FIC: kompleksowe rozwiązanie logistyczne z zastosowaniem systemów automatycznych i manualnych.

Mecalux zainstalował automatyczny magazyn skrzynek, regały na palety, regały kantylwerowe oraz oprogramowanie Easy WMS do zarządzania 12 000 referencjami.

Transkrypcja filmu

FIC to francuska firma zajmująca się sprzedażą produktów specjalistom z branży budowlanej.

Założona w 1965 roku firma FIC od początku swojej działalności nieustannie się rozwija i dostosowuje do zmian zachodzących w branży, aby utrzymywać jak najwyższą jakość obsługi, dzięki wydajnej i sprawnie funkcjonującej logistyce.

Wcześniej każdy z naszych punktów sprzedaży dysponował własnym towarem, a główny magazyn służył do uzupełniania zapasów w poszczególnych sklepach. Wiązało się to z dużymi kosztami transportu, ponieważ sklepy również wzajemnie się zaopatrywały, gdy pilnie potrzebny był im jakiś produkt. Kiedy firma się rozrasta, musi posiadać scentralizowaną platformę logistyczną, w której będą składowane towary wszystkich jednostek handlowych, co pozwala zredukować wielkość zapasów magazynowanych w każdym ze sklepów.

Musieliśmy zmierzyć się z tym problemem i zautomatyzować magazyn, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku i osiągnąć jak najlepszą wydajność. Co więcej, w naszych punktach handlowych brakowało już miejsca na kolejne produkty, nie mieściły one wszystkich potrzebnych towarów.

Yannick Taton Kierownik Działu Logistyki i Transportu

Aby firma FIC mogła zapewnić swoim klientom sprawną obsługę i składować cały, bardzo szeroki asortyment w głównym magazynie, Mecalux zaprojektował kompleksowe i dostosowane do jej potrzeb rozwiązanie logistyczne, składające się z automatycznych i manualnych systemów magazynowych.

Automatyczny magazyn pojemnikowy z regałami o podwójnej głębokości składowania i dwoma korytarzami o długości 38 metrów.

19 poziomów składowania zostało dostosowanych do magazynowania pojemników o dwóch różnych wysokościach.

To rozwiązanie pozwoliło nam zmniejszyć powierzchnię potrzebną do obsługi ładunków składowanych w naszym centrum logistycznym. Teraz 60% naszych produktów składowanych jest na zaledwie 5% całkowitej powierzchni magazynu. Tą ogromną oszczędność powierzchni magazynowej umożliwiła nam inwestycja w rozwiązania automatyczne, takie jak układnice pojemnikowe.

Yannick Taton Kierownik Działu Logistyki i Transportu

Inteligentne zarządzanie operacjami przeprowadzanymi w magazynie automatycznym umożliwia oprogramowanie, z którym jest on zintegrowany.

Easy WMS, opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem, który kieruje rozmieszczeniem wszystkich towarów, podwoił wydajność kompletacji zamówień w porównaniu z manualnymi systemami składowania.

Zamówienia przygotowywane są na dwóch stanowiskach kompletacyjnych, do których towary docierają automatycznie, zgodnie z zasadą „produkt do operatora”. Dzięki instrukcjom systemu Easy WMS oraz regałom półkowym wyposażonym w urządzenia typu put-to-light, na każdym stanowisku można przygotować do sześciu zamówień jednocześnie.

Na potrzeby składowania ładunków o dużych gabarytach, w magazynie zainstalowano regały paletowe. Ten system składowania nie tylko umożliwia bezpośredni dostęp do produktów, ale również pozwala na przystosowanie dolnych poziomów do kompletacji zamówień. Mecalux zainstalował w obiekcie również regały wspornikowe, umożliwiające składowanie i obsługę produktów długich, takich jak: listwy, profile, rury oraz elementy drewniane.

Nasz dział zakupów w centrali zamawia produkty od dostawców za pośrednictwem systemu ERP. Od tego momentu uzyskujemy całkowitą identyfikowalność oraz informatyzację danych aż do dostarczenia przesyłki klientowi. Kiedy towar dociera do centrum logistycznego, rozpoczyna się digitalizacja procesu odbioru. Po zweryfikowaniu ilości i jakości produktów trafiają one do magazynu.

Zależnie od typu artykułu postępujemy według jednej z dwóch procedur. Ładunki o dużych gabarytach składowane są na regałach paletowych, które znajdują się za nami, z kolei produkty małe składuje się w automatycznym magazynie pojemnikowym. Przygotowanie zamówień odbywa się automatycznie, w zależności od potrzeb sklepów stacjonarnych. Dzięki flocie ciężarowej zamówienia dostarczane są do 24 godzin.

Obecnie każdy magazyn wymaga zastosowania oprogramowania do zarządzania magazynem, takiego jak Easy WMS, które zapewnia całkowitą identyfikowalność produktów, określenie ich lokalizacji i optymalizację tras pokonywanych przez pracowników. c przygotowanie zamówień według kategorii produktów, a także monitoruje cały asortyment składowany na powierzchni ponad 8000 m2. Easy WMS spełnia wszystkie te wymagania.

Kolejnym z elementów kontrolowanych przez Easy WMS jest automatyczny magazyn miniload z układnicą pojemnikową. Dzięki oprogramowaniu korzystamy z możliwości śledzenia w czasie rzeczywistym operacji przeprowadzanych w magazynie automatycznym. Easy WMS i systemem ERP, z którego korzystamy są zintegrowane, co pozwala nam kompleksowo zarządzać przepływem towarów w magazynie, od zakupu do sprzedaży.

Mecalux nie jest dla nas dostawcą, jest partnerem, z którym pracujemy i z którym wzrastamy. Dostarcza nam potrzebnych narzędzi logistycznych, od automatyki po regały. Według nas jest to relacja oparta na współpracy, a nie tylko zwykły układ między klientem a dostawcą.

Jesteśmy zadowoleni. Przed rozpoczęciem projektu i wyborem Mecaluxu na wykonawcę inwestycji, przeprowadziliśmy wstępne badania rynkowe. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wyborowi możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i rozważać rozbudowanie działalności o nowe aktywności lub jej rozszerzenie na nowe rynki lub państwa.

Yannick Taton Kierownik Działu Logistyki i Transportu

Firmie FIC udało się skutecznie scentralizować logistykę, wzmacniając relacje z klientami, dzięki sprawnym i bezbłędnym dostawom zamówień.

Mecalux, kompleksowy dostawca usług logistycznych dla firmy FIC, zaprojektował i zainstalował rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb firmy.