Mecalux dostarczył półautomatyczny system magazynowy do centrum logistycznego, gdzie towary składowane są w kontrolowanych warunkach

Salvesen zwiększył swoją produktywność, dzięki maksymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej

Mecalux dostarczył półautomatyczny system magazynowy do centrum logistycznego, gdzie towary składowane są w kontrolowanych warunkach

Transkrypcja filmu

Salvesen Logística lider w dystrybucji produktów spożywczych na rynku hiszpańskim, posiada w Sewilli chłodnicze centrum logistyczne.

Magazyn ten, zaprojektowany i wyposażony przez Mecalux, przekształcił nieefektywnie zagospodarowaną przestrzeń magazynową w półautomatyczne centrum logistyczne świadczące wysokiej jakości usługi.

Mecalux podzielił halę na dwie oddzielne strefy: magazyn automatyczny, który zajmuje obszar dawnego magazynu, i strefę regałów Push-back z rolkami.

Z uwagi na charakter dystrybuowanego produktu w obu magazynach firmy Salvesen utrzymywana jest temperatura między 4 a 7°C.

Projekt realizowany był etapami, w trakcie których utrzymywano stałą kontrolę stanów magazynowych, co gwarantowało funkcjonowanie obiektu podczas prac montażowych.

Magazyn wyposażono w sześć automatycznych układnic trójstronnych o wysokości 9,8 m, które obsługują sześć korytarzy o długości 48,5 m z regałami o pojedynczej głębokości.

Sześć automatycznych układnic trójstronnych w sumie pozwala na obsługę 100 palet przyjmowanych i 100 palet wydawanych na godzinę w ramach cyklu kombinowanego, przy szybkości przemieszczania się wynoszącej 100 metrów na minutę.

Ten typ układnicy nie wymaga górnego zespołu prowadzącego, co pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej w hali ze skośnym dachem, uzyskując dzięki temu pięć poziomów nośnych.

Ponieważ układnica porusza się po szynie podukładnicowej może być również zastosowany szerszy zakres tolerancji posadzki.

ISRAEL PÉREZ (Kierownik działu utrzymania ruchu)
Trójstronna, automatyczna układnica firmy Mecalux ma możliwość umieszczania ładunku tuż nad posadzką, co pozwala nam na maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pełną kontrolę naszego stanu magazynowego.
 

Procesy przyjęcia, magazynowania oraz wydawania są zarządzane i optymalizowane przez oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux, które umożliwia wykonanie dużej liczby operacji na godzinę i kompleksowe śledzenie ładunków.

Centrum logistyczne zostało wyposażone w automatyczne urządzenia rozładowujące ciężarówki. System ten pozwala na rozładunek 33 palet w ciągu dwóch minut.

Zanim ładunek zostanie przetransportowany do przedniej strefy magazynu, musi przejść przez stanowisko kontrolne, które sprawdza, czy waga i wymiary ładunku oraz stan palety są zgodne z zadanymi parametrami.

Dwa wózki wahadłowe (jeden na każdym końcu magazynu) umieszczają palety na przenośnikach, które przenoszą je w kierunku wejścia do silosu.

Następnie układnice odbierają ładunek i umieszczają go na regałach.

Część regałów paletowych z dawnego silosu została przeznaczona na strefę kompletacji produktów o dużej rotacji, przyczyniając się do zwiększenia pojemności o około 1500 palet.

Pojemność uzyskana dzięki magazynowi automatycznemu wynosi ponad 2600 palet.

W strefie doków załadunkowych Mecalux zainstalował 20 kanałów przepływowych. W każdym kanale można umieścić do siedmiu palet na głębokość, przyśpieszając wysyłanie towaru.

W nowej części magazynu znajdują się regały Push-back z rolkami. Instalacja ta ma trzy poziomy nośne. W każdym kanale składowane są trzy palety na głębokość.

Dzięki swoim właściwościom system ten redukuje czas załadunku i rozładunku w porównaniu do składowania na regałach paletowych.

Obszar ten zwiększył czterokrotnie swoją pojemność, osiągając 2000 palet.

Korytarz kompletacyjny jest oddzielony blokiem regałów, aby nie zakłócać procesu załadunku, który realizowany jest od strony przedniej przy pomocy wózków trójstronnych prowadzonych indukcyjnie.

Takie rozwiązanie pozwala na efektywne i sprawne przygotowywanie zamówień.

Strefa ta dysponuje własnymi dokami załadunkowymi, eliminując w ten sposób transport ładunku między dwiema halami.

TORIBIO GUMIEL (Dyrektor Salvesen Sevilla Málaga)
Natychmiastowe korzyści uzyskane dzięki nowemu magazynowi to: wzrost wydajności, optymalizacja kosztów, a także eliminacja błędów i przestojów w trakcie załadunku i rozładunku.
 

Salvesen zwiększył wydajność dzięki maksymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów logistycznych i szybki zwrot z inwestycji. Wszystko to dzięki projektowi przebudowy magazynu w Sewilli opracowanego i wdrożonego przez firmę Mecalux.