magazyn produktów o dużej rotacji

Produkty, które cieszą się większym popytem, są składowane w dwóch specjalnie dla nich przeznaczonych częściach centrum dystrybucyjnego.

Obie części zostały wyposażone w regały push-back z rolkami, których zalety to maksymalne wykorzystanie powierzchni i krótszy czas obsługi ładunków.

Dostęp do towaru odbywa się z zaledwie jednego korytarza, który służy zarówno do załadunku, jak i rozładunku regału. Palety umieszcza się w kanale w taki sposób, że każda kolejna paleta popycha poprzednią do tyłu. Ponieważ bieżnie rolkowe kanałów są lekko nachylone, a ich niższy koniec znajduje się od strony korytarza, pobranie pierwszej palety powoduje, że następne przesuwają się do przodu pod wpływem grawitacji.

W jednej z tych dwóch części odbywa się kompletacja, dlatego zostały w niej zamontowane regały paletowe o wysokości 7,5 m. Zapewniają one bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej, umożliwiając pobieranie produktów wprost z palet składowanych na dolnych poziomach.

Strefa buforowa

Obszerna strefa buforowa składa się z 12 kanałów przepływowych, z których każdy mieści 11 palet na głębokość.

Dzięki lekkiemu nachyleniu bieżni rolkowych, tworzących kanały, następuje samoczynne przemieszczanie się palet pod wpływem grawitacji z wyższego końca na niższy, usytuowany od strony ramp. Koniec bieżni ma kształt umożliwiający wsunięcie wideł wózków paletowych w celu pobrania palety.

Palety grupuje się według zamówień lub tras, aby były zawczasu przygotowane do załadunku na ciężarówki bez zbędnego oczekiwania na wyjście towaru z magazynu.

Cztery spośród kanałów są wyposażone w bieżnie uchylne (które można podnieść), co ułatwia prace porządkowe i konserwacyjne.

Korzyści dla firmy Grupo Alimentario Citrus (GAC)

  • Efektywna organizacja każdy produkt jest składowany na regałach, które są najlepiej dostosowane do jego cech i rotacji.
  • Duża pojemność magazynowa: zastosowane połączenie kilku systemów składowania zapewnia miejsce dla 1531 palet.
  • Wysoka wydajność: odpowiedni układ magazynu umożliwia sprawną wysyłkę towaru do odbiorców.
Magazyn Grupo Alimentario Citrus
Pojemność magazynowa: 1531 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 x 2350 mm
Maksymalna waga palety: 500 kg

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę