LT Distribution Europe sprawuje pełną kontrolę nad składowanym towarem

LT Distribution Europe sprawuje pełną kontrolę nad składowanym towarem

LT Distribution Europe wdrożyło system Easy WMS, aby usprawnić zarządzanie 6000 pozycjami asortymentowymi.

LT Distribution Europe

Francuskie centrum zakupowe LT Distribution Europe wdrożyło system zarządzania magazynem Easy WMS. Oprogramowanie zapewnia indentyfikowalność towaru oraz ułatwia operatorom wykonywanie prac magazynowych.

LT Distribution Europe: sprawne zaopatrzenie dla firm z branży spożywczej

LT Distribution Europe to francuskie centrum zakupowe, które zaopatruje supermarkety, mniejsze sklepy oraz restauracje w owoce i warzywa oraz mięso i ryby. Swoją działalność koncentruje na zapewnieniu odbiorcom terminowych dostaw i wysokiej jakości produktów po atrakcyjnych cenach.

 • Asortyment: 6000 produktów
 • Łączna powierzchnia magazynowa: 15 000 m²
 • Liczba pracowników: 20

 

POTRZEBY

 • Monitorowanie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym.
 • Optymalizacja procesu magazynowego, zwłaszcza na etapach składowania i przygotowywania zamówień.
 • Bezpieczne składowanie towaru.

ROZWIĄZANIA

 • System zarządzania magazynem Easy WMS.
 • Regały paletowe.

KORZYŚCI

 • Śledzenie 6000 pozycji asortymentowych o różnych cechach i różnej rotacji.
 • Sprawna kompletacja i wysyłka zamówień.
 • Składowanie towaru w trzech temperaturach.

 

Centrum zakupowe LT Distribution Europe powstało jako wspólne przedsięwzięcie francuskich detalistów z branży spożywczej. Jego zadaniem jest obsługa firm wchodzących w skład grupy w zakresie zakupu, składowania oraz dystrybucji towaru. Od momentu uruchomienia centrum w 2021 roku kierownictwo stawia na cyfryzację logistyki. Nabil Loutfy, Dyrektor Generalny firmy LT Distribution Europe, jest przekonany, że „cyfryzacja pozwala zoptymalizować łańcuch dostaw w sposób gwarantujący odbiorcom obsługę na najwyższym poziomie”.

LT Distribution Europe posiada w Criquebeuf-sur-Seine w północnej Francji obiekt o powierzchni 15 000 m², w którym składowany jest asortyment liczący 6000 produktów. Ponieważ oferowane artykuły spożywcze to towar zróżnicowany pod względem wymogów w zakresie warunków przechowywania, w obiekcie, oprócz strefy składowania w temperaturze pokojowej, znajdują się także chłodnia i mroźnia.

Dla młodej, lecz prężnie rozwijającej się firmy kluczowym elementem jest wydajna i elastyczna logistyka, która ułatwi jej dalszą ekspansję. „Nasz asortyment jest dość liczny, obejmuje bowiem 6000 pozycji, a przy tym zróżnicowany pod względem temperatury składowania. Ponadto zaopatrujemy wielu odbiorców, dlatego potrzebowaliśmy oprogramowania, które umożliwiłoby nam dokładną kontrolę nad towarem i sprawne zarządzanie procesem” – wyjaśnia Nabil Loutfy.

Aby osiągnąć te cele, w obiekcie wdrożono system zarządzania magazynem Easy WMS Mecaluxu. Do licznych zalet tego cyfrowego narzędzia należy możliwość monitorowania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedynie podczas przyjęcia towaru automatycznie wprowadzić każdy produkt do systemu.

Nowoczesna logistyka

Do komunikowania się z Easy WMS operatorzy używają terminali radiowych. Na urządzeniach tych odczytują wskazówki systemu ułatwiające im wykonywanie prac magazynowych w zakresie odkładania ładunków przyjętych do magazynu lub pobierania artykułów potrzebnych do skompletowania zamówień. Dyrektor Generalny zauważa, że „oprogramowanie przyczyniło się do zwiększenia tempa pracy operatorów i redukcji błędów”.

Easy WMS czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu: kieruje pracą operatorów, śledzi ruch towaru w magazynie, monitoruje dostępność każdego produktu oraz optymalizuje proces magazynowy od momentu przyjęcia towaru do momentu wysyłki zamówień:

 • Przyjęcie towaru. Każdego dnia do magazynu trafiają setki palet od dostawców firm należących do grupy. Wprowadzanie produktów do systemu odbywa się poprzez odczyt kodów kreskowych umieszczonych na każdej palecie za pomocą terminali radiowych. Dzięki przeprowadzonej w ten sposób identyfikacji Easy WMS pozyskuje dane niezbędne do wyznaczenia każdemu produktowi odpowiedniego miejsca składowania, uwzględniającego jego rodzaj, wymogi w zakresie temperatury czy tempo rotacji (np. produkt, na który popyt jest wyższy, jest składowany bliżej ramp, co ma na celu usprawnić jego przyjmowanie i wydawanie).
 • Składowanie towaru. Po przyjęciu i zidentyfikowaniu produktów operatorzy przemieszczają je do miejsc składowania wyznaczonych przez Easy WMS. Dla ułatwienia tej czynności system wskazuje im odpowiednie współrzędne, jednocześnie wytyczając optymalną trasę w celu ograniczenia pokonywanych odległości, co pozwala nie tylko przyspieszyć transport wewnętrzny towaru, ale również sprzyja ergonomii pracy. Ponadto, jak podkreśla Nabil Loutfy, „Easy WMS zleca uzupełnianie zapasów. Po otrzymaniu informacji o niskim stanie magazynowym danego produktu system generuje zlecenie uzupełnienia, aby można było w porę zamówić dostawę”.
 • Inwentaryzacja i śledzenie towaru w czasie rzeczywistym. Easy WMS zapewnia identyfikowalność produktów, a zatem, znając dokładną lokalizację każdego produktu i jego drogę w ramach całego procesu magazynowego, może przeprowadzać inwentaryzację w czasie rzeczywistym. Pozwala to stale monitorować dostępność asortymentu LT Distribution Europe przechowywanego w różnych warunkach i w razie potrzeby go uzupełnić, by zawsze dysponować poziomem zapasów umożliwiającym realizowanie zamówień bez zbędnych przestojów.
 • Przygotowywanie zamówień. LT Distribution Europe zapewnia zaopatrzenie firmom należącym do grupy, wysyłając towar do ich magazynów i punktów sprzedaży. Aby przygotować zamówienia, operatorzy przemieszczają się po korytarzach obiektu, pobierając produkty bezpośrednio z regałów. Każdy operator może w trakcie jednej trasy skompletować kilka zamówień naraz. „Dzięki wskazówkom systemu Easy WMS operatorzy są w stanie przygotować wiele zamówień w krótkim czasie i bez błędów” – podkreśla Dyrektor Generalny. Produkty wchodzące w skład jednego zamówienia są układane na palecie, która po zafoliowaniu i opatrzeniu etykietą jest kierowana do strefy doków, gdzie następnie odbywa się jej załadunek na ciężarówkę.
 • Cross-docking. W centrum zakupowym część zamówień jest realizowana metodą cross-dockingu, czyli wysyłka towaru do odbiorców następuje z pominięciem etapu składowania. W tym celu podczas przyjęcia towaru Easy WMS wskazuje operatorom, które palety należy skierować do strefy składowania, a które bezpośrednio do strefy wydań.

Dzięki wdrożeniu oprogramowania magazynowego Easy WMS firma LT Distribution Europe posiada pełną kontrolę nad wszystkimi etapami procesu, a jej odbiorcy mogą liczyć na szybkie i sprawne zaopatrzenie.

Efektywny i bezpieczny proces magazynowy

Dla firmy obsługującej artykuły spożywcze identyfikowalność produktów ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga zagwarantować odpowiednie warunki składowania, a tym samym bezpieczeństwo żywności. Easy WMS oferuje taką funkcjonalność, dzięki czemu LT Distribution Europe może kontrolować każdy produkt na wszystkich etapach procesu magazynowego, by wyeliminować ryzyko skutkujące pogorszeniem jakości towaru.

„Zapewniamy zaopatrzenie wielu firmom należącym do naszej grupy. Aby móc spełniać ich potrzeby, zainwestowaliśmy w doskonale zorganizowaną logistykę, której atutami są sprawny proces magazynowy i precyzyjna kontrola nad towarem” – podsumowuje zalety systemu Easy WMS Dyrektor Generalny firmy LT Distribution Europe.

Należy podkreślić, że Easy WMS to oprogramowanie elastyczne i skalowalne, które z łatwością dostosowuje się do zmian w łańcuchu dostaw, takich jak zwiększenie asortymentu czy wzrost liczby zamówień. Dostarczając w czasie rzeczywistym informacje na temat poszczególnych operacji, stanowi także nieocenioną pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji usprawniających działalność przedsiębiorstwa.

Wybraliśmy Easy WMS, ponieważ jest to nowoczesne oprogramowanie, które pozwala zwiększyć wydajność procesu magazynowego, kierując pracą operatorów na każdym etapie, od przyjęcia towaru do wysyłki zamówień. Zapewnia także identyfikowalność produktów, co przekłada się na lepszą kontrolę nad towarem.

Nabil LoutfyDyrektor Generalny firmy LT Distribution Europe

Produkty wykorzystane w realizacji