Pojemniki Euro

Pojemniki Euro, zwane także pojemnikami skrzyniowymi, stosowane są głównie do magazynowania małych produktów luzem lub artykułów mało stabilnych. Z tego powodu ich wymiary są mniejsze niż innych typów pojemników (maksymalnie 800 x 600 mm)

Zazwyczaj są transportowane na paletach za pomocą automatycznych przenośników pojemnikowych, układnic miniload, ręcznie lub statycznie na regałach.

W najczęściej stosowanych pojemnikach ich wymiary są podwielokrotnością europalet. Poniżej przedstawiono kilka modeli.

 

Pojemnik euro o wymiarach 800 x 600 mm (pod względem powierzchni odpowiada połowie europalety)

Pojemnik Euro o wymiarach 800 x 600 mm (pod względem powierzchni odpowiada połowie europalety).

 

 

Pojemnik o wymiarach 600 x 400 mm (pod względem powierzchni odpowiada jednej czwartej europalety).

Pojemnik Euro o wymiarach 600 x 400 mm (pod względem powierzchni odpowiada jednej czwartej europalety).

 

 

Pojemnik typu euro o wymiarach 300 x 400 mm (pod względem powierzchni odpowiada jednej ósmej europalety).

Pojemnik Euro o wymiarach 300 x 400 mm (pod względem powierzchni odpowiada jednej ósmej europalety).

 

Z trzech opisanych powyżej modeli najczęściej stosowany jest model o wymiarach 600 x 400 mm oraz model o wymiarach 800 x 600 mm.

 

Pojemnik podzielony na mniejsze przegrody, aby umieścić w nich kilka referencji, nie mieszając ich

Powyższy pojemnik można podzielić, aby umieścić w nim kilka referencji, nie mieszając ich.

Pojemniki z pokrywą na zawiasach

Niektóre modele mogą posiadać pokrywę na zawiasach.

 
Pojemnik z dnem wzmocnionym w zależności od obciążenia oraz od stosowanego systemu przeładunkowego

Dno może być wzmocnione w zależności od obciążenia pojemnika oraz od stosowanego systemu przeładunkowego.

 

 

W odniesieniu do przeładunku pojemników typu Euro należy wziąć pod uwagę kilka czynników w zależności od ich zastosowania w magazynie. Na przykład gdy pojemniki spoczywają na paletach, należy z nimi postępować tak jak z paletami.

W przypadku korzystania z automatycznych przenośników pojemnikowych należy uwzględnić cztery czynniki: szerokość transportową, wagę pojemnika, sztywność jego podstawy oraz stabilność produktu w pojemniku. Te same czynniki należy wziąć pod uwagę odnośnie pojemników Euro stosowanych w układnicach miniload.

W instalacjach magazynowych, w których pojemniki typu Euro obsługiwane są ręcznie, należy koniecznie uwzględnić ich wymiary, ergonomię oraz wagę. Jeżeli pojemniki rozmieszczone są na regałach, zaleca się zachować niezbędną przestrzeń lub dostęp do składowanego produktu.

 

Pojemnik typu euro na rolkowym przenośniku pojemnikowym.

Pojemnik typu Euro na rolkowym przenośniku pojemnikowym.

 

Pojemniki typu euro w magazynie firmy specjalizującej się w dostawach przemysłowych.

Pojemniki typu Euro w magazynie firmy specjalizującej się w dostawach przemysłowych.

 

Inne rodzaje pojemników

 

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych modeli istnieją inne typy pojemników skrzyniowych, inne wymiary i inne systemy konstrukcyjne, z którymi należy postępować w sposób szczególny w zależności od danego przypadku. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

 

Przykłady różnych typów pojemników skrzyniowych.

Przykłady różnych typów pojemników skrzyniowych.

Inne artykuły w tym rozdziale