Nupik Internacional: automatyczny magazyn połączony z fabryką

Nupik Internacional: automatyczny magazyn połączony z fabryką

Wysoka wydajność dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjności

Nupik Internacional: automatyczny magazyn połączony z fabryką

Hiszpański producent jednorazowych, ekologicznych naczyń, sztućców i opakowań, Nupik International, koncentruje całą swoją działalność produkcyjną i magazynową w miejscowości Polinyà koło Barcelony, gdzie posiada siedzibę i główny zakład. W procesie logistycznym stawia na nowoczesne technologie i innowacyjność, ponieważ dzięki nim osiąga wysoką wydajność, zwłaszcza w zakresie przygotowywania i wysyłki zamówień. Firma powierzyła Mecaluxowi utworzenie dużej strefy kompletacji, w której jest w stanie przygotować 345 zamówień dziennie. W ubiegłym roku magazyn opuściło 789 000 palet. Niebagatelną rolę w zapewnieniu sprawnej obsługi tak dużego przepływu towaru odgrywa system zarządzania magazynem Easy WMS.

O firmie Nupik Internacional

Powstała w 1985 roku firma Nupik Internacional jest na hiszpańskim rynku liderem w produkcji ekologicznych naczyń, sztućców i opakowań jednorazowych zarówno dla użytku przemysłowego, jak i domowego.

Nupik Internacional zatrudnia blisko 200 pracowników. Swoje produkty eksportuje do Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii i kilku krajów arabskich, a także prowadzi produkcję na zamówienie innych firm, które sprzedają je pod własnymi markami.

Firma stawia na zrównoważony rozwój przemysłu i ochronę środowiska, dlatego stworzyła linię produktów ekologicznych i biodegradowalnych – NaturGo. Wyroby, które mogą zostać poddane recyklingowi, są produkowane z takich surowców jak trzcina cukrowa, celuloza i drewno, pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Dwa magazyny połączone z fabryką

Eduard Pinosa, Menadżer ds. Logistyki w firmie Nupik Internacional, wyjaśnia, że „aby ograniczyć rozproszenie logistyki i skoncentrować całą działalność w jednym miejscu”, zdecydowano się wybudować w miejscowości Polinyà, ok. 30 km od Barcelony, główny zakład, w którym odbywa się produkcja, składowanie, kompletacja i wysyłka zamówień.

Centralizacja całej logistyki była naszym kluczowym celem. Połączenie magazynu i fabryki (w której produkcja odbywa się przez całą dobę) pozwoliło nam znacząco obniżyć koszty” – wskazuje Eduard Pinosa.

Oczywistym krokiem była także automatyzacja procesu na wszystkich możliwych etapach, zwłaszcza w zakresie transportu bliskiego i przygotowywania zamówień. W tym celu zastosowano układnice, przenośniki i wózki wahadłowe, a także robota antropomorficznego, dzięki czemu w okresie szczytowego natężenia prace przebiegają z szybkością umożliwiającą realizowanie 345 zamówień dziennie. Jak zauważa Eduard Pinosa, „automatyzacja logistyki jest istotnym czynnikiem w zwiększeniu sprzedaży”.

W obiekcie znajdują się dwie hale magazynowe wyposażone w automatyczne systemy składowania, które mieszczą łącznie 28 000 palet z asortymentem liczącym 3890 pozycji.

Jedna z hal to automatyczny magazyn samonośny, w którym firma składuje 24 188 palet z surowcami i gotowymi produktami. Jego konstrukcję nośną tworzą regały, które utrzymują ciężar magazynowanych ładunków, a jednocześnie stanowią konstrukcję nośną dla okładziny ścian i dachu obiektu.

Obok znajduje się druga hala, w której powstała zautomatyzowana strefa składowania, a także obszar kompletacji i wysyłek. Wydzielono tutaj również obszar, do którego trafia towar z innych fabryk Nupik Internacional (ok. 950 palet dziennie).

Centrum produkcyjno-logistyczne w Polinyà jest bardzo dobrze skomunikowane. Hale magazynowe są połączone ze sobą systemem przenośników biegnącym nadziemnym łącznikiem. Z kolei automatyczny transport ładunków pomiędzy oboma magazynami i halą produkcyjną odbywa się za pomocą podziemnego tunelu. Przenośniki gwarantują stały i wydajny transport ładunków pomiędzy wszystkimi obszarami.

