Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, aby dostosować treści do Twoich preferencji. Kontynuuowanie przeglądania tej strony oznacza, że zostałeś poinformowany i akceptujesz instalację oraz używanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Polityka cookies. Akceptuj

Novartis zautomatyzował proces magazynowy w swoim centrum logistycznym w Polsce

Novartis zautomatyzował proces magazynowy w swoim centrum logistycznym w Polsce

Wyróżniającą cechą łańcucha dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego jest rygorystyczna kontrola produktów

Novartis zautomatyzował proces magazynowy w swoim centrum logistycznym w Polsce

W branży farmaceutycznej pełna i dokładna kontrola nad składowanym towarem jest szczególnie istotna, ponieważ pozwala zachować właściwości leków i wyeliminować ryzyko błędów w całym procesie magazynowym. Z pomocą Mecaluxu międzynarodowy koncern Novartis uruchomił niedawno w Polsce nowy, w pełni zautomatyzowany magazyn samonośny mieszczący 14 304 palety.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyczny magazyn samonośny firmy Novartis
  Pojemność magazynowa: 14 304 palety
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 700 kg
  Wysokość regałów: 27 m
  Długość regałów: 70 m
  Liczba układnic: 3
 • Pobierz PDF

Lider w ochronie zdrowia

Novartis to międzynarodowy koncern farmaceutyczny i biotechnologiczny z siedzibą w szwajcarskiej Bazylei. Powstał w 1996 roku w wyniku połączenia trzech firm – Geigy, Ciba i Sandoz – których działalność początkowo związana była z barwnikami do tkanin i środkami chemicznymi, a następnie wyspecjalizowały się one w produkcji leków.

Wszystkie trzy firmy łączyła jedna wspólna cecha, która dziś uwidacznia się w działalności Novartisu, a mianowicie pasja wykorzystywania osiągnięć nauki w służbie postępu ludzkości i poprawy jakości życia społeczeństwa.

Novartis zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą produktów leczniczych, takich jak m.in. leki generyczne, szczepionki i leki przeciwnowotworowe. W ostatnich latach koncern rozszerzył swoją obecność na rynkach wschodzących Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, gdzie rośnie zapotrzebowanie na dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i produktów farmaceutycznych.

Specyfika składowania produktów farmaceutycznych

Sektor zdrowia ulega niespotykanym dotąd przeobrażeniom, których przyczyną jest konieczność realizowania polityki dostosowań gospodarczych i sprostania nowym tendencjom rynkowym. W wyniku tego procesu przedsiębiorstwa takie jak Novartis stoją przed wyzwaniem zwiększenia wydajności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i ciągłym doskonaleniu standardów jakościowych, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Novartis stale inwestuje w doskonalenie procesów oraz unowocześnianie fabryk i magazynów, aby móc zagwarantować pełną skuteczność swoich produktów.

Jak wyjaśnia Tomasz Marchewa, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw, firma stanęła przed koniecznością rozbudowy magazynu przy centrum pakowania leków w Strykowie koło Łodzi, aby: „zwiększyć tempo rozwoju i wzrostu sprzedaży, żeby móc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na pakowane w Polsce produkty”.

„Nowy magazyn stanowi integralną część nowoczesnego zakładu pakującego w Strykowie”, gdzie odbywa się pakowanie produktów gotowych przeznaczonych do dystrybucji. Dlatego „decyzja o budowie magazynu była podyktowana również koniecznością maksymalnego zwiększenia wydajności procesu pakowania – dowiadujemy się od Tomasz Marchewa.

Lokalizacja magazynu ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw każdej firmy, ale w przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych jest szczególnie istotna, ponieważ zależy od niej ludzkie zdrowie. W dystrybucji leków ważna jest zatem szybkość, aby mogły one dotrzeć na czas do pacjentów. Novartis ma w tym względzie przewagę, jego polski magazyn jest bowiem usytuowany w samym centrum kraju „w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, co jest niezwykle korzystne” – wskazuje Małgorzata Głydziak.

Składowanie i dystrybucja produktów farmaceutycznych nie są łatwym zadaniem, gdyż trzeba zapewnić odpowiednie warunki, aby zachowały one swoje właściwości i skuteczność. Na przykład temperatura przechowywania leków nie może przekraczać 25ºC.

W pełni zautomatyzowany proces magazynowy

Mecalux wybudował automatyczny magazyn samonośny o powierzchni 1980 m2 i wysokości 27 m, który stanowi jeden z elementów całości kompleksu produkcyjnego. Transport półproduktów z magazynu do fabryki oraz produktów gotowych w odwrotnym kierunku przebiega szybko i sprawnie, ponieważ obiekty te są ze sobą połączone.

Po obu stronach czterech korytarzy o długości 70 m usytuowane są regały o podwójnej głębokości mieszczące 14 304 palety z produktami gotowymi, półproduktami i opakowaniami. Pomimo zróżnicowania pod względem przeznaczenia i innych cech towar zawsze trafia na właściwy regał dzięki opracowanemu przez Mecalux systemowi zarządzania magazynem, który wyznacza miejsce składowania dla każdego produktu.

