Połączenie wózków wahadłowych i systemu Pallet Shuttle pozwala wyeliminować wszelkie błędy w transporcie bliskim ładunków

Zalety wdrożenia wózków wahadłowych z systemem Pallet Shuttle w magazynie

29 lip 2022

Wdrożenie wózków wahadłowych z systemem Pallet Shuttle w jednym centrum logistycznym zwiększa wydajność składowania i pobierania ładunków. Ten automatyczny system magazynowania usprawnia przepływ palet w obiekcie logistycznym.

Automatyczny Pallet Shuttle to przykład wydajności akumulacyjnych systemów magazynowania. Składa się z automatycznych urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki wahadłowe czy układnice, które dostarczają ładunek do kanału składowania, gdzie w odpowiednich miejscach autonomiczny wózek elektryczny przeprowadza załadunek i rozładunek palet. Dzięki temu automatycznemu systemowi czas pobierania i odkładania ładunków znacznie się skraca.

Wózki wahadłowe i Pallet Shuttle – działanie

Automatyczny Pallet Shuttle, w skrócie APS, to rozwiązanie magazynowe, które łączy funkcje wózków wahadłowych i Pallet Shuttle. W systemie APS wózki widłowe zostały zastąpione przez wózki samojezdne, które automatycznie przemieszczają się wewnątrz kanałów składowania.

Działanie systemu APS jest następujące: wózki wahadłowe transportują na swojej ramie urządzenie Pallet Shuttle, które jest wprowadzane do kanałów składowania, aby odłożyć paletę w pierwszym dostępnym miejscu. Następnie Pallet Shuttle wraca na wózek wahadłowy, który transportuje go na pozycję wejściową. Operacja jest przeprowadzana ponownie, kiedy system wyda takie polecenie.

Konfiguracja urządzenia Pallet Shuttle obsługiwanego przez wózki wahadłowe pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność magazynu. Automatyczny system składowania Pallet Shuttle korzysta z minimum jednego wózka samojezdnego i jednego wózka wahadłowego na każdym poziomie składowania. Aby umożliwić transport palet pomiędzy poziomami, stosuje się windy, które dostarczają ładunek na odpowiednią wysokość. Wszystkie automatyczne ruchy magazynowe, zarówno wózka Pallet Shuttle, jak i wózka wahadłowego, są koordynowane przez system zarządzania magazynem – WMS.

Automatyczny Pallet Shuttle to system składowania akumulacyjnego: zmniejsza liczbę korytarzy, w których pracują urządzenia transportu bliskiego i zagęszcza miejsca, gdzie magazynowane są towary. Wykorzystanie wózków wahadłowych do transportu wózków samojezdnych umożliwia zwężenie korytarzy, a w efekcie, optymalizację powierzchni składowania.

Automatyczny Pallet Shuttle to system magazynowy będący połączeniem wózków Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi
Automatyczny Pallet Shuttle to system magazynowy będący połączeniem wózków Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi

Zalety wdrożenia wózków wahadłowych z wózkami Pallet Shuttle

Wdrożenie wózków wahadłowych z Pallet Shuttle łączy korzyści wynikające z automatyzacji przepływu ładunków w magazynie i optymalizacji dostępnej przestrzeni, co umożliwia składowanie większej ilości produktów. Główne zalety tego typu systemów automatycznych są następujące:

 • Skrócenie czasu pobierania i odkładania ładunków w magazynie.
 • Wzrost wydajności dzięki automatycznym ruchom magazynowym, które zwiększają liczbę cykli na godzinę względem innych systemów.
 • Nieprzerwane działanie. Wózki elektryczne ładują się automatycznie, kiedy znajdują się na wózkach wahadłowych, dlatego zawsze są gotowe do działania.
 • Automatyczne zarządzanie ładunkami. System zarządzania magazynem steruje urządzeniami transportu bliskiego, zapobiegając występowaniu błędów i maksymalnie podnosząc bezpieczeństwo obsługi ładunków.
 • Maksymalne zagęszczenie regałów umożliwia składowanie największej możliwej liczby produktów na ograniczonej przestrzeni – regały mogą osiągać do 40 metrów wysokości, a kanały składowania do 40 metrów głębokości.

Połączenie wózków wahadłowych z systemem Pallet Shuttle zwiększa wydajność magazynu oraz zapewnia bezpieczne, ciągłe i bezbłędne działanie instalacji. Automatyczny system magazynowania jest wszechstronny – dostosowuje się do cech charakterystycznych instalacji, takich jak sposób rozmieszczenia regałów czy liczba jednostek asortymentowych na kanał. Umożliwia też obsługę palet o różnych wymiarach.

Wózki wahadłowe i Pallet Shuttle – zastosowania

Zastosowanie akumulacyjnych systemów magazynowych, w których działają zarówno wózki wahadłowe, jak i wózki Pallet Shuttle, jest szczególnie korzystne, gdy istnieje potrzeba zwiększenia wydajności i liczby ruchów magazynowych na godzinę.

Wózki wahadłowe w połączeniu z systemem Pallet Shuttle najczęściej wdraża się w następujących przypadkach:

 • Magazyny o dużej liczbie palet na jednostkę asortymentową, w których trzeba usprawnić pobieranie i odkładanie ładunków. Automatyczne urządzenia zastępują wózki widłowe, dzięki czemu zwiększa się liczba cykli na godzinę w centrum logistycznym.
 • Magazyny o wysokim wskaźniku rotacji zapasów. Dzięki automatycznym urządzeniom transportu bliskiego wejścia i wyjścia palet mogą być stałe i odbywać się samoczynnie.
 • Produkty przechowywane w kontrolowanej temperaturze. Ten akumulacyjny system magazynowania umożliwia redukcję ochładzanej przestrzeni magazynu, co przekłada się na znaczącą oszczędność energii elektrycznej. Ponadto dzięki zastosowaniu automatyzacji operatorzy nie przebywają zbyt długo w pomieszczeniach o niskiej temperaturze, a środowisko pracy jest wydajne i bezpieczne.
 • Magazyny posiadające tymczasową strefę buforową. System Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi może działać jako tymczasowa strefa buforowa. Towar może być składowany przez określony czas, aż do momentu, w którym będzie wykorzystany w jakimś procesie logistycznym, produkcyjnym lub zostanie bezpośrednio wysłany do klienta.
Producent karmy dla psów i kotów Alinatur Foods wyposażył swój magazyn w automatyczny system Pallet Shuttle
Producent karmy dla psów i kotów Alinatur Foods wyposażył swój magazyn w automatyczny system Pallet Shuttle

Przykłady skutecznego połączenia wózków wahadłowych z systemem Pallet Shuttle

Firmy z różnych sektorów, np. chemicznego czy żywnościowego, mogą zastosować to rozwiązanie magazynowe, aby osiągnąć duży przepływ ładunków.

Poniżej przedstawiamy trzy spośród licznych przykładów firm, które postanowiły zwiększyć wydajność swoich instalacji logistycznych za pomocą automatycznego systemu Pallet Shuttle:

 • Alinatur Petfood (Hiszpania): producent suchej karmy dla psów i kotów wyposażył swój magazyn w automatyczny system Pallet Shuttle i wózki wahadłowe. „Chcieliśmy zwiększyć pojemność magazynu i usprawnić przepływy ładunków. Stało się dla nas jasne, że jedynie całkowita automatyzacja spełni nasze potrzeby logistyczne”, wskazuje Roberto Ortín, dyrektor generalny Alinatur Foods. Automatyczna instalacja firmy składa się z dwóch bloków regałów, w których każdy poziom ładunkowy dysponuje jednym wózkiem wahadłowym, czego wynikiem jest wzrost wydajności magazynu do 126 cykli kombinowanych na godzinę. „Dzięki wszystkim rozwiązaniom Mecaluxu łączna pojemność magazynowa wzrosła z 1300 palet do prawie 8000”, podsumowuje Ortín.
 • Cistér (Portugalia): portugalski producent konserw warzywnych postawił na maksymalne zwiększenie wydajności swojego magazynu za pomocą systemu Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi, który mnoży liczbę cykli na godzinę przez liczbę poziomów ładunkowych. „Już widzimy korzyści, jakie zapewnia nam ten system składowania. Dzięki niemu zwiększyliśmy nie tylko pojemność magazynową, lecz także liczbę cykli”, podkreśla dyrektor firmy Cistér, Pedro Maia. Magazyn automatyczny firmy składa się z dwóch bloków regałów, których długość sięga 71 metrów, wysokość – 19 metrów, a jego całkowita pojemność wynosi 12 672 palety. W kanale na głębokość mieści się od ośmiu do dwudziestu pięciu palet, które są obsługiwane przez wózek elektryczny.
 • Luís Simões (Hiszpania): portugalski operator logistyczny uruchomił magazyn automatyczny w Cabanillas del Campo koło Guadalajary, wyposażony w automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi. Mecalux zaproponował rozwiązanie z dwoma wózkami wahadłowymi na poziom składowania, umożliwiając przygotowanie i wysyłkę 4000 zamówień dziennie. „Dzięki automatycznemu magazynowi zwiększyliśmy przepływ ładunków, zredukowaliśmy liczbę błędów w zamówieniach i zoptymalizowaliśmy załadunek ciężarówek”, podkreśla António Martin, menadżer centrum logistycznego.
 

Wózki wahadłowe i Pallet Shuttle dla zautomatyzowanej i bezbłędnej logistyki

Automatyczny Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi to doskonałe rozwiązanie dla obiektów logistycznych, w których dąży się do zautomatyzowania operacji, zwiększenia wydajności i optymalizacji powierzchni składowania. Ten automatyczny system magazynowania wykorzystuje od jednego do kilku wózków elektrycznych, które przemieszczają się po kanałach ładunkowych, zapewniając płynną i nieprzerwaną obsługę towarów.

Mecalux posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu magazynów automatycznych. Nasz system zarządzania magazynem, Easy WMS, koordynuje i automatyzuje operacje przeprowadzane przez system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi w wielu krajach. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.