Zastosowanie robotów do kompletacji w magazynie pozwala zwiększyć tempo i dokładność procesu przygotowywania zamówień

Zastosowanie robotów do kompletacji w magazynie

19 lipca 2022

Roboty do kompletacji to urządzenia stworzone z myślą o zwiększeniu wydajności i niezawodności jednego z najważniejszych procesów magazynowych, jakim jest przygotowywanie zamówień.

W obliczu coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw, z większą liczbą zamówień do przygotowania i doręczenia w krótkim czasie, wiele firm z sektorów dystrybucji czy handlu internetowego poszukuje rozwiązań zmierzających do zwiększenia wydajności pracy. Jedną z możliwości jest automatyzacja i robotyzacja czynności związanych z kompletacją zamówień pozwalająca przyspieszyć obsługę zamówień bez popełniania błędów typowych dla ręcznego zarządzania tym procesem.

Czym są roboty do kompletacji zamówień?

Roboty te są urządzeniami służącymi do wykonywania procesu kompletacji zamówień w sposób automatyczny. Wśród nich możemy wyróżnić roboty przemysłowe, które przenoszą i klasyfikują ładunki, a także automatyczne systemy magazynowe oraz przenośniki.

Konieczność ograniczenia kosztów kompletacji, jak również redukcji błędów popełnianych w trakcie tego procesu skłania przedsiębiorców do inwestowania w automatyczne systemy przygotowywania zamówień. Automatyzacja i cyfryzacja umożliwiają zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, pełną kontrolę nad przemieszczaniem ładunków oraz niezakłóconą pracę w trybie 24/7.

Można wyróżnić kilka poziomów automatyzacji procesu przygotowywania zamówień – począwszy od robotów do kompletacji w magazynach automatycznych aż po stacje robocze, gdzie zamówienia są kompletowane na zasadzie towar do człowieka. Metoda ta wykorzystuje automatyczne urządzenia transportu bliskiego, takie jak układnice pojemnikowe lub przenośniki, które transportują ładunki na stanowiska operatorów. Dzięki kompletacji automatycznej trasy pokonywane przez magazynierów ulegają skróceniu, co pozwala przyspieszyć pracę i zwiększyć wydajność magazynu.

Roboty kompletacyjne wybierają produkty, pobierają je i umieszczają w miejscu przygotowywania zamówień
Roboty kompletacyjne wybierają produkty, pobierają je i umieszczają w miejscu przygotowywania zamówień

Rodzaje robotów do kompletacji zamówień w magazynie

Zastosowanie robotów do kompletacji zwiększa szybkość i skuteczność procesu przygotowywania zamówień. Oferta rozwiązań w tym zakresie jest bardzo szeroka:

  • Roboty przemysłowe. To urządzenia służące do automatycznego przenoszenia pojedynczych produktów lub całych grup pojemników, wykonujące kompletację masową. Roboty te realizują zadania typu pick and place, czyli wybierają odpowiednie produkty, pobierają je i umieszczają w wyznaczonym miejscu. Roboty przemysłowe są najczęściej wyposażone w system wizyjny, który umożliwia identyfikację artykułów, w chwytak do pobierania i przenoszenia produktów oraz w oprogramowanie sterujące.
  • Autonomiczne roboty mobilne. To samojezdne pojazdy poruszające się po zaprogramowanych ścieżkach wirtualnych. Zadaniem autonomicznych robotów mobilnych (AMR z ang. Autonomus Mobile Robots) jest bezpieczny transport ładunków na stanowiska kompletacyjne. Na wyposażeniu robotów AMR znajdują się zwykle czujniki oraz oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które rozpoznaje otoczenie na podstawie cyfrowych planów magazynu. Roboty te mogą pełnić zadania dwojakiego rodzaju: służyć jako wózek kompletacyjny, na który magazynierzy odkładają pobrane artykuły, lub transportować produkty na stanowiska robocze, gdzie przygotowywane są zamówienia.

Firmy poszukujące sposobów na zwiększenie wydajności procesu kompletacji zamówień, oprócz różnego rodzaju robotów, mogą zastosować inne rozwiązania automatyczne, takie jak:

  • Układnice. To urządzenia przemieszczające się w płaszczyźnie poziomej i pionowej wewnątrz korytarzy roboczych, gdzie pobierają i odkładają ładunki. Dzięki możliwości pracy bez przerw, układnice zwiększają tempo przepływu towarów w magazynie, szybko i sprawnie dostarczając produkty na stanowiska kompletacyjne.
  • Przenośniki. Są przeznaczone do transportu, akumulacji i dystrybucji towarów do określonych lokalizacji wymaganych przez operacje logistyczne. Przenośniki mogą nieprzerwanie dostarczać zamówione produkty na stanowiska kompletacyjne.

Automatyczne urządzenia transportu bliskiego i roboty do kompletacji zapewniają szybki i niezakłócony przepływ ładunków, co przekłada się na większą wydajność procesu przygotowywania zamówień.

Kompletacji zamówień na zasadzie „towar do człowieka”
Kompletacji zamówień na zasadzie towar do człowieka

Zalety stosowania robotów do kompletacji

Kompletacja to proces złożony z powtarzalnych czynności, które zwiążą się z dużymi nakładami czasu oraz wymagają pracy często w niewygodnej pozycji. Przedsiębiorcy decydują się na zastosowanie robotów do kompletacji z uwagi na liczne zalety tego rozwiązania:

  • Możliwość pracy w trybie 24/7 bez przerwy oraz bez konieczności nadzoru przez człowieka.
  • Dynamiczne i sprawne wykonywanie czynności kompletacyjnych. Roboty klasyfikują produkty szybko i bezbłędnie.
  • Pewność i bezpieczeństwo w trakcie przenoszenia ładunków dzięki systemowi chwytaka.

Roboty mobilne optymalizują trasy pokonywane w magazynie, to znaczy, że przemierzają najkrótsze możliwe dystanse w celu przyspieszenia procesu kompletacji. Dodatkowo prędkość przemieszczania się tych urządzań pozwala im sprawnie wykonywać swoje zadania, a jednocześnie unikać sytuacji niebezpiecznych z udziałem poruszających się po magazynie pracowników.

Zastosowanie robotów do kompletacji – przykłady

Roboty do kompletacji pozwalają uzyskać większą wydajność i elastyczność pracy firmom o wysokiej dziennej liczbie zamówień, takim jak:

  • HAVI (Portugalia). W centrum logistycznym operatora 3PL HAVI pracuje robot antropomorficzny odpowiedzialny za kompletację zamówień składających się z artykułów o największej rotacji. Robot ten znajduje się w mroźni, gdzie przygotowuje 40% wszystkich zamówień. Jego zaletami są szybkość pracy i możliwość kompletacji kilku zamówień jednocześnie.
  • SAM Outillage (Francja). Ten producent narzędzi posiada automatyczny magazyn pojemnikowy, w którym zamówienia są przygotowywane według zasady towar do człowieka. Przed modernizacją magazynierzy, kompletując zamówienia, pokonywali między 10 a 12 km dziennie. Teraz układnice i przenośniki dostarczają potrzebne produkty na stanowiska kompletacyjne, co usprawnia cały proces.
  • Cabezuelo Foods (Hiszpania). Cabezuelo Foods, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją głęboko mrożonych dań gotowych, korzysta z robota antropomorficznego do automatycznego przygotowywania zamówień. Robot wykonuje średnio 150 ruchów na godzinę, przenosząc w tym czasie około 1350 pojemników.
Robot przemysłowy w firmie Cabezuelo Foods obsługuje 1350 pojemników na godzinę
Robot przemysłowy w firmie Cabezuelo Foods obsługuje 1350 pojemników na godzinę

Zastosowanie robotów przyszłością kompletacji

W przypadku dużego wolumenu zamówień zaleca się automatyzację procesu kompletacji. W tym celu można zastosować roboty do kompletacji lub automatyczne systemy magazynowania i transportu. Automatyzacja i robotyzacja stają się rozwiązaniami zdolnymi zwiększyć wydajność pracy dzięki sprawności, skuteczności i bezpieczeństwu obsługi ładunków. Charakteryzuje je znacznie mniejszy odsetek popełnionych błędów w porównaniu do ręcznego przygotowywania zamówień.

Magazyny wykorzystujące nowe technologie w celu usprawnienia procesu kompletacji wymagają odpowiednio przemyślanego układu. Roboty do kompletacji i automatyczne urządzenia transportu bliskiego mogą znacznie usprawnić działanie całego centrum logistycznego. Jeśli planujesz automatyzację procesu kompletacji w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy.