Magazyn sproszkowanych surowców dla przemysłu spożywczego

Magazyn sproszkowanych surowców dla przemysłu spożywczego

Huijbregts Groep wdrożyła oprogramowanie magazynowe Easy WMS zintegrowane z systemem sterującym Pallet Shuttle

Magazyn sproszkowanych surowców dla przemysłu spożywczego

Producent sproszkowanych surowców dla przemysłu spożywczego, Huijbregts Groep, wyposażył swój magazyn przy zakładzie produkcyjnym w Helmond na południu Holandii w blok regałów wjezdnych z systemem Pallet Shuttle mieszczący 2295 palet. W celu kierowania jego obsługą, a zatem umieszczaniem i pobieraniem ładunków, wdrożono opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS, a także specjalne oprogramowanie do sterowania działaniem automatycznych wózków Pallet Shuttle. Wydajność uzyskiwana dzięki Easy WMS sprawiła, że firma Huijbregts Groep zdecydowała się wdrożyć ten system we wszystkich swoich obiektach, aby usprawnić zarządzanie odbywającymi się w nich procesami.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn Huijbregts Groep
  Pojemność magazynowa: 2598 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1100 kg
  Wysokość regałów: 13 m
  Głębokość regałów: 26,5 m
  Liczba wózków: 5
 • Pobierz PDF

Innowacyjność i ciągły rozwój

Huijbregts Groep zaopatruje producentów z branży spożywczej w sproszkowane surowce. Historię tej firmy wyznaczają ciągły rozwój, innowacyjność i umiejętność dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku.

Firmę założył w 1936 roku Wim Huijbregts. Początkowo zajmował się on sprzedażą zastępczych środków spożywczych, a po drugiej wojnie światowej zajął się mieszaniem ziół i przypraw dla lokalnych rzeźników z okolic Eindhoven.

W 1973 roku, kiedy do firmy dołączył syn przedsiębiorcy, Frans Huijbregts, zaczęła ona gwałtownie się rozwijać i do dziś notuje stały wzrost. Aż 80% artykułów spożywczych na holenderskim rynku zawiera składniki wyprodukowane przez Huijbregts Groep. Perspektywy są pomyślne – firma spodziewa się dalszego rozwoju, także na rynkach zagranicznych.

Większa pojemność magazynowa

W 2010 roku firma Huijbregts Groep uruchomiła w Helmond duży zakład produkcyjny o powierzchni 5000 m2, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, które zapewniają wysoką wydajność wszystkich procesów: mieszania surowców oraz pakowania i składowania gotowych mieszanek. Jak wylicza Erik van den Nieuwelaar, Kierownik Działu Innowacji w Huijbregts Groep, „firma obsługuje sporą liczbę pozycji asortymentowych: ok. 2500 surowców i ok. 14 000 produktów gotowych”.

„Nasza firma rozwija się w szybkim tempie” – stwierdza Erik van den Nieuwelaar. Szybko się okazało, że magazyn jest za mały, aby pomieścić rosnącą ilość surowców i produktów gotowych, dlatego powiększenie jego pojemności stało się koniecznością.

„Nie dysponowaliśmy miejscem na wybudowanie nowego magazynu, dlatego musieliśmy maksymalnie wykorzystać każdy milimetr dostępnej powierzchni” – wyjaśnia Erik van den Nieuwelaar, dodając: „Ponadto montaż nowych regałów musiał się odbyć jak najszybciej, ponieważ pilnie potrzebowaliśmy miejsca do składowania”.

Każdego dnia do magazynu trafia 200 palet z surowcami, które następnie transportowane są na produkcję. „Pochodzą one z całego świata, głównie z Europy (z miejsc znajdujących się w promieniu 1000 km), a 30% spoza naszego kontynentu” – wyjaśnia Kierownik Działu Innowacji. Natomiast 250–300 palet z produktami gotowymi wysyła się do odbiorców rozsianych po całym świecie. Chociaż dla Huijbregts Groep są to gotowe produkty, klienci firmy wykorzystują je jako półprodukty do wyrobu margaryny, chleba, jogurtów, zup, sosów i innych artykułów spożywczych.

Analiza potrzeb wykazała, że przy takim przepływie towaru najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie blok regałów obsługiwany przez wózki Pallet Shuttle. Prace montażowe trwały ok. 4 miesięcy i były prowadzone w taki sposób, że firma Huijbregts Groep nie musiała ani na chwilę przerywać codziennej działalności.

W obiekcie został również wdrożony system zarządzania magazynem Easy WMS, który koordynuje wszystkie czynności odbywające się na każdym etapie procesu magazynowego, a także zainstalowano oprogramowanie sterujące automatycznymi wózkami Pallet Shuttle.

„To było nasze pierwsze zlecenie dla Mecaluxu. Przed podjęciem decyzji porównaliśmy propozycję z ofertami innych dostawców systemów magazynowych. Ostatecznie wybraliśmy Mecalux, ponieważ zaproponował nam rozwiązanie najlepiej spełniające nasze potrzeby, którego cena była również w pełni satysfakcjonująca” – wskazuje Erik van den Nieuwelaar.

Cechy systemu Pallet Shuttle

Blok regałów mierzy 13 m wysokości i składa się z 85 kanałów o głębokości 26,5 m mieszczących 2295 palet o maksymalnej wadze 1100 kg każda.

Obsługa towaru odbywa się metodą FIFO (first in, first out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło), palety są zatem wprowadzane do kanałów z jednej strony regału, a wyjmowane z drugiej, np. w przypadku surowców odkładanie na regały następuje od strony ramp załadunkowo-rozładunkowych, a pobieranie od strony hali produkcyjnej, natomiast w przypadku produktów gotowych czynności te wykonywane są na odwrotnych końcach regałów.

Aby obsłużyć dzienny przepływ towaru, magazyn wyposażony jest w pięć wózków Pallet Shuttle.

Z jednej strony magazynu zostały również zamontowane dwa 6-poziomowe regały paletowe o wysokości 14 m. Tworzą one strefę buforową, w której składuje się do 303 palet oczekujących na umieszczenie ich na regałach z wózkami Pallet Shuttle.

Oprogramowanie systemu Pallet Shuttle

Do sterowania wózkami Pallet Shuttle służy specjalnie przeznaczone do tego celu oprogramowanie. Jego główną zaletą jest to, że zapewnia lepszą kontrolę nad ładunkami i optymalną organizację prac magazynowych. Zdaniem Erika van den Nieuwelaara „jest to program bardzo zaawansowany, a zarazem bardzo prosty”.

Operatorzy w celu wydania polecenia wózkom Pallet Shuttle posługują się tabletami z łączem Wi-Fi. Zainstalowane na nich oprogramowanie ma bardzo intuicyjny interfejs, dlatego nauka jego obsługi nie wymaga specjalnych szkoleń personelu. Wśród wielu użytecznych funkcji znajduje się m.in. możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji czy określenia liczby palet do pobrania. W trakcie pracy wózków Pallet Shuttle operatorzy mogą uzyskać podgląd poleceń, które będą wykonywane w dalszej kolejności.

Uniwersalność i elastyczność tego programu pozwoliły przystosować go do specyfiki magazynu firmy Huijbregts Groep, dzięki czemu w tym samym bloku regałów obsługiwane są zarówno przyjęcia surowców, jak i wydania gotowych produktów.

System zarządzania magazynem Easy WMS

„Zwykle sami tworzymy potrzebne nam oprogramowanie. Zajmuje się tym nasz Dział Innowacji, jednakże tym razem, ze względu na natłok nowych projektów w związku z rozwojem firmy, musieliśmy poprosić Mecalux o pomoc w tej kwestii” – wyjaśnia Erik van den Nieuwelaar.

Początkowo Huijbregts Groep zamówiła Easy WMS w wersji najbardziej podstawowej, o nazwie Pro. System ten koordynuje wszystkie czynności i etapy procesu magazynowego – od przyjęcia surowców, poprzez ich składowanie, wydanie na produkcję i przyjęcie z niej produktów gotowych, aż do wysyłki do klientów.

Jednakże, jak wyjaśnia Erik van den Nieuwelaar, firma potrzebowała „elastycznego oprogramowania komunikującego się ze stosowanym systemem ERP”. Z uwagi na ogromny potencjał Easy WMS zdecydowano się więc wdrożyć jego bardziej rozbudowaną i zaawansowaną wersję, czyli Enterprise, która zarządza wszystkimi procesami odbywającymi się w tutejszym obiekcie.

Erik van den Nieuwelaar – Kierownik Działu Innowacji w Huijbregts Groep
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu Pallet Shuttle, a także z oprogramowania sterującego automatycznymi wózkami i oprogramowania zarządzającego magazynem Easy WMS. Odkąd wdrożyliśmy te rozwiązania Mecaluxu, osiągamy bardzo dobre wyniki. Trudno jest podać dokładne liczby, ale od lutego do sierpnia 2018 roku nasza sprzedaż wzrosła o ok. 8%”.

Korzyści dla Klienta:

 • Sprawne zarządzanie wszystkimi procesami: Easy WMS pozwala zoptymalizować funkcjonowanie całego obiektu, zarówno jeśli chodzi o czynności wykonywane ręcznie, jak i o pracę automatycznych urządzeń, a także jest przystosowany do ewentualnych zmian w przyszłości.
 • Wygodny system składowania akumulacyjnego: spośród systemów składowania akumulacyjnego Pallet Shuttle oferuje najbardziej sprawną obsługę ładunków.
 • Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni: blok regałów z systemem Pallet Shuttle pozwolił optymalnie wykorzystać całą dostępną powierzchnię i uzyskać miejsce do składowania 2295 palet.
Magazyn Huijbregts Groep
Pojemność magazynowa: 2598 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 1100 kg
Wysokość regałów: 13 m
Głębokość regałów: 26,5 m
Liczba wózków: 5

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę