Najlepsze oprogramowanie dla magazynu sklepu internetowego

01/10/2021

Sprawnie i efektywnie funkcjonujący magazyn to podstawa handlu internetowego. Firmy prowadzące sprzedaż przez internet mierzą się z takimi wyzwaniami jak: liczny asortyment, duża liczba zamówień zawierających mało pozycji i sztuk oraz krótkie terminy dostaw. Aby mogły im sprostać, Mecalux opracował przydatne narzędzie, dzięki któremu przygotowywanie zamówień staje się dużo łatwiejsze. Jest to WMS dla e-commerce, rozszerzenie systemu zarządzania magazynem Easy WMS, które pozwala skrócić czas kompletacji o połowę i zwiększyć wydajność aż o 80%.

Handel elektroniczny nieprzerwanie święci triumfy i jest dziś najpopularniejszym i najbardziej opłacalnym rodzajem działalności gospodarczej. Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie robią zakupy przez internet, by nawet w ciągu kilkunastu, a nierzadko kilku godzin otrzymać je do domu albo odebrać w sklepie stacjonarnym bądź punkcie odbioru.

Niepewna sytuacja ekonomiczna spowodowana pandemią wirusa COVID-19 nie zahamowała tempa rozwoju handlu internetowego, lecz wręcz przeciwnie – unikanie wychodzenia z domu przyczynia się do jeszcze większego zainteresowania zakupami online, zwłaszcza w przypadku takich produktów jak żywność czy odzież.

WMS dla e-commerce to narzędzie, które optymalizuje pracę i obniża koszty logistyki omnikanałowej

Każdego dnia miliony osób z całego świata robi zakupy w sklepach internetowych

Wyzwania i rozwiązania w logistyce handlu elektronicznego

Logistyka firm z branży e-commerce jest niezwykle złożonym procesem. Oferta obejmuje wiele produktów, z których część zwykle nie jest dostępna przez cały czas w magazynie, lecz jest zamawiana u dostawcy w momencie, gdy wpłynie zamówienie od klienta. W magazynach jednocześnie przygotowywanych jest wiele zamówień, składających się w większości z niewielu lub nawet tylko jednej pozycji, które ponadto muszą być szybko dostarczone klientowi, często w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

Ponadto popyt na artykuły takie jak przykładowo odzież, czy zabawki charakteryzuje się sezonowością, ze szczytem przypadającym na określone pory roku, czy promocje takie jak Black Friday oraz wyprzedaże. Jak wówczas obsłużyć bez opóźnień znacznie zwiększoną liczbę zamówień? Niezbędna do tego jest odpowiednia organizacja wszystkich zasobów magazynu.

Kolejną komplikacją jest fakt, że firmy, które prowadzą sprzedaż internetową, muszą radzić sobie z dużą liczbą zwrotów. To cena za umożliwienie kupującym bezproblemowego oddania nieudanego zakupu, co zachęca do kupowania przez internet, a tym samym zwiększa sprzedaż. Jednakże obsługa logistyki zwrotów angażuje sporo zasobów i komplikuje przepływy w łańcuchu dostaw.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, firmy realizujące zamówienia składane przez internet muszą uprościć oraz ograniczyć do niezbędnego minimum operacje wykonywane w magazynach. Z tego względu stosują systemy składowania, które ułatwiają bezpośredni dostęp do towarów, usprawniając kompletację zamówień.

Jednakże tym, co naprawdę czyni różnicę podczas przygotowywania i wysyłki zamówień, jest technologia, a konkretnie oprogramowanie magazynowe. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania magazynem, takiego jak Easy WMS opracowany przez Mecalux, wszystkie operacje przebiegają szybciej i sprawniej. Narzędzie to doskonale się sprawdza w każdym magazynie, niezależnie od jego wielkości, pojemności magazynowej, dziennej liczby zamówień i branży.

Oprócz samego Easy WMS Mecalux oferuje również moduły rozszerzające ten system, w tym WMS dla e-commerce, zaprojektowany specjalnie do zarządzania operacjami związanymi z kompletacją i wysyłką zamówień w sklepie internetowym.

WMS dla e-commerce zarządza kompletacją zamówień złożonych przez internet

Jak działa WMS dla e-comerce?

To rozszerzenie Easy WMS koncentruje się szczególnie na czynnościach wykonywanych w strefie przyjęć towaru, która jest centralnym punktem magazynu realizującego strategię sprzedaży omnikanałowej. Przyjęcie towaru daje początek całemu procesowi logistycznemu, ponieważ bez produktów nie byłoby mowy o realizacji zamówień.

Operatorzy, korzystając z terminali radiowych, identyfikują każdy produkt. Następnie WMS dla e-commerce przypisuje im lokalizacje w zależności od tego, czy mają być składowane, czy wysłane jeszcze tego samego dnia. W tym drugim przypadku mogą wystąpić dwa rodzaje zamówień: single-unit (składające się z jednego produktu) lub multi-unit (składające się z większej liczby produktów).

W przypadku artykułów do zamówień typu single-unit WMS dla e-commerce zleca ich sprawdzenie, pakowanie oraz zaopatrzenie w etykietę wysyłkową i list przewozowy, po czym tak przygotowane zamówienia kieruje do strefy wysyłek.

Sytuacja zamówień typu multi-unit jest bardziej złożona, ponieważ część produktów potrzebnych do ich skompletowania może znajdować się na regałach w strefie składowania, albo być jeszcze u dostawców lub w drodze do magazynu.

Niezależnie od tego, skąd ostatecznie przychodzi towar, który ma się znaleźć w zamówieniach, są one przygotowywane w strefie wyposażonej w regały z przegródkami. Jedna przegródka odpowiada jednemu zamówieniu, dlatego w każdej z nich gromadzone są produkty wchodzące w skład konkretnego zamówienia. Liczba takich regałów zależy od liczby przygotowywanych zamówień. Zaleca się, aby były one usytuowane jak najbliżej stanowisk, w których odbywa się pakowanie, gdyż usprawni to wysyłkę już gotowych zamówień.

WMS dla e-commerce kieruje pracą operatorów, wskazując im, gdzie są zlokalizowane poszczególne produkty i w której przegródce muszą je umieścić. Zapobiega to pomyłkom i sprawia, że realizacja zamówień przebiega szybciej. Gotowe zamówienie system kieruje do weryfikacji i pakowania, a następnie do wysyłki.

 

Wyzwania i ich rozwiązania w magazynie sklepu internetowego

WYZWANIE

ROZWIĄZANIE WMS DLA E-COMMERCE

Zarządzanie licznym asortymentem


WMS identyfikuje każdy produkt w momencie przyjmowania do magazynu, co ułatwia jego lokalizację na regale oraz umożliwia monitorowanie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym. Digitalizacja zapobiega błędom i brakom towaru.

Niedostępność zamówionych produktów w magazynie


Easy WMS zintegrowany z dowolnym systemem ERP, z wyprzedzeniem wie, jakie produkty zostaną dostarczone do magazynu. Podczas przyjęcia towaru nadaje priorytet zamówieniom oczekującym na realizację i zleca uzupełnienie niekompletnych, by umożliwić ich szybką wysyłkę.

Przygotowywanie dużej liczby zamówień


System zarządzania magazynem przydziela pracę operatorom wysyłając im precyzyjne polecenia dotyczące przygotowywania zamówień.

Dostarczanie zamówień w ciągu 24 godzin


Praca magazynu realizującego zamówienia internetowe koncentruje się wokół kompletacji zamówień. Odpowiednie rozmieszczenie produktów i nadzorowanie pracy operatorów przez system WMS przekłada się na wyższą wydajność i usprawnienie przeprowadzanych operacji.

Różne sposoby dostawy


WMS dla e-commerce jest zwykle łączony z innym rozszerzeniem Easy WMS, modułem Multi Carrier Shipping Software. Narzędzie to automatyzuje komunikację między magazynem i firmami spedycyjnymi. Przy odbiorze zamówienia przewoźnik posiada już wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do dostarczenia przesyłki.

Sezonowość


Easy WMS zapewnia efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami magazynu niezależnie od liczby zamówień, co pozwala sprawnie zorganizować pracę w czasie jej większego natężenia.

Obsługa zwrotów


WMS dla e-commerce kontroluje zwroty, decydując, co zrobić ze zwróconymi produktami: odłożyć na regał, naprawić czy odesłać dostawcy.

 

Zalety modułu WMS dla e-commerce

  • Efektywna kompletacja - znaczna redukcja liczny błędów.
  • Większa wydajność - skrócony czas przygotowywania zamówień.
  • Elastyczność i skalowalność - WMS rozwija się wraz z firmą, dostosowując się do zmian w jej działalności.
  • Redukcja kosztów - optymalizacja pracy operatorów i obniżenie kosztu obsługi ładunków.
  • Opłacalność - szybki zwrot z inwestycji dzięki natychmiastowym korzyściom.

Easy WMS firmy Mecalux to doskonale narzędzie do efektywnego zarządzania wszystkimi operacjami w magazynie realizującym zamówienia internetowe

Obsługa zwrotów

Logistyka zwrotów to jedna z najbardziej kłopotliwych czynności w magazynie realizującym zamówienia internetowe, ponieważ liczba zwrotów jest tutaj większa w porównaniu z magazynami, które nie obsługują tego kanału sprzedaży. Improwizacja w tym obszarze kończy się niepowodzeniem, dlatego konieczna jest dokładna kontrola nad zwracanymi produktami od momentu ich dotarcia do magazynu.

W tym celu WMS dla e-commerce ustanawia jasne procedury umożliwiające szybkie sprawdzenie zawartości zwróconej paczki i jakości produktów. Na początek zleca ich ponowne etykietowanie, aby można było je w każdej chwili zidentyfikować. W następnej kolejności zapada zgodna z zasadami przyjętymi w danej firmie decyzja, co zrobić ze zwróconymi produktami: odłożyć na regał, naprawić czy odesłać dostawcy.

Udane zakupy przez internet

Handel elektroniczny całkowicie zmienił nawyki konsumentów, którzy coraz częściej preferują zakupy bez wychodzenia z domu, ale nie chcą zbyt długo czekać na zakupione produkty. Dlatego sklepy internetowe koncentrują swoje wysiłki na zapewnieniu sprawnej realizacji zamówień, wiedząc, że zadowolenie klienta to podstawa sukcesu w handlu.

Inteligentne zarządzanie magazynem za pomocą oprogramowania takiego jak Easy WMS firmy Mecalux, pozwala przygotować magazyn na wyzwania, jakie niesie sprzedaż przez internet. WMS przez cały czas zarządza pracą operatorów informując co mają zrobić z każdym produktem, aby zaspokoić potrzeby klientów i zrealizować cele biznesowe firmy.

Oprogramowanie efektywnie zarządza nie tylko kompletacją zamówień w sklepie internetowym, ale w zasadzie każdym etapem procesu logistycznego: od momentu przyjęcia towaru, do jego wysyłki. Umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji w celu zapewnienia szybkich i bezbłędnych dostaw.

Poza modułem WMS dla e-handlu Mecalux oferuje również inne rozszerzenia systemu Easy WMS zwiększające efektywność firm pragnących zintensyfikować sprzedaż przez internet. Są to Multi Carrier Shipping Software, Store Fulfillment i Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration.

W magazynie sklepu internetowego zarządza się wieloma pozycjami asortymentowymi

STUDIUM PRZYPADKU: MOTOCARD

Potrzeby:
W ostatnich latach firma Motocard, sieć sklepów z odzieżą i akcesoriami dla motocyklistów, zwiększyła sprzedaż internetową o 25%. Z tego powodu zdecydowała się całkowicie przeorganizować swoje centrum dystrybucyjne w Barcelonie, aby dostosować je do potrzeb logistyki omnikanałowej.
Rozwiązanie:
Mecalux, strategiczny partner firmy, wdrożył w obiekcie system zarządzania magazynem Easy WMS oraz dwa jego rozszerzenia przeznaczone dla magazynów prowadzących sprzedaż omnikanałową, mianowicie WMS dla e-commerce i Multi Carrier Shipping.
Korzyści:
Motocard zoptymalizował wszystkie procesy składające się na przygotowanie i dystrybucję 900 zamówień dziennie, zaopatrując zarówno sklepy stacjonarne, jak i klientów sklepu internetowego. Próba ogniowa miała miejsce w ubiegły Black Friday: podczas trwającej tydzień kampanii, przy bardzo wysokiej liczbie zamówień, wydajność magazynu wzrosła o 75%.

Wcześniej, dostarczenie zamówienia w dniu jego złożenia nie było dla nas możliwe, mimo, że klienci czasami o to prosili. Stanowiło to przeszkodę dla naszego rozwoju. Dzięki Easy WMS usprawniliśmy wszystkie procesy i w rezultacie 90% zamówień złożonych przed południem jest wysyłanych tego samego dnia.

Jordi Colilles, Dyrektor ds. Cyfryzacji w firmie Motocard

WMS dla e-commerce precyzyjnie operatorom jak przeoprowadzić kompletację