Oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie czasem pracy analizuje produktywność pracowników

Zalety oprogramowania umożliwiającego zarządzanie czasem pracy w magazynie

12 lut 2020

Skuteczne zarządzanie czasem pracy operatorów w magazynie może przynieść wymierne korzyści przedsiębiorstwu. Identyfikacja nieefektywnych procesów magazynowych, wgląd w dokładne dane na temat wydajności poszczególnych pracowników, możliwość planowania zapotrzebowania na siłę roboczą – to tylko niektóre z funkcjonalności, jakie może dostarczyć specjalistyczne oprogramowanie w magazynie

Istnieją różne typy systemów informatycznych, które wspomagają funkcjonowanie każdego aspektu gospodarki magazynowej. Jednym z nich jest program odpowiedzialny za zarządzanie czasem pracy. Dzięki niemu zwiększysz wydajność magazynu, a także uzyskasz dostęp do szeregu narzędzi, które ułatwią analizę wyników pracowników i umożliwią zaplanowanie działań w zakresie odpowiedniego motywowania personelu magazynowego.

Funkcjonalności programu do zarządzania czasem pracy w magazynie

System zarządzania czasem pracy umożliwia uzyskanie większej przejrzystości na temat zadań wykonywanych przez operatorów i działania procesów magazynowych. Firmom, które zdecydowały się wprowadzić tego typu rozwiązanie, udało się zmniejszyć wydatki związane z kontrolą zatrudnienia pracowników oraz zwiększyć rentowność dzięki identyfikacji nieefektywnych obszarów logistyki magazynowej, a następnie ich optymalizacji

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania czasem pracy w magazynie możesz:

 • planować gratyfikacje, promocje i szkolenia pracowników. Dane uzyskane z programu ułatwiają ocenę pracy personelu. Dzięki nim będziesz wiedzieć, którzy operatorzy wymagają dodatkowego szkolenia lub mają potencjał do wyspecjalizowania w wykonywaniu konkretnych zadaniach. To także narzędzie, dzięki któremu możesz zarządzać poziomem motywacji pracowników – nagródź wyróżniające się osoby odpowiednimi gratyfikacjami
 • zidentyfikować, a następnie uprościć i ulepszyć czynności, które okazują się być zbyt skomplikowane i spowalniają realizowane procesy logistyczne w magazynie
 • oszacować i zaplanować potrzeby firmy odnośnie do zatrudnienia pracowników. Oprogramowanie na podstawie zebranych danych dotyczących stanu magazynowego i wykonywanych zadań dostarczy dokładne informacje o zapotrzebowaniu na operatorów, aby praca w magazynie mogła przebiegać w sposób bezproblemowy
 • określić potrzebny czas i wymagany budżet dotyczące przeprowadzanych operacji logistycznych

Zwrot z inwestycji (ROI) a oprogramowanie do zarządzania czasem pracy

Informatyzacja magazynów i zastosowanie w nich rozwiązań cyfrowych odgrywa dziś niebagatelną rolę. Implementacja najnowszych technologii zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Co prawda wiąże się to z większymi kosztami początkowymi, ale najczęściej czas zwrotu z inwestycji jest na tyle atrakcyjny, że warto rozważyć to zagadnienie w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa

W przypadku systemu zarządzania czasem pracy zwrot z inwestycji jest szybki, ponieważ efekty jego działania – większa wydajność pracowników oraz magazynu, a tym samym redukcja generowanych strat – są widoczne w stosunkowo krótkim czasie

Zarządzanie czasem pracy – oprogramowanie magazynowe autorstwa Mecalux
Zarządzanie czasem pracy – oprogramowanie magazynowe autorstwa Mecalux

Zarządzanie czasem pracy – zalety oprogramowania opracowanego przez Mecalux

Oto kilka korzyści, które może przynieść firmie implementacja oprogramowania umożliwiającego zarządzanie czasem pracy zaprojektowanego przez Mecalux

 • Szczegółowy podgląd dotyczący produktywności i zadań pracowników.
 • Dane dostarczane są w czasie rzeczywistym.
 • Zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na wykonanie konkretnego zadania.
 • Zwiększenie produktywności pracowników.
 • Możliwość podejmowania decyzji dotyczących procesów magazynowych w oparciu o konkretne dane.
 • Zwiększenie motywacji pracowników.
 • Usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową.
 • Oszczędność kosztów.

Inwestycja w oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie czasem pracy jest obowiązkowym krokiem dla firm, które chcą zwiększyć produktywność, a także mieć więcej możliwości w dbaniu o motywację swoich pracowników. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu uzyskania dodatkowych informacji i zwiększ efektywność działalności Twojego magazynu.