W obiekcie zainstalowano również sześć wind łączących poszczególne kondygnacje magazynów. Windy łączą również magazyn samonośny z halą produkcyjną.

Dwa automatyczne systemy składowania

Oba magazyny są wyposażone w automatyczne systemy składowania:

  1. Automatyczny magazyn akumulacyjny przeznaczony do produktów szybko rotujących (kategorie A i B). Regały obsługiwane są przez układnice dwukolumnowe i wózki automatyczne, które transportują palety wewnątrz kanałów towarowych. System ten jest idealny w przypadku składowania wielu palet z tym samym produktem.
  2. Regały o podwójnej głębokości obsługiwane przez układnice. System ten jest przeznaczony dla produktów o niskim tempie rotacji (kategoria C), z których większość trafia do strefy kompletacji, a pozostałe (spersonalizowane) są przemieszczane całymi paletami, bez konieczności dzielenia, bezpośrednio do strefy wysyłek.

Aby precyzyjnie kontrolować tak liczny asortyment i duży stan magazynowy, w obiekcie wdrożono system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux. „Potrzebowaliśmy oprogramowania dostosowanego do procesów zachodzących w naszym magazynie i pozwalającego na integrację z ERP SAP. Easy WMS doskonale radzi sobie z dużym natężeniem pracy w naszym magazynie, a przy tym jest bardzo intuicyjny i łatwy w użyciu” – nadmienia Menadżer ds. Logistyki w firmie Nupik Internacional.

System identyfikuje palety z towarem (859 dziennie) w trakcie ich przyjmowania z produkcji i wyznacza dla nich miejsca składowania w którymś z magazynów w zależności od tempa rotacji, a także na podstawie zdefiniowanych parametrów mających na celu optymalizację wydajności. Identyfikacja wszystkich produktów umożliwia ich śledzenie, monitorowanie stanu magazynowego i dokładną lokalizację każdego ładunku w czasie rzeczywistym.

Eduard Pinosa – Menadżer ds. Logistyki w firmie Nupik Internacional
Oba magazyny przeszły nasze oczekiwania. Dzięki automatyzacji logistyki możemy doskonalić procesy, aby móc dostosowywać się do wymogów naszych klientów. Naszym celem jest obecność zarówno na rynku krajowym, jak i na międzynarodowym, dlatego potrzebowaliśmy systemów składowania, które pozwoliłyby nam skutecznie konkurować w zakresie jakości i niezawodności obsługi”.

Przygotowywanie zamówień

Strefa kompletacji została zaprojektowana tak, aby umożliwiać sekwencyjne przygotowywanie i wysyłkę dużej liczby zamówień w jak najkrótszym czasie.

Trzech operatorów jest w stanie przygotować wszystkie zamówienia w ciągu jednej zmiany. Nasza działalność charakteryzuje się sezonowością i w czasie największego natężenia pracy realizujemy dziennie nawet 345 zamówień, składających się średnio z 14 pozycji” – wskazuje Eduard Pinosa.

Jednocześnie można przygotować 32 zamówienia. Kompletacja odbywa się na trzy sposoby:

  • Kompletacja automatyczna – robot antropomorficzny może przygotowywać trzy zamówienia naraz. Potrafi w ciągu godziny ułożyć na paletach 150 warstw, czyli ponad 1000 kartonów. Easy WMS optymalizuje sposób piętrzenia i sekwencjonowania, skracając czas i obniżając koszty przygotowywania zamówień.
  • Kompletacja półautomatyczna – robot rozpoczyna kompletację, po czym wózek wahadłowy transportuje paletę do jednego z szesnastu ręcznych stanowisk kompletacyjnych. Znajduje się tutaj przenośnik z powtórnym obiegiem, gdzie palety oczekują na produkty brakujące do zamówienia, co zapobiega spowalnianiu kompletacji innych zamówień.
  • Kompletacja ręczna – stanowiska ręcznej kompletacji wyposażone są w urządzenia świetlne systemu PTL (pick-to-light), które wskazują operatorom, jakie produkty i w jakiej ilości należy pobrać, co stanowi gwarancję efektywnej i bezbłędnej kompletacji.

Sekwencyjność to jedna z kluczowych cech przygotowywania zamówień w tym magazynie. Easy WMS organizuje dostawy produktów do strefy kompletacji w taki sposób, aby zamówienia były przygotowywane w kolejności, w jakiej będą wysyłane do odbiorców. Przenośnik z powtórnym obiegiem zaopatruje stanowiska kompletacyjne w odpowiednim momencie.

Sekwencyjność wysyłek

Gotowe zamówienia są transportowane za pomocą wózków wahadłowych do strefy foliowania, gdzie są owijane folią z szybkością ponad 70 palet na godzinę. Następnie zaopatruje się je w etykiety i windami dostarcza do strefy wysyłek. Tutaj odbywa się też etykietowanie palet dostarczonych bezpośrednio z magazynu, z pominięciem strefy kompletacji.

W magazynie zamontowano 24 kanały przepływowe mieszczące na głębokość po 11 palet. Pełnią one funkcję bufora. Palety z towarem oczekują tu na załadunek zgodnie z kolejnością ustaloną przez Easy WMS.

Palety z trzech kanałów buforowych stanowią pełny załadunek jednej ciężarówki. Wózek wahadłowy, który może przewieźć dwie palety naraz, dostarcza je do odpowiednich kanałów zgodnie z poleceniami Easy WMS. Ładunki są grupowane według tras, pojazdów, odbiorców, zamówień i innych kryteriów, co stanowi zakończenie całego procesu sekwencjonowania.

W okresie największego popytu na nasze produkty wysyłamy ok. 2400 palet dziennie. W minionym roku magazyn opuściło 789 000 palet” – wylicza Eduard Pinosa.

Produkty przyjazne dla środowiska

Niedawno firma Nupik Internacional zainaugurowała nową linię produktów, NaturGo, która jest wyrazem jej troski o stan środowiska naturalnego oraz odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną w społeczeństwie. Są to naczynia i sztućce produkowane z surowców biodegradowalnych.

Kilka metrów od automatycznego magazynu samonośnego powstał nowy zakład produkcyjny przeznaczony specjalnie do wytwarzania tej linii produktów. Mecalux wyposażył strefę składowania w tym obiekcie w regały paletowe i regały wjezdne, mieszczące łącznie 4070 palet.

Zaletą regałów paletowych jest możliwość ich przystosowania do każdej jednostki ładunkowej, niezależnie od jej wagi i wymiarów. Natomiast regały wjezdne to system składowania akumulacyjnego, który umożliwia znaczne zagęszczenie ładunków, do 10 palet na głębokość.

Konsolidacja i ekspansja międzynarodowa

Dzięki nowoczesnemu zapleczu logistycznemu Nupik zapewnia swoim odbiorcom szybką i wysokiej jakości obsługę. Technologia umożliwia przygotować i wysłać 345 zamówień dziennie do klientów krajowych i zagranicznych. Nadzór Easy WMS nad przygotowywaniem zamówień sprawia, że ryzyko błędów jest minimalne.

Centralizacja i połączenie działalności logistycznej z produkcją znacząco usprawniły cały łańcuch dostaw firmy Nupik. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy magazynem a liniami produkcyjnymi pozwoliła zredukować koszty transportu i obsługi towaru.

Korzyści dla firmy Nupik Internacional

  • Centralizacja logistyki: skoncentrowanie w jednym miejscu oraz skomunikowanie magazynu i fabryki usprawniło procesy logistyczne, a jednocześnie obniżyło koszty operacyjne w tym obszarze.
  • Pełna kontrola: dzięki Easy WMS Mecaluxu Nupik kontroluje wszystkie procesy i operacje zachodzące w całym obiekcie, a także precyzyjnie monitoruje wszystkie produkty od momentu, kiedy opuszczają fabrykę, do chwili ich wysłania do odbiorców.
  • Automatyzacja operacji: wdrożenie rozwiązań automatycznych umożliwiło firmie Nupik pracę przez 365 dni w roku, eliminację błędów oraz optymalizację obiegu ładunków w centrum produkcyjnym i magazynie.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę