Portugalska firma Finieco zmodernizowała swoją logistykę poprzez uruchomienie nowego, automatycznego magazynu w Porto.

Jedną z istotnych korzyści, jakie niesie automatyzacja magazynu, jest wysoka dostępność towaru. Przenośniki i układnica, umożliwiają ciągły przepływ ładunków, pracując nieprzerwanie przez 356 dni w roku.

Transkrypcja filmu

Portugalska firma Finieco, będąca jednym z największych w Europie producentów toreb papierowych, zmodernizowała swoją logistykę poprzez uruchomienie nowego, automatycznego magazynu w Porto.

W ostatnich latach firma Finieco stopniowo zwiększała produkcję i obecnie produkuje ponad 1,5 miliona toreb papierowych dziennie.

Rosnący popyt na produkty firmy sprawił, że potrzebowała ona wydajnego i pojemnego centrum logistycznego, gwarantującego dokładną kontrolę ładunków, ich bezbłędną obsługę oraz redukcję kosztów logistycznych.

Kierując się tymi potrzebami, Mecalux wyposażył magazyn w regały z automatycznym systemem Pallet Shuttle obsługiwanym przez układnicę. Jest to system składowania akumulacyjnego, dlatego zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni obiektu, a w rezultacie większą pojemność magazynową. Takie rozwiązanie jest zalecane w przypadku, gdy firma składuje wiele palet z tym samym produktem, szczególnie w magazynach o dużym przepływie ładunków.

System Pallet Shuttle zastosowany w magazynie firmy Finieco jest w pełni automatyczny, ponieważ przemieszczanie ładunków między wejściem do magazynu a kanałami regałów i między kanałami a wyjściem odbywa się za pomocą układnicy.

Regały zamontowane w centrum logistycznym mają 10 metrów wysokości i są podzielone na 5 poziomów składowania. Umożliwiają magazynowanie blisko 5000 palet.

Artykuły opuszczające linie produkcyjne są transportowane do magazynu przenośnikami.

W 45-metrowym korytarzu pracuje lekka układnica o wysokości 9 m. Jej zadaniem jest umieszczenie wózka Pallet Shuttle w wyznaczonym miejscu.

Wózek Pallet Shuttle znajdujący się na wejściu do kanału przemieszcza się w głąb regału, aby odłożyć lub pobrać paletę z towarem, zgodnie z poleceniami systemu zarządzania magazynem Easy WMS.

Easy WMS jest mózgiem obiektu, zarządza wszystkimi procesami i operacjami odbywającymi się w magazynie, automatyzuje wejścia i wyjścia ładunków do i z magazynu, a także ma pełną kontrolę nad składowanym towarem.

Towar wychodzący z magazynu składuje się tymczasowo w dziewięciu kanałach przepływowych, w których palety przesuwają się pod wpływem grawitacji.

Umieszcza je tam, zgodnie z poleceniami Easy WMS, pracująca przez całą noc układnica. Palety oczekują na załadunek posegregowane według odbiorców lub tras.

Jedną z istotnych korzyści, jakie niesie automatyzacja magazynu, jest wysoka dostępność towaru. Przenośniki i układnica, umożliwiają ciągły przepływ ładunków, pracując nieprzerwanie przez 356 dni w roku.

Postęp technologiczny jest na stałe wpisany w działalność firmy Finieco, która jest obecna w ponad 70 krajach. Dzięki wyposażonemu przez Mecalux magazynowi przedsiębiorstwo zautomatyzowało łańcuch dostaw, a tym samym gwarantuje swoim klientom szybką realizację zamówień, co ostatecznie przekłada się na umocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku.