corporate

WMS dla e-commerce

Magazyny gotowe na nowe wyzwania związane z e-commerce

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Efektywne zarządzanie magazynem przy zamówieniach o niewielkiej liczbie jednostek

Cztery znaczące zalety WMS dla e-commerce, dzięki którym system jest bezkonkurencyjny.

Jednostkowe przyjęcia artykułów

Elastyczność, dzięki której możliwe jest przyjmowanie materiałów artykuł po artykule. Funkcjonalność tę cechuje:

 • Automatyczny wybór przyjęć.
 • Uproszczona weryfikacja artykułów dzięki wizualizacjom.
 • Wprowadzanie alternatywnych kodów dostawcy bezpośrednio podczas procesu przyjęć artykułów.
 • Generowanie numeru seryjnego przyjętego artykułu, co pozwala na śledzenie trasy na poziomie jednostki sprzedaży.
 • Drukowanie etykiet artykułu (zwykłych lub RFID).

Grupowanie przyjętych artykułów

Możliwość rozdzielania otrzymanego materiału na grupy lub odkładania na wózki, dzięki czemu Easy WMS może nimi zarządzać w następujący sposób:

 • Przyjmowane artykuły, na które jest zapotrzebowanie na zamówieniach z jedną linią i jednym produktem (single unit), przesyłane są bezpośrednio do strefy wysyłek/pakowania, gdzie oczekują na operację cross-docking.
 • Przyjmowane artykuły, na które jest zapotrzebowanie na zamówieniach z więcej niż jedną linią i/lub posiadające oddzielne pozycje asortymentowe, kierowane są do strefy przygotowania zamówień metodą just-in-time bez przechodzenia przez strefę składowania (cross-docking do przygotowania metodą just-in-time);
 • Przyjmowane artykuły, które muszą być przechowywane, kierowane są do magazynu.
 • Przyjmowane artykuły, które muszą być wysłane do innego magazynu, kierowane są bezpośrednio do strefy cross-dockingu w celu ich nadania.
 • Przyjmowane wadliwe artykuły grupowane są w jednej strefie.

Grupowanie zamówień

Dodatkowa funkcjonalność, dzięki której system Easy WMS może tworzyć grupy oparte na konfigurowalnych regułach, według których możliwe jest rozgrupowywanie zamówień i/lub ich przygotowywanie metodą just-in-time.

W ten sposób system ustala, jaki typ zamówień powinien być przygotowywany w grupach, a następnie kieruje je do strefy rozgrupowywania zamówień.

Przygotowywanie zamówień metodą just-in-time oraz rozgrupowywanie zamówień

Umożliwia wykonanie następujących operacji za pomocą terminali radiowych lub stacji roboczej:

 • Zarządzanie otwartymi zamówieniami przy ciągłej kontroli towarów przypisanych do danej pozycji miejsca kompletacji just-in-time.
 • Ustalenie lokalizacji oraz miejsca docelowego zamówienia na podstawie odczytu etykiety artykułu z któregokolwiek z wózków trafiających do strefy.
 • Zawiadomienie o gotowym zamówieniu, by możliwe było jego pobranie.
 • Pobieranie gotowego zamówienia przy jednoczesnym zwolnieniu lokalizacji i jego dostarczenie do strefy wysyłek i pakowania.
 • Kontrola i zarządzanie zamówieniami nieskompletowanymi ze względu na braki lub nieprawidłowości.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • Ponad 200-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)