System zarządzania czasem pracy

System zarządzania czasem pracy

Doskonalenie obecnych procedur, aby umożliwić dokładne oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Background Gartner
Mecalux w Raporcie Magiczny Kwadrant 2022 dla WMS
POBIERZ RAPORT

Obiektywne zmierzenie wydajności swoich pracowników w porównaniu z ich standardowymi wynikami w celu wykrycia nieprawidłowości i możliwości poprawy

Funkcje systemu zarządzania czasem pracy (LMS):

 • Możliwość uzyskania danych z czynności bezpośrednich i pośrednich oraz kontrola wejść i wyjść.
 • Konfiguracja zarówno indywidualnego, jak i grupowego standardowego czasu na podstawie danych historycznych.
 • Obliczenia ruchów w zależności od używanych urządzeń i mapy 3D magazynu.
 • Konfiguracja współczynników zmęczenia i indywidualnego czasu na wykonanie zadania.
 • Planowanie zapotrzebowania na siłę roboczą na podstawie istniejących danych.
 • Informowanie pracownika w czasie rzeczywistym o przypisanych celach i etapie ich realizacji.
 • Dostęp do panelu sterującego z głównymi wskaźnikami.

Jak działa system zarządzania czasem pracy (LMS)?

 • System jest oparty na rejestrowaniu rzeczywistego czasu poświęconego na wykonywanie zadań i porównywaniu go ze standardowym czasem przeznaczonym na wykonanie określonych czynności.
 • Rzeczywisty czas jest obliczany na podstawie analizy bezpośredniego czasu (na wykonywanie zadań przypisanych do konkretnych jednostek (SKU)), czasu pośredniego (nieprzypisanego do konkretnych jednostek) oraz czasu straconego, gdy nie jest wykonywane żadne zadanie.
 • W standardowym czasie sumowany jest obiektywny czas wykonywania zadania i niezbędne ustawienia w zależności od lokalizacji lub rodzaju artykułu oraz uwzględniane są współczynnik zmęczenia i przewidywane opóźnienia, a następnie do wyniku dodawany jest czas przesunięcia.

Na podstawie wprowadzonych do systemu obliczeń administrator może skonfigurować szacunkowe standardy wydajności i porównać je z rzeczywistą wydajnością pracowników.

Raporty ułatwiające podejmowanie decyzji

Panele sterujące z głównymi wskaźnikami można pogrupować według:

 • Działu, do którego przynależy operator.
 • Zmiany roboczej.
 • Typu użytkownika według wydajności.
 • Typu wykonywanego procesu.
 • Przedziału czasu, w tym przedziału dziennego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • Ponad 370-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)