Systemy kompletacji w magazynie automatycznym

Konieczność zmniejszenia kosztów przygotowywania zamówień sprawia, że obecnie coraz częściej stosowane są rozwiązania kompletacji oparte na systemach automatycznych. Wynika to z wielkich zalet tego typu systemu, takich jak zmniejszenie liczby personelu, stała kontrola i zarządzanie stanem magazynowym, możliwości stworzenia magazynów wysokiego składowania, brak urządzeń przeładunkowych do kompletacji itd. Zazwyczaj w tego typu rozwiązaniach magazynowane są towary średniej konsumpcji uzupełniające zamówienia na pełne palety.

Zasadniczo istnieją cztery konfiguracje wykorzystywane do realizacji automatycznej kompletacji na paletach:

  1. Utworzenie stanowisk do kompletacji w przedniej strefie magazynu automatycznego.

  2. Utworzenie takich stanowisk z boku automatycznego magazynu.

  3. Utworzenie stanowisk do kompletacji w strefach przyległych lub zastosowanie specjalnych robotów kompletacyjnych.

  4. Wszystkie powyższe systemy zostały przedstawione poniżej.

Stanowiska do kompletacji w przedniej strefie magazynu automatycznego

Jest to najczęstsze rozwiązanie w małych i średnich magazynach, w których kompletacja nie jest najważniejszą operacją. Istnieją różne rozwiązania, które można przyjąć w zależności od liczby kompletowanych zamówień. Każde z nich ma inne zastosowania i inną wydajność, dlatego konieczna jest szczegółowa analiza każdego przypadku w celu wybrania najbardziej odpowiedniej konfiguracji elementów. To zdjęcie pokazuje przykład obszaru kompletacji w strefie przedniej.

 

Obszar kompletacji w strefie przedniej magazynu automatycznego

Obszar kompletacji w strefie przedniej.

 

Stanowiska do kompletacji umieszczone z boku magazynu automatycznego

Konfiguracja tej alternatywy opiera się na umieszczeniu regałów przepływowych na najniższym poziomie – na poziomie posadzki – z boku magazynu automatycznego. Regały te są skierowane na zewnątrz w taki sposób, żeby koniec wychodził na korytarz, jak pokazano na poniższym zdjęciu.

 

Stanowisko do kompletacji umieszczone z boku magazynu automatycznego

Stanowisko do kompletacji umieszczone z boku magazynu automatycznego.

Na tych regałach przepływowych, na których można umieścić dwie lub trzy palety w jednym kanale, składowane są palety największej konsumpcji. Pełne palety rezerwowe składowane są na regałach paletowych, które znajdują się nad regałami przepływowymi, dzięki czemu układnica może je uzupełniać w miarę ich opróżniania.

Operator wykonuje kompletację przemieszczając się po całym boku magazynu automatycznego regałowego przy pomocy wózka paletowego lub wózka do kompletacji zamówień. Pozostałe produkty, które znajdują się w innych korytarzach i których konsumpcja jest mniejsza, są kompletowane na stanowiskach do kompletacji umieszczonych w strefie przedniej.

Ten system kompletacji z boku magazynu umożliwia zastosowanie urządzeń typu pick to light, które ułatwiają i zwiększają wydajność operacji przygotowania zamówień.

 

Kompletacja w strefach przyległych

Dla produktów dużej konsumpcji, w celu skrócenia czasu kompletacji, dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie regałów półkowych przepływowych z obu stron korytarza roboczego. Przeładunek odbywa się za pomocą wózków wahadłowych, które doprowadzają towar do regałów przepływowych.

Palety rezerwowe składowane są w magazynie automatycznym z układnicą. Magazyn ten jest połączony z wózkami wahadłowymi do kompletacji za pomocą przenośników rolkowych lub wózków wahadłowych, wózków podwieszanych lub automatycznie sterowanych pojazdów (AGV i LGV).

Urządzeniem przeładunkowym zalecanym dla operatorów jest wózek paletowy samojezdny lub wózek do kompletacji zamówień z poziomu posadzki.

 

Przykład rozmieszczenia stanowisk kompletacji w magazynie automatycznym

Przykład rozmieszczenia stanowisk kompletacji w magazynie automatycznym.

Palety na przenośnikach rolkowych

 

 

Kompletacja automatyczna wykonywana przez roboty

Do realizacji kompletacji masowej i uzupełnienia magazynów automatycznych można zastosować roboty kompletacyjne, które mogą automatycznie obsługiwać poszczególne pojemniki lub pełne warstwy pojemników.

Robot antropomorficzny do obsługi palet

Robot antropomorficzny do obsługi palet.

 

Roboty te mogą być trojakiego rodzaju: antropomorficzne, bramowe dwuosiowe i bramowe trójosiowe. Zastosowanie danego typu robota zależy w głównej mierze od liczby cykli wykonywanych w ciągu godziny oraz od połączenia zamówień.

  • Roboty antropomorficzne mogą obracać się o 360º i posiadają ramię przegubowe umożliwiające wykonywanie rożnych ruchów. Ramię zapewnia dostęp do pojemników lub warstw w dowolnym miejscu znajdującym się w jego zasięgu. Zasada działania jest podobna do schematu przedstawionego na ilustracji poniżej, na której widać system automatycznej kompletacji wykonywanej przez robota do depaletyzacji:

 

Robot antropomorficzny – schemat działania

 

 
  • Dwuosiowe roboty bramowe posiadają sztywne ramię manipulacyjne, które może przesuwać się tylko w kierunku pionowym. Wózek, do którego przymocowane jest ramię, przemieszcza się poziomo nad bramą, dzięki czemu ma dostęp do każdego punktu znajdującego się w tej samej linii. Może obsługiwać kilka palet, zazwyczaj ułożonych w czterech lub pięciu pozycjach, dwóch palet przyjmowanych i pozostałych wydawanych.

Schemat działania przedstawiony jest na poniższej ilustracji:

 

Dwuosiowy robot bramowy – schemat działania

 

Dwuosiowy robot bramowy

Dwuosiowy robot bramowy.

Trójosiowy robot bramowy

Trójosiowy robot bramowy.

 
  • Działanie trójosiowych robotów bramowych jest podobne do robotów dwuosiowych, ale cała brama przesuwa się wzdłuż trzeciej osi na konstrukcji bocznej. Takie rozwiązanie umożliwia robotowi dostęp do dwóch różnych rzędów palet przeznaczonych do pozycji wydawanych lub przyjmowanych. W rezultacie większe jest zróżnicowanie zamówień oraz możliwe jest skompletowanie ich większej liczby.

Schemat działania jest przedstawiony poniżej:

 

Trójosiowy robot bramowy – schemat działania

 

Więcej na temat robotów magazynowych w tym artykule.

Inne artykuły w tym rozdziale