Regały przesuwne Movirak: pytania i odpowiedzi

18/01/2021

Regały przesuwne Movirack firmy Mecalux to akumulacyjny system składowania, który umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni dostępnej w magazynie w celu zwiększenia jego pojemności. Regały te są umieszczone na wyposażonych w silniki ruchomych podstawach, dzięki czemu przesuwają się płynnie na boki, aby otworzyć korytarz roboczy przy wybranym regale i zapewnić bezpośredni dostęp do wszystkich składowanych na nim palet. System ten zyskuje coraz większą popularność i jest obecnie stosowany w ponad 500 różnego rodzaju magazynach na całym świecie. W niniejszym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące regałów przesuwnych Movirack, aby przedstawić ich wpływ na wzrost efektywności logistyki przedsiębiorstw z różnych branż.

Movirack maksymalnie wykorzystuje powierzchnię i zwiększa pojemność magazynu

Kiedy stosować regały Movirack?

Jeśli firma chce korzystać z zalet standardowych regałów paletowych – takich jak bezpośredni dostęp do każdej palety, uniwersalność i obsługa ładunków metodą FIFO – a jednocześnie potrzebuje dużej pojemności magazynowej, to regały przesuwne są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączą w sobie najlepsze cechy regałów paletowych i akumulacyjnych systemów składowania. Wszystko w jednym.

Rozwiązanie to można ponadto dostosować do charakterystyki każdego magazynu. Oznacza to, że zastosowanie i rozmieszczenie regałów przesuwnych może uwzględniać wymogi dotyczące pojemności, przepływu ładunków i dostępnej w obiekcie przestrzeni. Można je zamontować nie tylko w nowo wybudowanych obiektach, ale i w starszych magazynach, wymagających remontu czy modernizacji. Jest to także system w pełni skalowalny, można go więc łatwo rozbudowywać w miarę potrzeb.

 

 

 

 

Podstawowe elementy regałów Movirack:

 1. Główna szafa zewnętrzna
 2. Zewnętrzna bariera bezpieczeństwa
 3. Szafa regałowa
 4. Przycisk zatrzymania awaryjnego
 5. Szyna prowadząca
 6. Szyna toczna
 7. Wewnętrzna bariera bezpieczeństwa i czujnik odległości (fotokomórka)
 8. Miejsca odkładcze (opcjonalnie)

 

Ze względu na cechy konstrukcyjne regały przesuwne doskonale sprawdzają się, kiedy należy:

 • Zwiększyć pojemność magazynu na tej samej powierzchni. Dzięki eliminacji większości korytarzy między regałami, można zwiększyć ilość regałów i składować więcej palet na tej samej, ograniczonej powierzchni, nie tracąc bezpośredniego dostępu do ładunków.
 • Ograniczyć powierzchnię magazynu bez zmniejszania jego pojemności. Innymi słowy chodzi o lepsze wykorzystanie miejsca w magazynie. Zagęszczenie składowania pozwala zwolnić część miejsca i przeznaczyć je na coś innego.
 • Usprawnić kompletację zamówień. Pomimo zwiększenia gęstości składowania operatorzy mogą pobierać produkty bezpośrednio z palet, dzięki możliwości otworzenia korytarza przy dowolnym regale.
 • Zmaksymalizować efektywność chłodni lub mroźni. Ponieważ jest to system składowania akumulacyjnego, przestrzeń, w której należy utrzymywać warunki kontrolowane, jest mniejsza. Przekłada się to na obniżenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do schłodzenia obiektu.

Czy jest to bezpieczny system składowania?

Konstrukcja regałów została obliczona i wzmocniona tak, aby ich ruch odbywał się w pełni bezpiecznie dla personelu i ładunków, a także, aby nie spowodował uszkodzeń samych regałów.

Przy projektowaniu regałów Movirack uwzględniono wymogi normy PN-EN 15095. Regały te posiadają również oznaczenie CE, a zatem spełniają wymagania prawne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki następującym zabezpieczeniom ich użytkowanie odbywa się bez ryzyka wypadków:

 • Zewnętrzna bariera bezpieczeństwa. W przedniej części systemu znajdują się bariery, które odcinają zasilanie w przypadku wykrycia w korytarzu jakiegokolwiek ruchu, tzn. operatora przemieszczającego się pieszo lub wózkiem widłowym.
 • Wewnętrzna bariera bezpieczeństwa. Są to bariery optyczne usytuowane równolegle do korytarza. Ich funkcja polega na wykrywaniu obecności w korytarzu przedmiotów i osób uniemożliwiających prawidłowe działanie systemu. Bezpieczne i płynne zatrzymanie się regałów jest możliwe dzięki fotokomórkom.
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego. Przyciski takie znajdują się przeważnie w szafach wewnętrznych albo, gdy regały są długie, w korytarzach. Umożliwiają zatrzymanie przesuwających się regałów w razie wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej.

Czy regały Movirack są drogie?

System kontroli oświetlenia włącza światło jedynie w otwartym korytarzu

Koszt tego systemu składowania nie jest szczególnie wysoki. Ponadto należy go traktować jako inwestycję, która przyczyni się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

Zwrot z inwestycji w regały Movirack jest gwarantowany. Optymalizacja wykorzystania dostępnej powierzchni przekłada się na obniżenie nakładów na jej najem i utrzymanie, a wzrost liczby dostępnych lokalizacji obniża koszt składowania przypadający na jedną paletę.

Ten system składowania umożliwia sprawną obsługę większej ilości ładunków. Aby otworzyć korytarz obsługowy, wystarczy chwila. Pozwala to na szybkie pobranie lub odłożenie palety na przypisane jej miejsce.

Regały są wyposażone w system kontroli oświetlenia, który włącza światło jedynie w otwartym korytarzu. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Czy regały przesuwne można zamontować w chłodni?

Jak najbardziej. Regały Movirack mogą pracować w dowolnej temperaturze, jednak są polecane szczególnie, właśnie jako wyposażenie chłodni. Ten system składowania znacząco obniża koszt zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną paletę w porównaniu do standardowych regałów paletowych, ponieważ umożliwia składowanie większej liczby ładunków na tej samej powierzchni.

Kolejną zaletą regałów przesuwnych jest możliwość zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza dzięki opcji parking. Funkcja ta pozwala na równomierny podział szerokości korytarza roboczego pomiędzy wszystkimi regałami w trakcie dłuższego postoju instalacji.

Jakie korzyści zapewniają regały Movirack?

Oto podsumowanie wszystkich zalet regałów przesuwnych Mecaluxu:

 • Oszczędność miejsca. Składowanie większej ilości towaru nie wymaga zwiększania powierzchni. Movirack umożliwia zwielokrotnienie pojemności magazynowej, zapewniając o ok. 100% większą liczbę dostępnych lokalizacji w porównaniu do zwykłych regałów paletowych.
 • Niższe koszty. Z oszczędności miejsca wynika szybki zwrot z inwestycji. Nie jest konieczna rozbudowa magazynu czy najem większego obiektu w miarę rozwoju firmy. Ponadto w przypadku chłodni następuje znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ponieważ mniejsza jest kubatura obiektu, w którym należy stale utrzymywać niską temperaturę.
 • Bezpośredni dostęp do każdej palety. Możliwość otwarcia korytarza obsługowego przy dowolnym regale daje operatorom bezpośredni dostęp do ładunków i ułatwia ich obsługę.
 • Uniwersalność. Regały przesuwne można zamontować w każdym magazynie. Mogą być także stosowane z innymi systemami składowania (manualnymi i automatycznymi). Wysokość poziomów ładunkowych można dostosować do wielkości i masy różnych ładunków.
 • Skalowalność. W zależności od potrzeb firmy system Movirack można w każdej chwili rozbudować o kolejne bloki regałów. W przypadku konieczności przeniesienia regałów do innego obiektu można je łatwo zdemontować.
 • Bezpieczeństwo. Liczne zabezpieczenia, takie jak przyciski zatrzymania awaryjnego oraz czujniki ruchu i obecności, chronią przed wypadkami, zapewniając bezpieczeństwo personelu, ładunków i samych regałów.
 • Efektywność. Aby osiągnąć jeszcze większe korzyści z zastosowania regałów przesuwnych, do zarządzania magazynem można wdrożyć oprogramowanie Easy WMS firmy Mecalux, które w czasie rzeczywistym optymalizuje wykorzystanie miejsc paletowych oraz pracę operatorów.
 • Gwarancja Mecaluxu. Wszystkie komponenty systemu Movirack charakteryzują się najwyższą jakością. Mecalux jest odpowiedzialny za projekt, produkcję, dostawę wszystkich podzespołów i montaż regałów zgodnie z przepisami, certyfikatami jakości i środowiskowymi ISO, a także wszelkimi normami dotyczącymi tego typu instalacji.

Mooijer-Volendam B.V. (Holandia)

Oferta tej holenderskiej hurtowni obejmuje mrożone ryby i owoce morza oraz mrożonki owocowe i warzywne. Firma musiała rozbudować zaplecze logistyczne, aby sprostać wzrostowi sprzedaży swoich produktów w całej Europie.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na montaż regałów przesuwnych Movirack, które nie tylko zwiększyły pojemność jego magazynu, ale także ułatwiły przygotowywanie zamówień.

Regały Movirack maksymalnie wykorzystują powierzchnię naszego magazynu, zapewniając nam odpowiednią pojemność, niezbędną do sprawnego zaopatrywania naszych klientów. Szerokość korytarzy dostępowych umożliwia wygodne wykonywanie prac magazynowych, zwłaszcza kompletacji.

René Mooijer, Dyrektor Generalny w firmie Mooijer-Volendam B.V.

System Movirack można dostosować do charkterystyki magazynu i ładunków


Besafilm (Włochy)

Włoska firma Besafilm zwiększyła trzykrotnie pojemność magazynu dzięki zastosowaniu regałów przesuwnych. Na używanych wcześniej regałach paletowych mogła składować zaledwie 600 palet. Obecnie, na tej samej powierzchni, magazynuje aż 2032 palety ze szpulami i rolkami z folią i papierem.

Regały Movirack przekroczyły nasze oczekiwania. Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze zwiększenia pojemności uzyskanej bez utraty bezpośredniego dostępu do każdej palety. Regały są eksploatowane 24 godziny na dobę przez cały rok, a mimo to nie mieliśmy z nimi żadnych problemów.

Youri Beltrame, Właściciel firmy Besafilm

Operatorzy mogą kompletować zamówienia na najniższych poziomach regałów


Olot Meats Group (Hiszpania)

Jeden z największych przedstawicieli branży mięsnej w Hiszpanii, chcąc poszerzyć zasięg swojej sieci handlowej, stanął przed koniecznością zwiększenia produkcji, a w konsekwencji także pojemności magazynu. W tym celu firma uruchomiła dwie nowe mroźnie, w których panuje temperatura kontrolowana -28ºC i wyposażyła je w regały przesuwne mieszczące 19 506 palet.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu magazynów wyposażonych przez Mecalux, ponieważ nasi pracownicy bardzo szybko przywykli do sposobu działania regałów, dzięki czemu nasza działalność jest bardziej efektywna. Mamy też pełną kontrolę nad towarem. Plusem jest również montaż w uzgodnionym terminie.

Xavier Roca, Dyrektor Generalny firm Càrniques Celrà i Càrniques de Juià (Olot Meats Group)

System Movirack magazynu Olot Meats Group