MvK Logistics (3PL): kontrola zapasów w czasie rzeczywistym dzięki cyfryzacji

MvK Logistics (3PL): kontrola zapasów w czasie rzeczywistym dzięki cyfryzacji

Operator logistyczny MvK Logistics scyfryzował magazyn w celu sprawowania lepszej kontroli nad zasobami klientów.

MvK Logistics

Mecalux wdrożył zdalnie system Easy WMS w MvK Logistics, firmie logistycznej działającej we francuskim departamencie zamorskim na Oceanie Indyjskim. Firma zarządza szeroką gamą zróżnicowanego asortymentu należącego do klientów reprezentującuch odmienne sektory gospodarki.

MvK Logistics: kompleksowa obsługa logistyczna na francuskiej wyspie

MvK Logistics to operator 3PL, którego misją jest zapewnienie sprawnej logistyki przedsiębiorstwom z tak różnych branż, jak wydawnicza i spożywcza. Gwarantuje wydajny łańcuch dostaw, dostosowany do wymogów i potrzeb każdego klienta, a także świadczy usługi doradcze dla firm, które zamierzają zwiększyć produktywność swoich magazynów.

  • Rok założenia: 2018
  • Siedziba: Passamainty (Majotta – francuskie terytorium zamorskie)

POTRZEBY

  • Optymalizacja procesu magazynowego realizowanego w ramach obsługi logistycznej wielu klientów.
  • Sprawne zarządzanie zróżnicowanym towarem należącym do klientów z różnych branż.

ROZWIĄZANIA

  • System zarządzania magazynem Easy WMS.

KORZYŚCI

  • Doskonała koordynacja wszystkich etapów procesu magazynowego.
  • Kontrola w czasie rzeczywistym nad asortymentem liczącym 650 produktów.

MvK Logistics prowadzi swoją działalność na wyspie Majotcie, zamorskim departamencie Francji, oddalonym od tego kraju o 7500 km. Zachowanie elastyczności procesów logistycznych jest zatem kluczowym aspektem umożliwiającym adaptację do nieustannie zmieniających się wymogów rynku. Dzięki strategii ciągłego doskonalenia oraz poszukiwania rozwiązań zwiększających produktywność firma z powodzeniem osiągnęła zamierzone cele.

W swoim magazynie w miejscowości Passamainty firma zarządza asortymentem liczącym ponad 650 produktów należących do jej klientów z różnych branż. „Musimy mieć dokładną kontrolę nad wszystkimi zapasami, aby każdy produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach, a także aby nie dochodziło do błędów podczas przygotowywania i wysyłki zamówień” – wyjaśnia Faïz Mohamed, Dyrektor MvK Logistics.

Początkowo zarządzanie procesem odbywało się ręcznie. „Operatorzy codziennie zapisywali, jakie produkty zostały przyjęte do magazynu, gdzie zostały umieszczone oraz które zamówienia zostały przygotowane i wysłane. Jednak, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, potrzebowaliśmy bardziej wydajnego procesu, a ta metoda go nie zapewniała. Jeśli chcieliśmy zwiększyć swój udział w rynku, modernizacja logistyki była nieodzowna” – wskazuje Faïz Mohamed.

Mając na celu zwiększenie tempa rozwoju działalności, zarząd podjął decyzję o cyfryzacji magazynu. Przedsięwzięcie rozpoczęto od poszukiwania specjalistycznego oprogramowania, które pomogłoby poprawić wydajność procesu i umożliwiłoby monitorowanie towaru w czasie rzeczywistym. Porównanie kilku rozwiązań dostępnych na rynku upewniło firmę w przekonaniu, że najkorzystniejszym wyborem dla MvK Logistics jest system Easy WMS opracowany przez Mecalux.

„Staramy się dbać o właściwe zarządzanie czasem i zasobami. Efektywna logistyka wymaga odpowiedniej organizacji i elastyczności, abyśmy mogli dostosować usługi do specyfiki poszczególnych kontrahentów. Dzięki ciągłemu monitorowaniu procesu możemy wdrażać środki, które umożliwiają nam dostarczanie zamówień do klientów końcowych w jak najkrótszym czasie” – podkreśla Dyrektor firmy.

Wdrożenie systemu Easy WMS odbyło się w trybie zdalnym. Z francuskiego Lyonu zespół techniczny Mecaluxu pomagał personelowi MvK Logistics w Majotcie skutecznie przejść przez cały proces. Faïz Mohamed uważa, że „było to bardzo pozytywne doświadczenie, pomimo wyzwania, jakie stanowiła odległość ponad 7500 km. Technicy z Mecaluxu byli zawsze dostępni, aby odpowiadać na wszelkie pytania”.

Zalety cyfrowej logistyki

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania magazynem firma MvK Logistics zyskała wyższą produktywność poprzez udoskonalenie dwóch obszarów: organizacji procesu logistycznego i kontroli nad zapasami.

„Cyfryzacja magazynu była doskonałym posunięciem, ponieważ Easy WMS uprościł naszą pracę, co z kolei sprawia, że jesteśmy w stanie szybciej realizować usługi dla naszych klientów” – uważa Dyrektor MvK Logistics. System nie tylko zapewnia optymalne rozmieszczenie towaru w magazynie, ale planuje także pracę operatorów i koordynuje poszczególne etapy procesu.

Przykładowo kompletacja zamówień realizowana jest za pośrednictwem terminali radiowych, na których magazynierzy odczytują wskazówki Easy WMS dotyczące sposobu wykonania każdej czynności. System informuje, w których lokalizacjach umieścić towar poszczególnych klientów albo które produkty pobrać do zamówień, wyznaczając zadania tak, aby pokonywali oni jak najkrótsze odległości.

Faïz Mohamed dostrzega, że „wykorzystanie terminali radiowych podczas przygotowywania zamówień przyniosło znaczącą poprawę wydajności. Postępując krok po kroku zgodnie z poleceniami Easy WMS, operatorzy są bardziej efektywni i praktycznie nie popełniają błędów”. Wykonanie każdej czynności potwierdzają na terminalu.

Kolejnym usprawnieniem, jakie wprowadził system Easy WMS, jest kontrola nad towarem. MvK Logistics monitoruje poziom zapasów w czasie rzeczywistym, ponieważ system rejestruje każde przyjęcie i wydanie ładunków. „W ten sposób w każdej chwili znamy dokładną ilość każdego produktu, co ogranicza ryzyko braków magazynowych, które uniemożliwiłyby nam realizację zamówień” – wyjaśnia Faïz Mohamed.

W magazynie MvK Logistics system wyznacza miejsca składowania poszczególnych produktów na podstawie zdefiniowanych atrybutów. Artykuły charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem rotacji umieszczane są w lepiej dostępnych miejscach, gdyż pozwala to skrócić czas ich obsługi.

„Cyfryzacja magazynu podniosła jakość naszej pracy, a tym samym zwiększyła zadowolenie naszych klientów. Jesteśmy teraz szybsi, wydajniejsi i nie popełniamy błędów” – podsumowuje Dyrektor. Easy WMS zapewnia stały podgląd wszystkich operacji magazynowych, co w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przyczynia się do szybkiej identyfikacji wadliwego procesu i podjęcia stosownych działań naprawczych.

Elastyczny łańcuch dostaw

Cyfryzacja miała na celu przede wszystkim uzyskanie elastyczności. Potrzebowaliśmy systemu, który można dostosować do specyfiki naszej działalności i potrzeb naszych klientów, a także do zmieniających się wymagań rynku” – podkreśla Faïz Mohamed.

Easy WMS spełnia ten wymóg, jest to bowiem skalowalne, modułowe narzędzie, które płynnie dopasowuje się do wszelkich zmian. Na przykład w celu zagwarantowania terminowej realizacji zamówień w okresie zwiększonej sprzedaży wprowadza sprawniejsze metody kompletacji, np. grupową, w której każdy operator pobiera produkty do kilku zamówień naraz.

Aby móc bardziej dynamicznie się rozwijać, MvK Logistics planuje uruchomić więcej magazynów. Easy WMS będzie towarzyszyć firmie w tych planach, ponieważ umożliwia zarządzanie kilkoma obiektami logistycznymi jednocześnie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu Easy WMS Mecaluxu, gdyż zapewnia on pełną kontrolę nad procesem magazynowym, a także pozwala śledzić dostępność produktów, dzięki czemu możemy odpowiednio zaplanować przygotowywanie zamówień i uzupełnianie zapasów.

Faïz MohamedDyrektor firmy MvK Logistics

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta