Poziom stanów magazynowych to ilość zapasów składowanych w instalacji logistycznej

Czym jest poziom stanów magazynowych?

18 lis 2022

Wiedza o właściwym poziomie stanów magazynowych jest kluczowa, aby usprawnić procesy logistyczne. Składowanie optymalnej liczby zapasów pozwala zmniejszyć koszty i terminowo realizować zamówienia.

Firmy powinny kontrolować poziom stanów magazynowych w swoich instalacjach, aby zbudować wydajną i bezbłędną logistykę. Dzięki temu mogą uchronić się przed nadmiarem zapasów, który wiąże się z większymi kosztami magazynowania, lub przed brakiem towarów, który z kolei uniemożliwia zaspokajanie popytu.

Poziom stanów magazynowych – co to jest?

Poziom stanów magazynowych to liczba produktów, którymi firma dysponuje w ramach własnej logistyki lub sieci dystrybucyjnej. Wskaźnik ten określa wielkość zapasów składowanych w magazynach, centrach logistycznych oraz sklepach stacjonarnych.

Analiza poziomu stanów magazynowych ma zasadnicze znaczenie w opracowywaniu wydajnej strategii zarządzania asortymentem – właściwy poziom zapasów to taki, który maksymalnie zwiększa wydajność instalacji bez generowania dodatkowych kosztów składowania. Kierownik logistyki powinien wiedzieć, jaka ilość towaru jest potrzebna, aby zrealizować oczekujące zamówienia.

Wartość odpowiedniego poziomu stanu magazynowego może zmieniać się w poszczególnych przedziałach czasowych, zwłaszcza w przypadku firm, których produkty cechują się wysoką sezonowością. Aby kontrolować zapasy, kierownicy logistyki takich przedsiębiorstw muszą regularnie sprawdzać rotację i popyt na każdą jednostkę asortymentową oraz aktualizować poziomy stanów magazynowych w razie wystąpienia zmian.

Kiedy firmy zwiększają sprzedaż, rozbudowują katalog produktów lub poszerzają obszar dystrybucji o nowe rynki, określenie właściwego poziomu stanów magazynowych komplikuje się.

Zapas maksymalny stanowi limit jednostek asortymentowych, które można składować w magazynie bez generowania dodatkowych kosztów
Zapas maksymalny stanowi limit jednostek asortymentowych, które można składować w magazynie bez generowania dodatkowych kosztów

Co to jest zapas minimalny i maksymalny?

Aby określić optymalny poziom zapasów, konieczne jest poznanie poniższych wskaźników:

  • Zapas minimalnyminimalna liczba produktów w magazynie, która umożliwi przygotowanie wszystkich zamówień. Na wypadek wyczerpania zapasów firma powinna dysponować zapasem zabezpieczającym, czyli rezerwą używaną w razie nieprzewidzianych okoliczności, która ma zapobiec brakowi zapasów w magazynie.
  • Zapas maksymalnymaksymalny poziom zapasów, który firma może składować, aby realizować zamówienia bez generowania dodatkowych kosztów składowania. Po przekroczeniu wyznaczonej granicy firma może odczuć skutki wynikające z zapasu nadmiernego, co może przełożyć się na brak miejsca do składowania.

Właściwy poziom stanów magazynowych nie powinien mylić się ze średnim poziomem zapasów, który mierzy średnią liczbę produktów składowanych w magazynie w określonym przedziale czasowym.

System zarządzania magazynem, jak np. Easy WMS, optymalizuje poziom stanów magazynowych
System zarządzania magazynem, jak np. Easy WMS, optymalizuje poziom stanów magazynowych

Właściwy poziom stanów magazynowych – o czym należy pamiętać?

Podczas określania właściwego poziomu stanów magazynowych firmy biorą pod uwagę różne czynniki, m.in. koszty składowania czy czas potrzebny do obsługi ładunków. Zwiększenie liczby składowanych produktów wiąże się ze wzrostem kosztów logistycznych. Właściwy poziom stanów magazynowych z kolei sprzyja lepszej organizacji działań w magazynie – ułatwia transport ładunków, upraszcza proces zaopatrzenia oraz zapewnia lepszy dostęp do produktów.

Właściwy poziom stanów magazynowych wspiera rozwój wydajnej logistyki. Jego zmniejszenie do niezbędnej ilości ułatwia wykrycie problemów, np. błędów w rotacji artykułów lub opóźnień w dostawie zamówień.

Natomiast dodanie nowych kanałów sprzedaży komplikuje określenie właściwego poziomu stanów magazynowych. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę konsultingową McKinsey, „wysokie poziomy zapasów stały się regułą”, co spowodowało, że firmy szukają sposobów na „utrzymanie kontroli nad kosztami związanymi ze składowaniem”. Poziom stanów magazynowych stał się jednym z głównych wyzwań – 58% ankietowanych uznaje optymalizację stanów magazynowych za priorytet.

Optymalizacja poziomu stanów magazynowych dzięki cyfryzacji

Firmy decydują się na cyfryzację łańcucha dostaw, aby ulepszyć jego planowanie i realizację poszczególnych etapów. Zastąpienie sterowania ręcznego systemem zarządzania magazynem (WMS) umożliwia monitorowanie asortymentu w czasie rzeczywistym. 

Poprzez rejestrację wejść, wyjść i ścieżek transportu ładunku kierownik logistyki uzyskuje obiektywne informacje, dzięki którym może zoptymalizować poziom stanów magazynowych. Może np. zidentyfikować produkty, na które jest duży popyt, aby zapewnić ich ciągłą dostępność w magazynie i zapobiec ich wyczerpaniu, co powodowałoby opóźnienia w dostawie.

Oprogramowanie automatycznie analizuje rotację produktów celem określenia właściwego poziomu stanów magazynowych. Dzięki tej informacji system precyzyjnie rozplanowuje zaopatrzenie i zapewnia stałą dostępność towaru, umożliwiając realizację wszystkich zamówień.

Kontrola wysokiego stanu zapasów nie jest prosta. Zadanie to komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy asortyment jest rozdzielony między kilkoma obiektami logistycznymi. Firmy posiadające wiele magazynów mogą zaopatrzyć się w oprogramowanie działające w chmurze, aby w sposób skoordynowany zarządzać zapasami znajdującymi się w różnych instalacjach. Ta wersja programu umożliwia operatorom zalogowanie się do systemu z dowolnego miejsca, jeśli posiadają dostęp do internetu. Ponadto oprogramowanie optymalizuje operacje przeprowadzane w każdym magazynie i nadzoruje transfery asortymentu pomiędzy nimi.

System zarządzania jest kluczowym narzędziem do utrzymywania właściwego poziomu stanów magazynowych
System zarządzania jest kluczowym narzędziem do utrzymywania właściwego poziomu stanów magazynowych

Zrównoważona logistyka z optymalnym poziomem stanów magazynowych

Globalny wzrost sprzedaży i zwiększenie liczby jednostek asortymentowych w magazynach podniosło poziom skomplikowania w zarządzaniu zapasami. Wydajna logistyka rozpoczyna się od optymalnego poziomu stanów magazynowych, który ułatwia przeprowadzanie operacji w magazynie.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność Twojego łańcucha dostaw, skontaktuj się z nami. System zarządzania Easy WMS firmy Mecalux pomógł wielu firmom na całym świecie zrównoważyć poziom stanów magazynowych, aby usprawnić działania przeprowadzane w magazynie.