Do obowiązków order pickera należy pobieranie produktów, z których składa się zamówienie

Na czym polega praca order pickera?

11 lut 2022

Order picker, nazywany również komisjonerem, to pracownik magazynu zajmujący się pobieraniem i grupowaniem produktów wchodzących w skład poszczególnych zamówień – stąd też pojawiająca się czasem nazwa stanowiska zbieracz zamówień. Rozwój nowoczesnych technologii usprawnił wszystkie procesy logistyczne, pozwalając szybciej dostarczać potrzebne produkty na stanowiska kompletacji i pakowania. Jednak mimo automatyzacji order picker nadal odgrywa jedną z najważniejszych ról w magazynie.

W niniejszym artykule przybliżamy charakterystykę pracy order pickera. Opisujemy wymagane kompetencje na to stanowisko, wyjaśniamy, czym dokładnie zajmuje się order picker w obiektach logistycznych oraz jak zmieniła się jego praca wraz z automatyzacją procesów kompletacji i pojawieniem się nowoczesnych metod składowania.

Kim jest order picker

Order picker to pracownik branży logistycznej, który specjalizuje się w kompletowaniu produktów wchodzących w skład zamówienia i przygotowywaniu ich do wysyłki. Poza tym zwykle sprawdza też, czy pobrane produkty nie są uszkodzone i aktualizuje stan zapasów (jeżeli w obiekcie nie wdrożono oprogramowania magazynowego), opatruje towary etykietą i transportuje je do działu wysyłek.

W najnowocześniejszych magazynach towary są dostarczane pracownikowi przez automatyczne urządzenia transportowe, dzięki czemu nie musi on szukać ich na regałach. Wraz ze stopniowym rozwojem technologii pojawiły się też inne ułatwienia w pracy order pickerów, takie jak półautomatyczne systemy wspomagania kompletacji. Można do nich zaliczyć pick-by-light, systemy kompletacji głosowej (pick-by-voice) oraz roboty współpracujące (coboty), które ułatwiają wykonywanie powtarzalnych zadań i prac wymagających znacznego wysiłku.

Pracę order pickerów coraz częściej ułatwiają systemy wspomagania kompletacji, w tym m.in. systemy kompletacji głosowej
Pracę order pickerów coraz częściej ułatwiają systemy wspomagania kompletacji, w tym m.in. systemy kompletacji głosowej

Czym zajmuje się order picker

W każdym magazynie obowiązuje określone planowanie logistyczne, które precyzuje zakres obowiązków wszystkich pracowników, w tym również samego kierownika magazynu.

Do obowiązków order pickera zazwyczaj należy:

  • Grupowanie zapasów i kompletacja zamówień. Po zebraniu wszystkich niezbędnych produktów order picker zajmuje się konsolidacją zamówień.
  • Pakowanie i etykietowanie zamówienia. Zazwyczaj na wyznaczonym do tego celu stanowisku roboczym order picker pakuje zamówione produkty i w stosownym miejscu opakowania nakleja etykietę.
  • Wypełnianie dokumentów potwierdzających zamknięcie zamówienia. W przypadku ręcznej kompletacji order picker musi wypełnić dokumenty konieczne do rejestracji zamówienia. W miarę wzrostu liczby obsługiwanych zamówień warto podjąć decyzję o wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli usprawnić ten etap i wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu magazynem.
  • Uzupełnianie zapasów. Czasami order picker zajmuje się też dostarczaniem brakujących produktów na regały w magazynie. W tym zadaniu również może go wspomagać informatyczny system magazynowy. W zautomatyzowanych obiektach proces ten przebiega dużo sprawniej dzięki automatycznym systemom magazynowania i transportu towarów.

Profil zawodowy order pickera

Jako że kompletacja zamówień to jedna z najważniejszych czynności magazynowych, odpowiednich pracowników na to stanowisko poszukują kierownicy niemal wszystkich obiektów logistycznych, począwszy od przedsiębiorstw handlu detalicznego, poprzez hipermarkety, aż po wielkie centra dystrybucji.

Idealny kandydat powinien skutecznie radzić sobie z wieloma zadaniami i wykonywać je z maksymalną wydajnością. Oczywiście nie jest w tym zdany sam na siebie. Z pomocą przychodzą mu rozmaite urządzenia elektroniczne, np. kolektory danych, które mogą m.in. podpowiadać, dokąd pracownik w danej chwili powinien się udać. Umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii jest również niezbędna przy wprowadzaniu danych, zarówno ręcznie, przy użyciu systemów automatycznej identyfikacji, jak i za pomocą terminala.

Order picker zatrudniony w magazynie paletowym obsługiwanym manualnie powinien dodatkowo posiadać ważne uprawnienia na wózek widłowy lub przynajmniej szkolenie w zakresie użytkowania wózka paletowego – towary najczęściej zbiera się na paletach, które następnie należy przewieźć w wyznaczone miejsca.

Order picker znajduje się wśród coraz częściej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, głównie za sprawą nieustannego wzrostu popularności handlu elektronicznego. Pickerzy w magazynach e-commerce mierzą się z naprawdę trudnymi zadaniami: niewielkie jednostki ładunkowe, zamówienia na wiele różnych produktów oraz konieczność wysyłki w 24 godziny wymagają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, bez których trudno uniknąć błędów i opóźnień w dostawach, a więc i dotrzymać kroku konkurencji.

Umiejętność obsługi wózków paletowych i widłowych podnosi atrakcyjność order pickera na rynku pracy
Umiejętność obsługi wózków paletowych i widłowych podnosi atrakcyjność order pickera na rynku pracy

Jak zmieniała się praca order pickera – od magazynu obsługiwanego manualnie do obiektu 4.0

W ciągu ostatnich lat weszło do użytku wiele nowych rozwiązań technologicznych, które zrewolucjonizowały procesy logistyczne zachodzące wewnątrz i na zewnątrz magazynu. Nie wypłynęło to jednak na znaczenie roli order pickerów, zarówno w obiektach obsługiwanych w całości ręcznie, jak i w magazynach o różnym stopniu zautomatyzowania.

Zmiany te pozwoliły usprawnić pracę personelu oraz wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu. Podstawowym sposobem na optymalizację procesu przygotowywania zamówień jest wdrożenie informatycznego systemu magazynowego, np. Easy WMS firmy Mecalux. Takie oprogramowanie bezpośrednio komunikuje się z urządzeniami wspomagającymi kompletację ─ czyli systemami kompletacji głosowej oraz pick-to-light ─ a także z terminalami radiowymi, przekazując za ich pośrednictwem stosowne instrukcje pracownikom.

Automatyzacja obiektów logistycznych, czyli cyfryzacja procesów oraz wdrażanie automatycznych systemów składowania i przeładunku towarów, całkowicie odmieniła pracę order pickerów. Na przykład w przypadku systemów towar do człowieka produkty są dostarczane automatycznie do pracownika, który dzięki temu nie musi szukać ich na regałach. Jednym z popularniejszych sposobów wdrożenia tej metody pracy jest instalacja układnic pojemnikowych i przenośników pojemnikowych, które automatycznie transportują potrzebne produkty na odpowiednio przygotowane stanowiska kompletacji zamówień.

Poza tym coraz częściej w procesie przygotowywania zamówień pracowników wspomagają wyspecjalizowane roboty. Mowa tu m.in. o autonomicznych robotach mobilnych (AMR) i robotach pick and place, które poprawiają jakość pracy magazynierów, np. przenosząc cięższe ładunki, co zdecydowanie podnosi wydajność procesu kompletacji.

Układnica pojemnikowa usprawnia transport ładunków na stanowiska kompletacji
Układnica pojemnikowa usprawnia transport ładunków na stanowiska kompletacji

Order picker – wykwalifikowany pracownik wspierany przez nowoczesną technologię

Order pickerzy są odpowiedzialni za najbardziej kosztowny proces magazynowy, jakim jest przygotowanie zamówień. Wzrost popularności handlu elektronicznego i rozpowszechnienie się zasady darmowych zwrotów oraz dostaw w 24 godziny zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania skutecznych sposobów wyeliminowania kosztownych błędów na etapie kompletacji, aby dotrzymać kroku konkurencji. Jednym z najlepszych sposobów jest udostępnienie pracownikom odpowiedniego systemu WMS, który krok po kroku poprowadzi ich przez kolejne zadania.

Warto też podjąć decyzję o wdrożeniu automatycznych urządzeń magazynowych, które pozwolą zwiększyć wydajność pracy order pickerów, eliminując konieczność samodzielnego poszukiwania towarów na regałach. Urządzenia tego typu automatycznie dostarczają niezbędne towary na stanowiska kompletacji, zdecydowanie przyspieszając cały proces.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększyć wydajność pracy order pickerów w Twoim magazynie, skontaktuj się z Mecaluxem. Jako uznani na świecie dostawcy rozwiązań w zakresie intralogistyki oferujemy szeroki wybór indywidualnie dostosowanego sprzętu i oprogramowania zaprojektowanego z myślą o optymalizacji działania magazynu.