Element strategii cross-docking – rozładowanie samochodów ciężarowych w magazynie

Co to jest cross docking?

09 mar 2020

Cross-docking to metoda dystrybucji towaru, która eliminuje w łańcuchu dostaw etap związany z magazynowaniem towaru. Jest to tzw. przeładunek kompletacyjny, w trakcie którego dostarczany od dostawcy produkt jest zaraz po przyjęciu do magazynu przygotowywany i kierowany do dalszej wysyłki. Dzięki temu skracany jest czas realizacji zamówienia, a towar szybciej trafia do klienta końcowego. Metoda ta może być zastosowana na różnych etapach łańcucha dostaw i dotyczyć zarówno surowców kierowanych na produkcję, jak i produktów końcowych, które mają trafić do fizycznych sklepów lub klientów.

Przyjrzyjmy się zatem szczegółowo, jak wygląda przebieg strategii cross-docking w magazynie.

Działanie cross-docking w magazynie

W tradycyjnym modelu łańcucha dostaw magazyn odgrywa istotną rolę. Jest on łącznikiem pomiędzy dostawcą (podaż) a klientem (popyt). Dystrybucja towaru nie jest ciągła ponieważ podaż i popyt na niego nie muszą być zsynchronizowane. Dlatego ładunek jest składowany w magazynie do momentu pojawienia się zapotrzebowania.

Schemat przedstawiający tradycyjny sposób przebiegu łańcucha dostaw
Schemat przedstawiający tradycyjny sposób przebiegu łańcucha dostaw

Rozwój logistyki, systemów magazynowych i procesów z nimi związanych pozwolił wypracować nowe, bardziej elastyczne (i dynamiczne) metody obsługi i dystrybucji towarów. Tak powstał cross-docking, który wymaga niemal perfekcyjnej koordynacji wszystkich uczestników łańcucha dostaw – dostawców, kierowników magazynowych, przewoźników oraz klientów końcowych.

Cross-docking zamienia magazyn w miejsce przeładunkowe, w którym następuje „przekazanie” towaru od dostawcy do przewoźnika, który następnie dostarczy go do klienta. Tym samym pomijane są etapy magazynowania produktów oraz kompletacji zamówień.

Aby móc stosować metodę cross-docking, wymagane jest posiadanie systemu zarządzania magazynem, który będzie kontrolował i nadzorował prawidłowy przebieg procesu dystrybucji ładunku.

Schemat przedstawiający łańcuch dostaw z zastosowaniem metody cross-docking
Schemat przedstawiający łańcuch dostaw z zastosowaniem metody cross-docking

Etapy cross-docking

W procesie cross-docking można wydzielić cztery główne rodzaje przeprowadzanych operacji. Są to:

  • Planowanie przyjęć towarów od dostawców.
  • Przyjęcie towarów w magazynie.
  • Zarejestrowanie odebranych produktów i kontrola jakości – weryfikacja ilości dostarczonych towarów i ich zgodności z listami dostaw, a także kontrola pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.
  • Konsolidacja zamówień, przygotowanie ich do dalszej dystrybucji i wysyłka do klientów.

Rodzaje strategii cross-docking

Sposób obsługi ładunków w metodzie cross-docking oraz typ nośników, jaki jest wykorzystywany do ich transportu, wpływa na stopień zaangażowania środków wymaganych do realizacji tej strategii. Na tej podstawie możemy wyróżnić następujące rodzaje cross-docking.

1. Cross-docking pełnych palet z minimalnym udziałem operatorów

W tym modelu jednostki ładunkowe są przygotowane pod kątem zapotrzebowania i klientów już przez dostawcę. Ich obsługa w magazynie ogranicza się do przyjęcia towaru w strefie przeładunku cross-docking i przekazania go do dalszej dystrybucji przewoźnikowi przy minimalnym udziale operatorów magazynowych.

2. Cross-docking z konsolidacją towarów

Ten rodzaj strategii cross-docking wymaga przeprowadzania etapu konsolidacji zamówień w strefie przeładunkowej magazynu. Dostarczone produkty w jednostkach ładunkowych muszą zostać obsłużone przez personel, który przygotuje je do dalszej dystrybucji zgodnie z zamówieniami klientów. Może to polegać na przygotowywaniu całych palet z mniejszych jednostek lub odwrotnie.

Konsolidacja towarów w metodzie cross-docking w celu przygotowania wysyłki ładunków zgodnie z zamówieniem klienta
Konsolidacja towarów w metodzie cross-docking w celu przygotowania wysyłki ładunków zgodnie z zamówieniem klienta

3. Cross-docking w wersji pośredniej

Ta metoda cross-docking cechuje się większym stopniem złożoności. Podobnie jak w poprzednim przypadku w strefie przeładunkowej realizowana jest konsolidacja zamówień. Jednak tym razem oprócz towarów dostarczonych przez przewoźników w procesie konsolidacji uczestniczą także ładunki składowane w wyznaczonej strefie magazynowej. Ten rodzaj cross-docking zapewnia firmom większą elastyczność w kwestii planowania zapotrzebowania na dany produkt – istnieje możliwość „tworzenia zapasu” w magazynie tymczasowym, który zostanie wykorzystany w momencie zwiększenia się popytu. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi wyzwaniami pod względem zapewnienia odpowiedniej koordynacji i utrzymania efektywności przeprowadzanych operacji.

Metoda cross-docking – szybsza dystrybucja

Choć cross-docking nie jest nową ideą w świecie logistyki, tak wraz z rozwojem usług e-commerce i strategii omnichannel oraz rosnących wymagań klientów odnośnie do czasu realizacji zamówień staje się rozwiązaniem coraz chętniej wybieranym przez firmy. Przemyślane działanie i odpowiednie wdrożenie cross-docking w łańcuch dostaw przedsiębiorstwa z pewnością może pozytywnie wpłynąć na jego rozwój i rentowność.

Mamy nadzieję, że w niniejszym artykule udało się nam odpowiedzieć na pytanie co to jest cross-docking. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej strategii logistycznej, zachęcamy do lektury innego naszego materiału, w którym przedstawiliśmy wady i zalety metody cross-docking.