Automatyzacja to najlepsze rozwiązanie służące usprawnieniu logistyki e-commerce

Automatyzacja logistyki w branży e-commerce

24 sie 2021

Firmy z branży e-commerce coraz częściej skłaniają się ku automatyzacji. Przy rosnącej ofercie artykułów i coraz większym stopniu skomplikowania zamówień, niejednokrotnie złożonych z wielu produktów, tylko zrobotyzowane urządzenia mogą zapewnić bezbłędną obsługę, a co za tym idzie – ograniczyć liczbę uciążliwych zwrotów i reklamacji (logistyka odzysku).

Automatyzacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów na usprawnienie logistyki e-commerce. Do jej najważniejszych zalet należą:

 • Duża częstotliwość przyjęć i wydań produktów.
 • Łatwiejsza obsługa zamówień.
 • Bezbłędne zarządzanie procesami przyjmowania dostaw, składowania towarów oraz kompletacji i wysyłki skomplikowanych zamówień. 
 • Większe bezpieczeństwo pracy i przepływu towarów. 
 • Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
 • Maksymalna elastyczność w organizacji zapasów w magazynie.
 • Pełna kontrola asortymentu kluczowa w handlu elektronicznym. 

Z automatyzacją wiążą się też pewne trudności:

 • Duże początkowe nakłady inwestycyjne na automatyczne systemy składowania i oprogramowanie.
 • Konieczność standaryzacji jednostek ładunkowych stosowanych w magazynie.
 • Konieczność zapewnienia efektywnej łączności niezbędnej do prawidłowej współpracy terminali i stanowisk roboczych z systemem WMS. 

Powyższe niedogodności jednak z nawiązką rekompensuje większa wydajność i sprawniejsza obsługa zamówień, dzięki czemu można osiągnąć najważniejszy cel w branży e-commerce, czyli sprostać wymaganiom konsumentów.

Rozwiązania w zakresie automatyzacji magazynu e-commerce

W handlu elektronicznym podstawową jednostką ładunkową jest pudełko. Dlatego przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą przez internet muszą dostosować swoje systemy składowania, urządzenia transportowe oraz procesy kompletacji do obsługi ładunków bardziej wymagających od tradycyjnych palet. 

Przedsiębiorstwa z branży e-commerce montują przenośniki pojemnikowe celem usprawnienia operacji magazynowych
Przedsiębiorstwa z branży e-commerce montują przenośniki pojemnikowe celem usprawnienia operacji magazynowych

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów automatyzacji załadunku i rozładunku regałów, rozwiązań usprawniających przepływ towarów wewnątrz i na zewnątrz magazynu oraz urządzeń automatycznych, które pozwalają zwiększyć wydajność złożonych procesów, takich jak kompletacja zamówień. Omówimy pokrótce najważniejsze z nich:

 • Układnice pojemnikowe – automatyczny system składowania do szybkiego odkładania i pobierania pojemników w regale. Idealne rozwiązanie dla magazynów z branży e-commerce umożliwiające kompletację zamówień metodą „produkt do operatora”. Zamiast chodzić między regałami pracownicy oczekują na towar na stanowiskach kompletacyjnych.
 • Przenośniki pojemnikowe – niewielkich rozmiarów ładunki trudno przewozi się na wózku widłowym. Dlatego firmy z branży e-commerce często decydują się na instalację przenośników do transportu pudełek między różnymi strefami magazynu, co znacznie usprawnia procesy składowania, kompletacji i wysyłki zamówień. 
 • Roboty – do tej kategorii zaliczają się zarówno autonomiczne roboty mobilne (AMR), jak i roboty współpracujące, ramiona do kompletacji, drony czy roboty do sortowania zamówień, które ułatwiają pracę magazynierów. 

Oprócz całkowicie zautomatyzowanych rozwiązań niektóre przedsiębiorstwa z branży e-commerce decydują się na wdrożenie półautomatycznych metod usprawniających procesy kompletacji czy przepływ towarów. Chodzi między innymi o systemy kompletacji pick to light lub pick by voice, które wspomagają magazynierów w procesie przygotowywania zamówień, pozwalając uniknąć wielu pomyłek.  

WMS jako filar automatyzacji logistyki w branży e-commerce

Automatyzacja obiektu logistycznego nie byłaby tak efektywna, gdyby nie magazynowy system informatyczny, który koordynuje wszystkie czynności realizowane w magazynie.

Branża e-commerce w szczególności potrzebuje tego rodzaju rozwiązań, aby skutecznie mierzyć się z wyzwaniami rynkowymi, wymaganiami strategii omnichannel, jakimi jest obsługa wielu kanałów sprzedażowych i dystrybucyjnych w jednym czasie oraz przeciwnościami związanymi z logistyką zwrotów. 

Ogromny wzrost liczby zamówień zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania skutecznych rozwiązań programistycznych zapewniających pełną kontrolę nad obsługą procesu kompletacji. System Easy WMS firmy Mecalux jest wyposażony w funkcje, które istotnie upraszczają zarządzanie wieloma kanałami dostawy.

System Easy WMS jest wyposażony w wiele dodatkowych modułów usprawniających logistykę handlu elektronicznego
System Easy WMS jest wyposażony w wiele dodatkowych modułów usprawniających logistykę e-commerce

System WMS dla e-commerce pozwala usprawnić poszczególne etapy realizacji zamówień, począwszy od przyjęcia towarów na stan, poprzez kompletację, aż po przygotowanie do wysyłki. Umożliwia też wyeliminowanie wielu błędów przy dostawie oraz upraszcza pracę magazynierów.

Zwróćmy uwagę, że współpraca z wieloma firmami przewozowymi wiąże się z większym ryzykiem pomyłki. Można temu zaradzić, stosując oprogramowanie do automatycznego zarządzania wysyłką, które potrafi komunikować się z systemami firm kurierskich, pozwalając tym samym usprawnić cały proces. Mecalux opracował w tym celu moduł dla spedycji Multi Carrier Shipping Software.

Inną trudnością jest obsługa sprzedaży produktów za pośrednictwem wielu sklepów internetowych lub platform handlowych. Ręczna aktualizacja stanów towarowych w każdym serwisie jest zajęciem bardzo pracochłonnym. Aby uniknąć nagromadzenia zamówień przerastających (których chwilowo nie można zrealizować z uwagi na brak zapasów), należy zainstalować oprogramowanie do automatycznej synchronizacji stanów na wielu platformach. 

Wydajność gwarancją konkurencyjności

Handel elektroniczny przełamał dotychczasowy schemat funkcjonowania tradycyjnej logistyki, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia takie jak ostatnia mila czy dostawa w 24 godziny. Firmy, które skutecznie poradziły sobie z tymi wyzwaniami dzięki sprawnej obsłudze zamówień i dostaw do klientów, mają teraz zdecydowanie większe możliwości rozwoju. 

Aby usprawnić procesy logistyczne i wyeliminować ryzyko pomyłek, przedsiębiorstwa z branży e-commerce korzystają w swoich magazynach z najnowszych osiągnięć technologicznych. Mowa m.in. o automatycznych systemach składowania, które zapewniają maksymalną liczbę cykli przyjęć i wydań produktów czy systemach zarządzania, które pozwalają usprawnić złożone procesy, jak np. kompletacja czy wysyłka zamówień, gwarantując jednocześnie kompleksową kontrolę zapasów. 

Przy rosnącej liczbie artykułów i skomplikowanych operacji magazynowych automatyzacja logistyki sprzyja poprawie wydajności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak usprawnić działalność w branży e-commerce, skontaktuj się z nami. Nasz specjalista pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.