Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Podwojenie pojemności magazynowej i ograniczenie kosztów dzięki systemom Movirack i push-back

Rozwój Havi Logistics dzięki zastosowaniu regałów przesuwnych Movirack

Havi Logistics
Havi Logistics, przedsiębiorstwo założone w 1981 roku w Niemczech jako mała firma rodzinna, dziś znajduje się w czołówce dostawców zintegrowanych usług logistycznych. Dysponuje 48 centrami logistycznymi i zatrudniaja ponad 5 tysięcy pracowników. Jej klienci to między innymi sieci restauracyjne (np. McDonald’s), czy sklepy przy stacjach benzynowych BP. Tempo wzrostu postawiło firmę przed koniecznością powiększenia centrum logistycznego we włoskim Lodi. Zadanie to powierzono firmie Mecalux.
Podwojenie pojemności magazynowej i ograniczenie kosztów dzięki systemom Movirack i push-back

Potrzeby Klienta

Centrum logistyczne Havi Logistics w Lodi powstało 2009 roku, z myślą o obsłudze 4566 palet. Ze względu na ciągły rozwój firmy i rozszerzenie grona klientów, a przez to również zwiększenie ilości składowanych i dystrybuowanych produktów, obiekt w krótkim czasie stał się niewystarczający.
W związku z tym konieczne stało się zwiększenie powierzchni magazynowej, wynoszącej pierwotnie
4870 m2.

Istotny był również charakter działalności Havi Logistics, firmy zarządzającej łańcuchami dostaw produktów o różnych terminach ważności, z wielu branż: produktów mrożonych, warzyw i owoców, mięsa, produktów mlecznych, środków czystości etc. W związku z tym, w modernizowanym magazynie konieczne było utrzymanie istniejącego podziału na cztery strefy magazynowe i obsługi ładunków o różnej temperaturze składowania. Wymagane było również zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego na wszystkich etapach procesu tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne warunki przechowywania produktów żywnościowych składowanych i dystrybuowanych przez firmę.

Jak komentuje Massimo d’Alessandro, Dyrektor ds. Operacyjnych w Havi Logisticts Italia: „Punktem startowym dla tego projektu była konieczność obniżenia kosztów magazynowania w celu pozyskania nowych klientów. Łączy on dwie technologie: regały paletowe oraz regały przesuwne Movirack. Połączenie dwóch typów systemów składowania pozwala na zmniejszenie wymiarów budynku niezbędnego do obsługi danej ilości palet.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

W celu sprostania wymaganiom Klienta, Mecalux opracował szczegółowe plany przebudowy istniejącej instalacji. Z uwagi na to, że priorytetem było zwiększenie pojemności magazynowej, zdecydowano się na zastosowanie regałów przesuwnych Movirack. Rozwiązanie to pozwala zmaksymalizować pojemność magazynu niezależnie od temperatury panującej w nim. Zastosowanie regałów przesuwnych umożliwiło wzrost pierwotnej pojemności centrum logistycznego Havi Logistics z 4566 do 12 500 palet, a także wzrost powierzchni składowania z 4870 m2 do 10 000 m2.

Zgodnie z wymaganiami Klienta zachowano podział na cztery strefy składowania o różnych temperaturach, jednak został zmieniony ich układ. Ponadto w każdej z nich zastosowano rozwiązania magazynowe dostosowane do danego typu produktu:

 

 • Strefa produktów suchych (temperatura otoczenia): zainstalowano w niej regały przesuwne Movirack, o łącznej długości 370 metrów i wysokości 9 metrów. System ten pozwala wyeliminować zbędne korytarze obsługowe, ponieważ regały zamontowane są na podstawach ruchomych poruszających się po szynach zamontowanych w posadzce. Operator przekazuje polecenie otwarcia żądanego korytarza za pomocą pilota lub ręcznie naciskając przycisk na pulpicie sterowniczym. W celu umożliwienia dostępu do składowanych palet podstawy rozsuwają się otwierając tylko ten korytarz roboczy, w którym przeprowadzane mają być operacje załadunku czy wyładunku, lub zadania związane z kompletacją zlecenia. W strefie produktów suchych zastosowano również system składowania akumulacyjnego push-back, a także regały paletowe. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać wysoki stopień zagęszczenia ładunków i zredukować czas ich obsługi.
 • Strefa produktów schłodzonych: w tej strefie również zainstalowano regały przesuwne Movirack oraz push-back. System push-back pozwala na składowanie do czterech palet na głębokość, a obsługa ładunku odbywa się w systemie LIFO. Zastosowanie obu systemów magazynowych pozwoliło na zagęszczenie składowanych ładunków i znaczną oszczędność miejsca, a także na usprawnienie procesów związanych z kompletacją czy uzupełnieniem stanów magazynowych, co jest kluczowym procesem w przypadku dostaw świeżych produktów.
 • Strefa produktów mrożonych: zastosowanie w tej strefie regałów Movirack pozwala zaoszczędzić energię konieczną do zamrożenia dużych partii towaru. Zamontowano tu również regały wjezdne oraz push-back z torami rolkowymi i wózkami.
 • Strefa cool dock: to obszerna strefa załadunku i rozładunku, która zapewnia komunikację pomiędzy wymienionymi wcześniej strefami składowania. Temperatura w tym obszarze wynosi od 1 do 4 stopni, w związku z czym przeładunek towarów odbywa się bez przerwania łańcucha chłodniczego, co zapewnia utrzymanie jakości i świeżości produktów.

Korzyści dla Klienta

Rozbudowa instalacji zrealizowana przez Mecalux spełniła wszystkie oczekiwania Havi Logistics: oszczędność kosztów, podwojenie pojemności magazynu i utrzymanie wysokiego stopnia produktywności. Dzięki temu firma Havi Logistics może składować szerokie spektrum produktów i nadal świadczyć najwyższej jakości usługi zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom.

Jednym z czynników leżących u podstaw sukcesu tego przedsięwzięcia jest filozofia pracy firmy Mecalux, która towarzyszy Klientowi na wszystkich etapach realizacji projektu. Jak zauważa Massimo d’Alessandro, Dyrektor ds. Operacyjnych w Havi Logistics Italia: „Nasza grupa wybrała Mecalux z wielu powodów. Pierwszym z nich jest to, iż współpraca pomiędzy naszymi firmami trwa już wiele lat. Wyniki tego partnerstwa zawsze były bardzo owocne. Mecalux przeprowadza Klienta przez cały proces realizacji projektu, od początkowej koncepcji aż do jego ostatecznego wdrożenia. Poziom jakości oferowanych produktów i usług świadczonych przez firmę, jest niezmiennie bardzo wysoki.”

Statystyki dotyczące inwestycji są bardzo wymowne. Jak podsumowuje Massimo d’Alessandro:
„O efektywności instalacji najlepiej świadczą dane liczbowe: po pierwsze, obniżono koszty składowania towarów o 64%. Po drugie: pojemność magazynu wzrosła o 55%. Okres zwrotu z inwestycji
wynosi 1–2 lata. Ostatnią, choć nie mniej istotną kwestią jest utrzymanie wysokiej produktywności.”

Dzięki wdrożeniu rozwiązań zaprojektowanych przez Mecalux, centrum dystrybucyjne Havi Logistics w Lodi stało się wzorem opłacalności inwestycji i skuteczności operacyjnej. Pozwala to firmie elastycznie reagować na wyzwania związane z ciągłym rozwojem.

Produkty wykorzystane w realizacji

 • Movirack umożliwia bezpośredni dostęp do każdej palety, a także zagęszczenie ładunków na dostępnej przestrzeni
  Movirack umożliwia bezpośredni dostęp do każdej palety, a także zagęszczenie ładunków na dostępnej przestrzeni
 • Operator wybiera korytarz i otwiera go, ręcznie lub za pomocą pilota
  Operator wybiera korytarz i otwiera go, ręcznie lub za pomocą pilota

Dane techniczne

Centrum logistyczne w Lodi, Włochy
Długość: 152 m
Szerokość: 62,5 m
Wysokość: 12 m
Liczba regałów: 60
Liczba korytarzy: 33
Szerokość korytarza: 1612, 3200 i 3600 mm
Liczba regałów przesuwnych Movirack: 10
Liczba regałów push-back: 16
Liczba poziomów ładunkowych: 3, 4 i 5
Wysokość poziomu załadunkowego: 1900, 2550 i 2650 mm
Pojemność jednego miejsca paletowego: 1 i 3
Jednostka ładunkowa: palety o wymiarach 800 x 1200 o wysokości 1650 i 2300 m
Maksymalne obciążenie palety: 1000 kg
Łączna pojemność: 12500 palet
Prośba o informację i/lub ofertę

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80