Oprogramowanie magazynowe Easy WMS wskazuje układnicom miejsca, w których mają umieścić towar lub z których należy go pobrać. Urządzenia te pracują z prędkością 160 m/min w poziomie i 46 m/min w pionie, a każde z nich w ciągu godziny może wykonać 24 cykle kombinowane (24 palety pobrane i 24 palety odłożone), co jak zauważa Tomasz Marchewa: „usprawnia pracę i zapewnia ciągłość procesu produkcyjnego”.

Automatyzacja wszystkich procesów przyniosła Novartisowi szereg korzyści, które wymienia dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw, a wśród nich przede wszystkim: „większe bezpieczeństwo pracowników i ładunków, niższe koszty utrzymania, lepszą kontrolę nad wszystkimi czynnościami i całym przepływem towaru oraz większą pojemność magazynową w porównaniu z konwencjonalnymi systemami magazynowymi”.

Ponadto automatyzacja przepływu ładunków wyeliminowała konieczność ręcznej obsługi towaru, gwarantując najwyższe standardy bezpieczeństwa ludzi oraz produktów, co jest niezmiernie ważne w przypadku leków.

Jak zapewnia Tomasz Marchewa: „magazyn jest bardzo nowoczesny, a jego pojemność spełnia potrzeby firmy”. Ponieważ koncern na miarę Novartisu musi myśleć perspektywicznie, w projekcie magazynu zostało przewidziane miejsce umożliwiające jego rozbudowę, gdy zajdzie taka konieczność z uwagi na wzrost produkcji i sprzedaży.

Małgorzata Głydziak – Kierownik działu komunikacji i zasobów ludzkich w firmie Novartis
„Wybór Mecaluxu jako wykonawcy automatycznego magazynu samonośnego dla naszej firmy był podyktowany takimi czynnikami jak: bogate doświadczenie tej firmy w licznych projektach realizowanych w kraju i za granicą dla przedsiębiorstw z różnych branż, dostępność lokalnego serwisu, atrakcyjna cena, a także to, że komponenty zastosowane do budowy obiektu zostały wyprodukowane w Polsce, co stanowi dla nas bardzo pozytywny aspekt”.

Magazyn przy zakładzie produkcyjnym

Nowy magazyn Novartisu składa się z dwóch poziomów, które pełnią odmienne funkcje, a na każdym z nich odbywają się inne etapy procesu magazynowego:

 • Dolna kondygnacja. Tutaj odbywają się przyjęcia towaru do magazynu – zarówno surowców od dostawców, jak i półproduktów z innych zakładów Novartisu.
  Stąd również następuje wydawanie i wysyłka produktów gotowych przeznaczonych do sprzedaży w aptekach na terenie Polski. Dolna i górna kondygnacja są połączone dwiema windami, które wykorzystywane są na przykład wówczas, kiedy gotowe produkty wymagają natychmiastowego wydania bez uprzedniego ich składowania.
 • Górna kondygnacja. Tutaj magazyn łączy się z fabryką. Transport towaru między oboma obiektami odbywa się za pomocą wózków sterowanych automatycznie (AGV). Jak wyjaśnia Małgorzata Głydziak, urządzenia te zastosowano dlatego, ponieważ: „automatyzacja była kwestią priorytetową, także jeśli chodzi o transport wewnętrzny”.
  Wózki samojezdne pełnią w magazynie Novartisu funkcje, które w obiektach niezautomatyzowanych realizują operatorzy kierujący tradycyjnymi wózkami widłowymi. Poza takimi korzyściami jak szybkość i bezpieczeńśtwo transportu Tomasz Marchewa zauważa także, że: „pojazdy te zajmują jedynie niezbędną przestrzeń i nie generaują niepotrzebnego ruchu w korytarzach”. Dzieję się tak, ponieważ poruszają się tylko wyznaczoną dla nich trasą.
  W obiekcie odbywa się również pakowanie składowanych produktów. Wózki AGV transportują towar do automatycznej owijarki – owinięcie folią pozwala bowiem zapewnić stabilność ładunku na palecie. Ponadto w tym miejscu drukowane są etykiety, które nakleja się na spaletyzowany towar, aby umożliwić jego identyfikację.

Korzyści dla firmy Novartis

 • Nowoczesne centrum pakowania: ponieważ dla Novartisu kwestię priorytetową stanowiło utworzenie strefy pakowania produktów gotowych pochodzących z fabryki, przeznaczono do tego celu całą obszerną kondygnację, która została wyposażona w automatyczną owijarkę pracującą przez całą dobę.
 • Maksymalna wydajność: wszystkie czynności odbywające się w nowym magazynie są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu uzyskano przepływ towaru, który pozwala szybko i sprawnie zaopatrywać odbiorców.
 • Bezpieczeństwo towaru: automatyzacja wyeliminowała konieczność ręcznej obsługi towaru, czego efektem jest brak pomyłek i zapewnienie najwyższego stopnia higieny oraz bezpieczeństwa produktów.
Automatyczny magazyn samonośny firmy Novartis
Pojemność magazynowa: 14 304 palety
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 700 kg
Wysokość regałów: 27 m
Długość regałów: 70 m
Liczba układnic: 3

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę