Rozwiązania magazynowe dla kształcenia przyszłych logistyków

Rozwiązania magazynowe dla kształcenia przyszłych logistyków

Easy WMS to intuicyjne oprogramowanie, niezmiernie przydatne do praktycznego kształcenia kursantów

Rozwiązania magazynowe dla kształcenia przyszłych logistyków

Ośrodek szkoleniowy Startévo uruchomił w Leulinghem na północy Francji magazyn o powierzchni 1300 m2, w którym przyszli specjaliści z branży logistycznej mogą zdobywać i podnosić praktyczne kwalifikacje zawodowe: od przeprowadzania inwentaryzacji, przez realizację operacji magazynowych, po kompletację zamówień. Mecalux wyposażył obiekt w różne systemy składowania: regały paletowe, wjezdne, przepływowe, półkowe, półautomatyczny system Pallet Shuttle oraz wdrożył w nim oprogramowanie magazynowe Easy WMS, jako niezwykle funkcjonalną pomoc dydaktyczną.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Regały paletowe
  Pojemność magazynowa: 278 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1000 kg
  Wysokość regałów: 8 m
  Regały wjezdne
  Pojemność magazynowa: 48 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1000 kg
  Wysokość regałów: 8 m
  Regały przepływowe
  Pojemność magazynowa: 24 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1000 kg
  Wysokość regałów: 8,5 m
  Pallet Shuttle
  Pojemność magazynowa: 36 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 1000 kg
  Wysokość regałów: 9 m
 • Pobierz PDF

Przygotowanie do przyszłego zawodu

Startévo (startevo.fr) to ośrodek kształcenia ustawicznego utworzony przez Izbę Handlową w Saint-Comer w północnej Francji. Od ponad 35 lat placówka przygotowuje przyszłych specjalistów w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w firmach działających w regionie. 

Każdego roku ok. 2500 osób uczestniczy w kursach m.in. z zakresu zarządzania, sprzedaży, logistyki i bhp. Startévo współpracuje z ponad 500 firmami, by ułatwić swoim absolwentom dostęp do rynku pracy. 

W 2019 roku Startévo otworzyło w Leulinghem nowy obiekt szkoleniowy – magazyn, w którym kursanci mogą się uczyć w warunkach, jakie napotkają w rzeczywistości. Ludovic Legrand, Kierownik Szkoleń, nie ma wątpliwości: „Jesteśmy przekonani, że najlepszych wyników nie osiąga się w tradycyjnym kształceniu zawodowym, tzn. gdy uczniowie siedzą w klasie i robią notatki w zeszytach. Nasi kursanci spędzają więcej czasu w zakładzie szkoleniowym niż w sali, dzięki czemu uczą się, jak radzić sobie w rzeczywistych sytuacjach, z którymi zetkną się w swoim przyszłym życiu zawodowym”. 

Obiekt zajmuje łączną powierzchnię 3000 m2 i jest podzielony na trzy strefy: 

 • Sale lekcyjne. W ośmiu salach wyposażonych w ekrany interaktywne prowadzone są zajęcia teoretyczne.
 • Fabryka. Odbywają się tutaj zajęcia praktyczne związane z procesem produkcyjnym, głównie nauka obsługi suwnicy pomostowej o udźwigu 5 ton.
 • Magazyn. Jest wyposażony w różne systemy składowania Mecaluxu, a także w system zarządzania magazynem Easy WMS. „Chociaż idea systemu składowania jest bardzo prosta na papierze i można obejrzeć filmy objaśniające, jak składuje się ładunki na regałach, nie jest to porównywalne do rzeczywistego funkcjonowania prawdziwego centrum logistycznego. Dlatego w naszym magazynie praktykanci mogą zrozumieć świat logistyki i poznać realia swojej przyszłej pracy” – wyjaśnia Ludovic Legrand. 

Wokół budynku szkoleniowego znajduje się teren o powierzchni 12 000 m2, na którym szkolą się operatorzy maszyn budowlanych. 

Magazyn szkoleniowy Startévo

W magazynie szkoleniowym początkujący i przyszli specjaliści z branży logistycznej zdobywają umiejętności praktyczne. „Ich codzienna praca wygląda bardzo podobnie jak w prawdziwym magazynie: pracują na dwie zmiany, od 6.00 do 13.00 i od 13.00 do 20.00, muszą się przebrać w szatni w odzież roboczą, a także używać środków ochrony osobistej” – podkreśla Ludovic Legrand. 

Startévo powierzyło Mecaluxowi wyposażenie magazynu szkoleniowego w rozwiązania stosowane przez większość firm w regionie. „Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ jeśli firmy poszukują u nas pracowników do swoich magazynów, wiedzą, że nasi absolwenci będą spełniali ich oczekiwania, ponieważ nauczyli się pracować z tymi samymi systemami składowania, których te firmy używają w swoich magazynach” – wyjaśnia Kierownik Szkoleń. 

Mecalux dostarczył do magazynu różne systemy składowania: regały paletowe, regały przepływowe, regały wjezdne, regały z systemem Pallet Shuttle oraz regały półkowe (poziomy kompletacyjne). Ponadto w obiekcie wdrożono oprogramowanie magazynowe Easy WMS z piętnastoma licencjami i terminalami radiowymi. 

Korzystając z systemów składowania i oprogramowania, praktykanci wykonują wszystkie typowe operacje magazynowe od przyjęcia towaru, poprzez jego składowanie, po przygotowanie i wysyłkę zamówień. „Jednocześnie uczą się tak ważnych kwestii jak ergonomia i bezpieczeństwo” – dodaje Ludovic Legrand. 

W trakcie wykonywania swoich codziennych zadań praktykanci ośrodka szkoleniowego Startévo posługują się również wózkami do kompletacji i terminalami radiowymi. Przechodzą też znacznie bardziej specjalistyczne szkolenia, przykładowo przyszli operatorzy wózków widłowych uczą się za ich pomocą odkładać palety na regały i je stamtąd pobierać, a osoby, które w przyszłości będą aplikować na stanowiska kierownicze w magazynach, dowiadują się, jak sprawdzić stan techniczny regałów i zapewnić przestrzeganie przepisów bhp. 

„W magazynie składujemy i zarządzamy towarem, który przekazały nam przedsiębiorstwa z naszego regionu. Na przykład rozlewnia wina dostarczyła nam palety z pustymi butelkami, a od firmy papierniczej otrzymaliśmy bele papieru” – mówi Kierownik Szkoleń.

Systemów magazynowych

Paletowe

To najpopularniejszy system składowania, stosowany w większości magazynów, ponieważ umożliwia bezpośredni dostęp do każdego ładunku, ułatwiając odkładanie i pobieranie palet.

Wjezdne (Drive-in)

Jest to system składowania akumulacyjnego. Aby umieścić paletę na regale, operator wózka widłowego wjeżdża do korytarza z paletą podniesioną na wysokość poziomu, na którym ma ona zostać umieszczona.

Przepływowe

Regały te zapewniają doskonałą rotację towaru, zgodnie z metodą FIFO (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi). Palety są umieszczane na regale od strony korytarza załadunkowego. Dzięki nachyleniu bieżni rolkowej przesuwają się pod wpływem grawitacji na drugi koniec, gdzie są gotowe do wyładunku.

Półautomatyczny systemem Pallet Shuttle

Maksymalizuje pojemność magazynu i skraca czas obsługi ładunków. Operatorzy nie muszą wjeżdżać do wnętrza korytarzy, ponieważ palety są transportowane w obu kierunkach przez samojezdje wózki.

Poziomy kompletacyjne (półkowe)

Na dolnych poziomach regałów paletowych zamontowano poziomy półkowe (M3) i półkowe poziomy przepływowe. Są to dwa rozwiązania ułatwiające kompletację zamówień.

Nauka obsługi oprogramowania magazynowego

Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania do zarządzania magazynem (WMS), aby ściśle kontrolować wszytko , co dzieje się w ich obiektach logistycznych. „Nasi praktykanci wiedzą, że firmy muszą posiadać nie tylko regały magazynowe dostosowane do specyfiki ich procesu. Równie niezbędne jest odpowiednie zarządzanie stanem magazynowym, niezwykle ważne jest, aby poznali i opanowali oprogramowanie WMS. Nasi absolwenci są świadomi, że wykorzystanie narzędzi informatycznych prowadzi do profesjonalizacji logistyki.” – wskazuje Ludovic Legrand. 

