Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Havi Logistics poszerza swój potencjał logistyczny dzięki Mecalux

Centrum dystrybucyjne Havi Logistics rozwija swoje możliwości logistyczne dzięki optymalnemu rozwiązaniu zaproponowanemu przez Mecalux. Projekt szyty na miarę, oparty o specyficzne właściwości systemu regałów przesuwnych, który pozwolił na podwojenie powierzchni użytkowej magazynu.

Havi Logistics poszerza swój potencjał logistyczny dzięki Mecalux

Transkrypcja filmu

10 000 m2 powierzchni, pojemność ponad 12 500 palet, 20 samochodów ciężarowych i ponad 7 milionów nadanych pojemników. Te dane dotyczą działalności firmy Havi Logistics w regionie Mediolanu, przedsiębiorstwa które powierzyło firmie Mecalux zaprojektowanie i wykonanie systemu magazynowego.

Projekt rozbudowy został wymierzony co do milimetra, a technologia i doświadczenie firmy Mecalux pozwoliło na podwojenie przestrzeni użytkowej.

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)

“Nasza grupa wybrała Mecalux z wielu powodów. Współpracujemy z firmą Mecalux od wielu lat i wyniki naszego parterstwa zawsze były bardzo dobre. Mecalux przeprowadza klienta przez cały proces realizacji projektu, od początkowej koncepcji aż do jego ostatecznego wdrożenia. Mecalux zawsze dostarcza produkty i świadczy usługi wysokiej jakości.”

Mecalux gwarantuje swoim klientom efektywność, precyzję i jakość. Kompleksowe rozwiązania w zakresie magazynowania wszelkiego rodzaju produktów, dostosowane do każdego rodzaju potrzeb.

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)

“Punktem startowym dla tego projektu była konieczność obniżenia kosztów magazynowania w celu pozyskania nowych klientów.

Łączy on dwie technologie: tradycyjne regały paletowe oraz regały na podstawach ruchomych. Połączenie tych dwóch typów regałów pozwala na zmniejszenie wymiarów budynku niezbędnego do obsługi danej objętości towaru zapakowanego na palety.”

Magazyn Havi Logistics, o pojemności 12 500 palet, jest podzielony na 4 strefy przeznaczone do składowania towarów suchych, schłodzonych i mrożonych.

W strefie produktów przechowywanych w temperaturze otoczenia zainstalowano 370 metrów bieżących regałów Movirack o wysokości 9 metrów, wyposażonych w automatyczne systemy zapewniające bezpieczeństwo i łatwą obsługę.

Regały te są umieszczone na ruchomych podstawach, które umożliwiają ich poprzeczne przesuwanie w sposób indywidualny.

W centrum dystrybucyjnym Havi Logistics zainstalowano system mieszany regałów nieruchomych i przesuwnych, który ułatwia dostęp do towarów i ich pobieranie. Rozwiązanie to umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni dzięki wyeliminowaniu korytarzy obsługowych.

Zaawansowany system bezpieczeństwa regałów Movirack ogranicza do minimum zagrożenia dla personelu poprzez zastosowanie fotokomórek zbliżeniowych, które powodują zatrzymanie ruchu w momencie przekroczenia linii bezpieczeństwa oraz czujników wykrywających obiekty na korytarzu.

Operatorzy mogą sterować regałami ręcznie za pomocą pulpitu sterowniczego lub automatycznie za pomocą pilota radiowego umożliwiającego przesuwanie regałów bez konieczności wysiadania z wózka widłowego.

Regały te są również wyposażone w system ręcznego zatrzymywania w nieprzewidzianych sytuacjach.

Wielofunkcyjność regałów Movirack pozwala na ich dostosowanie do wszelkich potrzeb w dowolnym momencie eksploatacji.

W strefie przeznaczonej do składowania detergentów, środków higieny i opakowań zamontowano tradycyjne regały paletowe.

Każdy produkt wymaga określonej struktury. W strefie produktów schłodzonych regały movirack ułatwiają pobieranie i uzupełnianie zapasów. W strefie tej zainstalowano dodatkowo system push-back. Jest to akumulacyjny system magazynowania, w którym palety są umieszczane na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.

Regały push-back usprawniają proces pobierania, co pozwala na utrzymanie lepszej jakości produktów żywnościowych.

W strefie produktów mrożonych firma Mecalux zainstalowała mieszany system magazynowania z regałami Movirack, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni chłodniczej oraz skrócenie do minimum czasu przebywania pracowników w chłodni. Rozwiązanie to umożliwia pracę w systemie FIFO, First in first out, na poziomie posadzki oraz w systemie LIFO, Last in First out, na wysokości dzięki zastosowaniu rozwiązania push-back z przenośnikiem rolkowym.

Wyposażenie strefy produktów mrożonych dopełniają regały push-back na wózkach oraz regały wjezdne.

Komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami magazynu zapewnia duży, podłużny obszar załadunku i rozładunku, zwany Cool Dock. Temperatura w tym obszarze wynosi od 1 do 4 stopni, w związku z czym przeładunek towarów odbywa się bez przerwania łańcucha chłodniczego, co zapewnia jakość i świeżość produktów.

Zakład Havi Logístics łączy optymalne koszty magazynowania z dużą pojemnością i wysoką wydajnością produkcji.

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)

O efektywności zakładu najlepiej świadczą dane liczbowe:

Po pierwsze, obniżono koszty składowania towarów o 64 %

Pojemność magazynu wzrosła o 55%

Okres zwrotu z inwestycji wynosi 1–2 lata

Wreszcie ostatnia, choć nie mniej istotna kwestia — utrzymanie wysokiej produktywności.

Grupa Havi Logistics jest firmą logistyczną światowej klasy.

Centrum dystrybucyjne Havi w miejscowości Lodi jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków tego typu. Stanowi wzór opłacalności i efektywności.

Cechuje je maksymalna pojemność przy zachowaniu najwyższej elastyczności.

Pokaż transkrypcję

Ukryj transkrypcję