Havi Logistics poszerza swój potencjał logistyczny dzięki Mecalux

Centrum dystrybucyjne Havi Logistics rozwija swoje możliwości logistyczne dzięki optymalnemu rozwiązaniu zaproponowanemu przez Mecalux. Projekt szyty na miarę, oparty o specyficzne właściwości systemu regałów przesuwnych, który pozwolił na podwojenie powierzchni użytkowej magazynu.

Transkrypcja filmu

10 000 m2 powierzchni, pojemność ponad 12 500 palet, 20 samochodów ciężarowych i ponad siedem milionów nadanych pojemników. Te dane dotyczą działalności firmy Havi Logistics w regionie Mediolanu, przedsiębiorstwa które powierzyło firmie Mecalux zaprojektowanie i wykonanie systemu magazynowego.

Projekt rozbudowy został wymierzony co do milimetra, a technologia i doświadczenie firmy Mecalux pozwoliło na podwojenie przestrzeni użytkowej.

 

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)
Nasza grupa wybrała Mecalux z wielu powodów. Współpracujemy z firmą Mecalux od wielu lat i wyniki naszego partnerstwa zawsze były bardzo dobre. Mecalux przeprowadza klienta przez cały proces realizacji projektu – od początkowej koncepcji aż do jego ostatecznego wdrożenia. Mecalux zawsze dostarcza produkty i świadczy usługi wysokiej jakości.

 

Mecalux gwarantuje swoim klientom efektywność, precyzję i jakość. Kompleksowe rozwiązania w zakresie magazynowania wszelkiego rodzaju produktów dostosowane do każdego rodzaju potrzeb.

 

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)
Punktem startowym dla tego projektu była konieczność obniżenia kosztów magazynowania w celu pozyskania nowych klientów.

Łączy on dwie technologie: tradycyjne regały paletowe oraz regały na podstawach ruchomych. Połączenie tych dwóch systemów pozwala na budowę mniejszego magazynu do składowania i obsługi danej ilości towaru na paletach.

 

Magazyn Havi Logistics o pojemności 12 500 palet jest podzielony na cztery strefy przeznaczone do składowania towarów suchych, schłodzonych i mrożonych.

W strefie produktów przechowywanych w temperaturze otoczenia zainstalowano 370 metrów bieżących regałów Movirack o wysokości dziewięciu metrów, wyposażonych w automatyczne systemy zapewniające bezpieczeństwo i łatwą obsługę.

Regały te są umieszczone na ruchomych podstawach, które umożliwiają ich przesuwanie się.

W centrum dystrybucyjnym Havi Logistics zainstalowano zarówno regały stałe, jak i przesuwne, które ułatwiają dostęp do towarów i ich pobieranie. Rozwiązanie to umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni dzięki wyeliminowaniu korytarzy obsługowych.

Zaawansowany system bezpieczeństwa regałów Movirack ogranicza do minimum zagrożenia dla personelu poprzez zastosowanie czujników wykrywających obiekty w korytarzu oraz fotokomórek zbliżeniowych, które powodują zatrzymanie ruchu regałów w momencie przecięcia linii bezpieczeństwa.

Operatorzy mogą sterować regałami ręcznie za pomocą pulpitu sterowniczego lub automatycznie za pomocą pilota umożliwiającego przesuwanie regałów bez konieczności wysiadania z wózka widłowego.

Regały te są również wyposażone w system zatrzymywania awaryjnego w nieprzewidzianych sytuacjach.

Wielofunkcyjność regałów Movirack pozwala na ich dostosowanie do wszelkich potrzeb w dowolnym momencie eksploatacji.

W strefie przeznaczonej do składowania detergentów, środków higieny i opakowań zamontowano regały paletowe.

Każdy produkt wymaga określonego typu regałów. W strefie produktów schłodzonych regały Movirack ułatwiają pobieranie i uzupełnianie zapasów. W strefie tej zainstalowano dodatkowo system push-back. Jest to akumulacyjny system magazynowania, w którym palety są umieszczane na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.

Regały push-back usprawniają proces pobierania ładunków, co jest szczególnie ważne w przypadku magazynowania produktów spożywczych.

W strefie produktów mrożonych firma Mecalux zainstalowała regały stałe oraz regały przesuwne Movirack, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni chłodniczej oraz skrócenie do minimum czasu przebywania pracowników w chłodni. Rozwiązanie to umożliwia pracę w systemie FIFO, First in, first out, na poziomie posadzki oraz w systemie LIFO, Last in, First out, na wysokości dzięki zastosowaniu rozwiązania push-back z przenośnikiem rolkowym.

Wyposażenie strefy produktów mrożonych dopełniają regały push-back oraz regały wjezdne.

Komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami magazynu zapewnia obszerna strefa załadunku i rozładunku, tak zwany cool dock. Temperatura w tym obszarze wynosi od jednego do czterech stopni, w związku z czym przeładunek towarów odbywa się bez przerwania łańcucha chłodniczego, co zapewnia utrzymanie jakości i świeżości produktów.

Zakład Havi Logístics łączy optymalne koszty magazynowania z dużą pojemnością i wysoką wydajnością produkcji.

 

Massimo d’Alessandro (Dyrektor ds. Operacji Havi Logistics, Włochy)
O efektywności zakładu najlepiej świadczą dane liczbowe.

  • Po pierwsze obniżono koszty składowania towarów o 64%
  • Pojemność magazynu wzrosła o 55%.
  • Okres zwrotu z inwestycji wynosi 1–2 lata.
  • Wreszcie ostatnia, choć nie mniej istotna kwestia, utrzymanie wysokiej produktywności.

 

Grupa Havi Logistics jest światowej klasy firmą logistyczną.

Centrum dystrybucyjne Havi w miejscowości Lodi jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków tego typu. Stanowi wzór opłacalności i efektywności.

Cechuje je maksymalna pojemność przy zachowaniu najwyższej elastyczności.