Z tego powodu Startévo wdrożyło w swoim magazynie szkoleniowym system Easy WMS. „Jest to podstawowe narzędzie na wszystkich naszych kursach logistycznych. Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe, kursanci muszą się wykazać umiejętnością obsługi oprogramowania magazynowego” – mówi Ludovic Legrand. 

Ośrodek szkoleniowy wybrał system Easy WMS Mecaluxu, ponieważ jest powszechnie stosowany w wielu magazynach, zarówno obsługiwanych manualnie, jak i zautomatyzowanych, o różnym przebiegu procesu logistycznego – są wśród nich magazyny zaopatrujące produkcję i magazyny realizujące zamówienia dla sklepów stacjonarnych lub klientów sklepów internetowych. Ponadto obsługa oprogramowania Mecaluxu jest wyjątkowo intuicyjna, co ułatwia szkolenie przyszłych pracowników sektora logistycznego. 

Easy WMS nadzoruje wszystkie operacje w obiekcie szkoleniowym Startévo. Za pomocą terminali radiowych praktykanci komunikują się z systemem, aby na bieżąco dowiadywać się, jakie zadania mają do wykonania. Najpierw sprawdzają, jaki towar został przyjęty do magazynu i gdzie Easy WMS umieścił poszczególne produkty na podstawie takich kryteriów jak: rodzaj, rozmiar i rotacja. 

System zarządza także najbardziej złożoną w każdym magazynie operacją: kompletacją zamówień. Wskazuje kursantom, jakie produkty mają pobrać i ile sztuk oraz ich dokładne lokalizacje na regałach. Ponadto planuje trasę przebiegu kompletacji. Dzięki tym instrukcjom każda operacja przebiega szybciej i jest pozbawiona błędów. 

„Easy WMS umożliwia nam przekazanie praktykantom cennej wiedzy: przyszli kierownicy magazynów uczą się, jak interpretować statystyki dotyczące funkcjonowania magazynu i kontrolować jego wydajność” – dodaje Ludovic Legrand. 

Wiele firm korzysta z Easy WMS, gdyż jest to oprogramowanie elastyczne, uniwersalne i skalowalne. Dodatkową zaletą jest możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności za pomocą modułów, które zapewniają jeszcze bardziej efektywne zarządzanie wszystkimi obszarami pracy każdego magazynu, niezależnie od stopnia złożoności odbywających się w nim procesów. 

Zaawansowany kurs logistyki

Francuski ośrodek kształcenia ustawicznego Startévo posiada nowoczesny obiekt szkoleniowy, w którym kursanci wiążący swoją przyszłość zawodową z sektorem logistycznym mają okazję zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne. 

„Dzięki regałom i oprogramowaniu do zarządzania magazynem Easy WMS Mecaluxu z powodzeniem przeszkoliliśmy już przeszło 2500 osób. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z osiągniętych rezultatów, dlatego planujemy otwarcie drugiego zakładu szkoleniowego w 2023 roku. Z pewnością ponownie skorzystamy z pomocy Mecaluxu, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy” – podsumowuje Ludovic Legrand.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z magazynu z regałami Mecaluxu, ponieważ robi on naprawdę bardzo dobre wrażenie na naszych kursantach. Dzięki tym systemom składowania możemy ich odpowiednio przeszkolić, pokazując w praktyce, jak wykonywać najbardziej typowe w każdym magazynie prace. Ponadto Easy WMS jest bardzo intuicyjnym oprogramowaniem i doskonale się z nim pracuje.

Ludovic Legrand, Kierownik Szkoleń w ośrodku szkoleniowym Startévo

Korzyści dla ośrodka szkoleniowego Startévo

 • Intuicyjne oprogramowanie: Easy WMS to bardzo łatwy w obsłudze system, który dokładnie wskazuje przyszłym operatorom magazynu, jak wykonać poszczególne zadania i gdzie umieścić dany produkt.
 • Prawdziwy magazyn: Mecalux wyposażył magazyn szkoleniowy ośrodka Startévo w najbardziej popularne na rynku systemy składowania, aby kursanci mieli jak najlepsze przygotowanie do ich obsługi, gdy wejdą na rynek pracy.
Regały paletowe
Pojemność magazynowa: 278 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 1000 kg
Wysokość regałów: 8 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę