The goods dispatch area should be clean and orderly

Wydanie towaru z magazynu: przebieg i możliwości usprawnień

13 sie 2020

Wydanie towaru z magazynu to operacja logistyczna, której celem jest przygotowanie, a następnie wysłanie zamówionego produktu lub produktów do odbiorcy w określonym czasie i miejscu.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej poszczególnym etapom wysyłki towaru i przedstawimy kilka porad, w jaki sposób można usprawnić ich przebieg, aby odbywały się szybciej i były bardziej efektywne.

Etapy wydania towaru z magazynu

Proces wydania towaru z magazynu możemy podzielić na cztery główne etapy. Oto ich krótka charakterystyka.

1. Planowanie wysyłek

Operacja planowania wysyłek z magazynu jest szczególnie istotna, ponieważ pozwala nie tylko zorganizować sposób jej przebiegu, ale i uwzględnić wszystkie inne czynności magazynowe, które mają wpływ na realizację procesu wydania towaru. Na etap planowania składają się następujące działania:

 • potwierdzenie zamówień, które zostaną obsłużone i wysłane,
 • określenie kolejności, według której zamówienia zostaną przygotowane do wysyłki,
 • organizacja przewoźników, którzy dostarczą zamówienia, i opracowanie grafiku, według którego odbędzie się załadunek,
 • zaplanowanie wykorzystania doków załadunkowych magazynu,
 • przygotowanie strefy buforowej na zamówienia oczekujące na wysyłkę.

2. Konsolidacja towarów

Zanim nastąpi wydanie towaru z magazynu, najpierw produkty muszą zostać skonsolidowane. Konsolidacja to operacja magazynowa polegająca na łączeniu artykułów pochodzących z różnych zamówień, które zostaną wysłane w tym samym kierunku. Najczęściej są one grupowane na palecie i w takiej formie przygotowywane do wysyłki. W ten sposób firmy mają możliwość zmniejszenia kosztów związanych z transportem przesyłek oraz skrócenia czasu ich realizacji, ponieważ nie muszą czekać na zebranie opłacalnej z ekonomicznego punktu widzenia liczby zamówień konkretnego produktu.

Przebieg konsolidacji zamówień jest w dużym stopniu uzależniony od tego, w jaki sposób realizowany jest proces kompletacji. Jeśli istnieją problemy z jego organizacją i wydajnością, będzie to mieć bezpośrednie przełożenie na moment rozpoczęcia grupowania zamówień

2. Weryfikacja dokumentacji i przygotowywanie przesyłek

Proces wydania towaru to ostatni moment w łańcuchu dostaw, w którym produkt ma styczność z magazynem. Dlatego istotną kwestią jest zweryfikowanie niezbędnej dokumentacji związanej z wysyłką, aby mieć pewność, że dostarczane produkty są zgodne zamówieniem klientów, i uniknąć możliwości popełnienia jakichkolwiek pomyłek.

Znaczącą pomoc w tym względzie oferuje system zarządzania magazynem WMS. Posiada on funkcjonalności umożliwiające zarządzanie wymaganą dokumentacją i potwierdzenie faktycznej zawartości palet ze zleceniem wysyłki.

Przewoźnicy posiadają własne wytyczne dotyczące standardów bezpieczeństwa przewożonych ładunków, dlatego na tym etapie kontrolowana jest również waga i rozmiar spaletyzowanych zamówień. Następnie ładunki są etykietowane, a w razie potrzeby także owijane folią stretch.

4. Załadunek samochodów ciężarowych

Wydanie towaru z magazynu kończy się załadunkiem gotowych do transportu palet na samochody ciężarowe. Proces ten składa się z następujących czynności:

 • weryfikacja, czy przy danym doku ładunkowym oczekuje prawidłowy samochód ciężarowy,
 • załadunek samochodu z uwzględnieniem odpowiedniego rozłożenia wagi ładunku w naczepie,
 • podpisanie dokumentacji przewozowej przez przewoźnika.

Należy pamiętać, że załadunek towarów jest czynnością, z którą wiąże się większe ryzyko wystąpienia wypadków zagrażających zdrowiu operatorów. Dlatego niezmierne ważne jest, aby w trakcie jego realizacji przestrzegane były wszystkie przepisy bezpieczeństwa.

Automatyczny system ładowania palet do samochodów ciężarowych
Automatyczny system ładowania palet do samochodów ciężarowych

Projekt strefy wysyłki w magazynie

Sposób, w jaki będzie odbywać się wydanie towaru z magazynu, należy uwzględnić już na etapie projektowania obiektu. Liczba dziennie przygotowywanych zamówień, godziny wysyłek, rozmieszczenie i liczba doków przeładunkowych, rodzaj zastosowanych systemów magazynowania – to tylko niektóre z informacji, które będą mieć wpływ na końcowy układ strefy wysyłki.

Istnieje możliwość połączenia strefy wysyłki ze strefą przyjęć towarów. Taki projekt pozwala zaoszczędzić powierzchnię magazynową, jednak wiąże się z inną organizacją pracy i wymaga dokładnego planowania i kontrolowania przebiegu obydwu procesów magazynowych. W tego typu konstrukcjach bardzo często zastosowanie znajdują przenośniki przemysłowe, które przyśpieszają obsługę ładunków, a także strefy buforowe, w których gromadzi się towary oczekujące na przyjęcie do magazynu lub załadunek na samochody ciężarowe

Jak usprawnić wydanie towaru z magazynu

Poniżej prezentujemy trzy przykłady działań, które pomogą zwiększyć wydajność procesu wydania towaru z magazynu.

1. Planowanie transportu

Organizacja hierarchii wysyłki towarów powinna być ustalona w oparciu o określone zmienne, jak na przykład: trasa dostawy, typ pojazdu przewozowego, rodzaj klienta, priorytet dostawy itp. Monitorowanie wspomnianych parametrów jest łatwiejsze przy pomocy systemu zarządzania magazynem.

Oprogramowanie magazynowe, jak na przykład zaprojektowany przez Mecalux system Easy WMS, umożliwia zarządzanie wysyłką zamówień na dwa sposoby: statyczny i dynamiczny. W metodzie statycznej planowanie wszystkich działań związanych z wydaniem towaru magazynu odbywa się wraz z rozpoczęciem pracy przez każdą zmianę. Z kolei sposób dynamiczny polega na organizacji wysyłki w czasie rzeczywistym, uwzględniając aktualny stan zasobów oraz dostosowując działania do bieżącego przebiegu poszczególnych procesów magazynowania. Zastosowanie tej metody w magazynie jest niezbędne w przypadku przeprowadzania kompletacji falowej.

2. Standaryzacja i uproszczenie zarządzania dokumentami

Uproszczenie i zminimalizowanie obiegu wymaganych dokumentów będzie mieć pozytywny wpływ na efektywność i szybkość wydania towaru z magazynu. Obecnie systemy zarządzania magazynem posiadają specjalne moduły przeznaczone do tego typu zadań. Przykładem może być program dla spedycji (Multi Carrier Shipping Software) systemu Easy WMS. Koordynuje on współpracę magazynu z przewoźnikami, umożliwia generowanie i drukowanie niezbędnej dokumentacji oraz nadawanie kodów, które zapewniają całkowitą identyfikowalność przesyłek.

3. Automatyzacja załadunku towarów

Kolejną metodą, dzięki której można usprawnić wydanie towaru z magazynu, jest zastosowanie rozwiązań automatycznych:

 • Przenośniki przemysłowe w strefie buforowej: przyśpieszają załadunek palet na samochody ciężarowe. Najczęściej stosuje się przenośniki rolkowe na poziomie posadzki, na których odbywa się sekwencjonowanie ładunków zgodnie z określonymi kryteriami wysyłki.
Strefa buforowa z wykorzystaniem przenośników rolkowych, w której towary oczekują na wydanie z magazynu
Strefa buforowa z wykorzystaniem przenośników rolkowych, w której towary oczekują na wydanie z magazynu
 • System automatycznego załadunku i rozładunku ciężarówek: jest to bardzo wydajne rozwiązanie, wymaga jednak posiadania samochodów ciężarowych z naczepami wyposażonymi w system transportu palet. Mecalux zaprojektował i wdrożył tę technologię w magazynie firmy Grupo Siro.
 • Technologia RFID: połączenie automatycznych systemów obsługi ładunków z technologią RFID zapewnia maksymalną wydajność i przyśpiesza obsługę wysyłek. Zastosowanie tagów RFID sprawia, że ładunki nie muszą być już skanowane ręcznie przez operatorów przy pomocy terminali radiowych. Czujniki wbudowane w przenośniki lub stanowisko kontroli rozmiarów, wagi i stanu palet i automatycznie skanują każdą obsługiwaną paletę, a uzyskane informacje przesyłają do systemu WMS.

Sprawienie, by wydanie towaru z magazynu odbywało się w optymalny sposób, jest wymagającym zadaniem, przed którym staje każda firma obsługująca procesy logistyczne. Na jego efektywność wpływają zarówno czynności wchodzące w skład samej operacji przygotowania wysyłki, jak i wszystkie poprzednie etapy procesu magazynowania. Jeśli szukasz możliwości zwiększenia wydajności wydania towaru z magazynu, skorzystaj z pomocy ekspertów. Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu optymalnych rozwiązań logistycznych. Skontaktuj się z nami, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.