Firma Steklarna Rogaška scyfryzowała cztery magazyny wyrobów ze szkła kryształowego

Firma Steklarna Rogaška scyfryzowała cztery magazyny wyrobów ze szkła kryształowego

Steklarna Rogaška, producent ekskluzywnych wyrobów ze szkła kryształowego, wdrożył system Easy WMS w czterech magazynach, aby zoptymalizować produkcję.

Steklarna Rogaška

Słoweński producent ekskluzywnych wyrobów ze szkła kryształowego, Steklarna Rogaška, wdrożył system Easy WMS w czterech magazynach. Cyfryzacja zoptymalizowała procesy logistyczne, usprawniając zaopatrywanie linii produkcyjnych, oraz zapewniła pełną widoczność składowanych zapasów.

Steklarna Rogaška: ponad 350 lat tradycji

Firma Steklarna Rogaška została założona w 1927 roku, jednakże tradycje szklarskie w gminie Rogaška Slatina są znacznie starsze i liczą sobie ponad 350 lat. Zdolni rzemieślnicy, korzystając z wzbogacanej od pokoleń wiedzy, przy wsparciu najnowszych technologii, wytwarzają ręcznie przepiękne naczynia zarówno o klasycznym, jak i nowoczesnym wzornictwie. W tym właśnie tkwi tajemnica sukcesu słoweńskich wyrobów na całym świecie, nawet w Hollywood. Firma działa również aktywnie jako sponsor różnych imprez, w tym zawodów sportowych i konkursów piękności.Powstała w 1927 roku firma posiada 4 magazyny o łącznej powierzchni 10 000 m³.

POTRZEBY

  • Sprawne zaopatrywanie produkcji metodą just in time umożliwiające realizację rosnącej liczby zamówień.
  • Jednoczesne monitorowanie zapasów w czterech magazynach zlokalizowanych w różnych rejonach Słowenii.

ROZWIĄZANIE

  • System zarządzania magazynem Easy WMS.

KORZYŚCI

  • Kompletacja i wysyłka 2900 zamówień miesięcznie (7300 palet) zarówno na linie produkcyjne, jak i do odbiorców z całego świata.
  • Scentralizowane zarządzanie w czasie rzeczywistym czterema magazynami składującymi 5000 pozycji asortymentowych: surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz materiałów opakowaniowych.

Steklarna Rogaška elastycznie dostosowuje swój łańcuch dostaw do wymogów klientów z całego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W procesie produkcyjno-magazynowym stosuje metodę just in time, zgodnie z którą wysyła surowce na produkcję w momencie otrzymania zamówienia. Pozwala to utrzymywać minimalny poziom zapasów, który redukuje koszty i zapobiega marnotrawstwu.

„Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom najlepszej obsługi. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w łańcuchu dostaw ulepszenia, takie jak technologie cyfrowe, które pomogą nam uzyskać lepszą kontrolę nad zapasami. Jesteśmy przekonani, że cyfryzacja logistyki to korzyść nie tylko dla nas, ale także dla naszych odbiorców, ponieważ otrzymują obsługę spełniającą ich oczekiwania, a zatem szybkie i bezbłędne dostawy” – wyjaśnia Gregor Vaukan, Kierownik ds. Logistyki odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania magazynem w firmie w Steklarna Rogaška.

W celu realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia, Steklarna Rogaška zwróciła się do firmy Špica, która jest partnerem Mecaluxu działającym na terenie Słowenii. „Špica to ceniony w naszym kraju dostawca rozwiązań cyfrowych dla logistyki. Posiada doświadczony zespół specjalistów, którzy pomogli nam znaleźć system zarządzania magazynem dopasowany do specyfiki działalności naszej firmy” – podkreśla Gregor Vaukan.

Integracja procesów odbywających się w czterech magazynach

Steklarna Rogaška wdrożyła system zarządzania magazynem Easy WMS w czterech obiektach logistycznych: dwóch w gminie Rogaška Slatina (jeden z nich znajduje się przy fabryce) i dwóch w miejscowościach Kozje i Rogatec. „Odwiedziliśmy magazyny jednej ze słoweńskich firm korzystających z Easy WMS, aby móc wcześniej przyjrzeć się, jak działa ten system, i uznaliśmy, że sprawdzi się w naszej logistyce” – zdradza Gregor Vaukan. W czterech magazynach system Easy WMS monitoruje asortyment liczący ponad 5000 produktów, które obejmują surowce, półprodukty i produkty gotowe oraz opakowania.

Przed wdrożeniem Easy WMS firma organizowała najbardziej podstawowe czynności w swoich magazynach za pomocą systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Oprogramowanie to monitorowało przyjęcia i wydania towaru oraz pomagało przygotowywać zamówienia, jednakże w bardzo ograniczonym zakresie.

Rozwiązanie to nastręczało wiele trudności, ponieważ operatorzy musieli ręcznie wprowadzać do systemu ERP wszystkie dane związane z zapasami. Podczas przyjęcia towaru wykonywali dwie dodatkowe czynności: informowali system o dostarczeniu produktu do magazynu, a następnie wskazywali mu miejsce, w którym produkt będzie składowany. Ręczne zarządzanie towarem jest obarczone wysokim ryzykiem błędu, dlatego jak wskazuje Kierownik ds. Logistyki, „często występowały rozbieżności między stanem faktycznym a stanem figurującym w systemie”.

Cyfryzacja zaopatrzenia produkcji metodą just in time

Wraz ze wzrostem sprzedaży logistyka firmy stawała się coraz bardziej złożona i wymagająca. Obsługa papierowej dokumentacji komplikowała i spowalniała pracę, dlatego zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania cyfrowego, które zoptymalizuje proces magazynowy.

„Wiedzieliśmy, że oprogramowanie magazynowe może nie tylko dokładnie śledzić każdy produkt i monitorować jego dostępność, ale także rozdzielać pracę między operatorów i lepiej organizować wszystkie czynności. Przed wdrożeniem Easy WMS borykaliśmy się z wyzwaniami logistycznymi, które należało wyeliminować. Konieczne było usprawnienie kompletacji, ograniczenie błędów inwentaryzacyjnych oraz obniżenie kosztów logistyki” – wylicza Gregor Vaukan.

Jedną z istotnych potrzeb firmy Steklarna Rogaška było zintegrowanie Easy WMS z systemem ERP w celu nawiązania stałej komunikacji i wymiany danych, zmierzających do uzyskania jeszcze bardziej efektywnej organizacji łańcucha dostaw.

Logistyka skoordynowana z produkcją ułatwia realizowanie strategii just in time. Integracja systemów WMS i ERP jest w tym zakresie niezwykle pomocna, ponieważ dzięki niej linie produkcyjne są w odpowiednim momencie zaopatrywane w surowce. Kierownik ds. Logistyki podkreśla, że „połączenie tych dwóch narzędzi zwiększyło wydajność procesów i produktywność personelu”.

Jednoczesne zarządzanie czterema magazynami

Easy WMS każdego dnia zarządza 5000 pozycji asortymentowych biorącymi udział w procesie oraz sprawuje kontrolę nad
110 000 pozycji znajdujących się na stanie magazynowym. Ponadto śledzi w czasie rzeczywistym lokalizację 12 000 palet z surowcami i produktami gotowymi w czterech obiektach.

System kieruje również wszystkimi czynnościami logistycznymi w magazynach firmy Steklarna Rogaška, od momentu przyjęcia surowców i wysłania ich na produkcję po odbiór gotowych produktów i wysyłkę zamówień do klientów.

Operatorzy korzystają z terminali radiowych, na których Easy WMS wyświetla im wskazówki usprawniające wykonanie każdego zadania, m.in. podpowiada, które surowce należy dostarczyć na linie produkcyjne oraz jakie artykuły skompletować i wysłać do odbiorców. Podczas wykonywania tych czynności każdy ruch towaru jest na bieżąco rejestrowany w systemie. „Te informacje są dostępne online i możemy się z nimi zapoznać w dowolnym momencie. Pozwala to śledzić zapasy w czasie rzeczywistym” – wyjaśnia Gregor Vaukan.

Podczas przyjęcia towaru od dostawców ze Słowenii, innych krajów europejskich (zwłaszcza Niemiec i Wielkiej Brytanii) oraz Chin Easy WMS identyfikuje każdą paletę, określając, czy jest to surowiec czy materiał opakowaniowy. Następnie rejestruje ją w bazie danych i na podstawie cech oraz tempa rotacji wyznacza odpowiednie miejsce składowania. Towar wykorzystywany na produkcji jest składowany blisko linii produkcyjnych, co przekłada się na sprawniejsze ich zaopatrywanie.

Obsługa surowców odbywa się metodą FIFO, co oznacza, że paleta, która została odłożona na regał jako pierwsza, opuści go również pierwsza. „FIFO zapewnia nam odpowiednią rotację. W naszych obiektach panuje duży ruch towaru w obu kierunkach. Dlatego musimy zapewnić wysyłkę surowców na produkcję w kolejności, w jakiej zostały dostarczone do magazynu” – wyjaśnia Kierownik ds. Logistyki.

Gotowe produkty opuszczające fabrykę trafiają do odpowiedniego magazynu, gdzie również są umieszczane na regałach według różnych kryteriów, takich jak m.in. wielkość produktu oraz zapotrzebowania w celu skompletowania oczekującego zamówienia.

Optymalizacja przygotowywania zamówień

Wdrożenie systemu Easy WMS największe korzyści przyniosło na etapie przygotowywania zamówień. „Kompletacja przebiega teraz znacznie sprawniej i dokładniej. Dzięki zautomatyzowaniu zadań administracyjnych operatorzy naszych magazynów mogą się skoncentrować wyłącznie na jak najszybszym pobraniu i wysłaniu towaru do klientów” – zauważa Kierownik ds. Logistyki.

W magazynach firmy Steklarna Rogaška jest realizowanych 2900 zamówień miesięcznie, co oznacza, że w ciągu tego okresu na linie produkcyjne lub do odbiorców na całym świecie trafia 7300 palet. Aby przy tak dużym natężeniu pracy nie dochodziło do opóźnień i błędów, warunkiem koniecznym jest sprawowanie precyzyjnej kontroli nad procesem i zapasami, sprawny ruchu towaru oraz wysoka produktywność personelu, jaką zapewnia system Easy WMS.

Przed wdrożeniem oprogramowania magazynowego w obiektach firmy Steklarna Rogaška zarządzanie towarem odbywało się z użyciem papierowych dokumentów. Operatorzy przygotowywali zamówienia na podstawie wydrukowanej listy, która szybko się dezaktualizowała w miarę napływu nowych zamówień, utrudniając weryfikację zamówień pod kątek ich kompletności.

„Dzięki cyfrowemu narzędziu, takiemu jak Easy WMS, nie musimy już drukować dokumentów, które za chwilę są nieaktualne. Teraz operatorzy pracują zgodnie z poleceniami systemu wyświetlanymi na terminalach radiowych, co sprawia, że szybciej kompletują zamówienia” – wyjaśnia Gregor Vaukan.

Cyfryzacja umożliwia szybkie i bezbłędne zlokalizowanie produktów potrzebnych do skompletowania zamówień. „Operatorzy zajmujący się kompletacją nie muszą już szukać produktów po całym magazynie, ponieważ system wskazuje ich dokładną lokalizację. Ponadto Easy WMS wyznacza optymalne trasy, aby pokonywali jak najkrótsze odległości” – wylicza zalety systemu Kierownik ds. Logistyki.

Po przygotowaniu wszystkich zamówień dział logistyki przypisuje je do odpowiedniej firmy transportowej, odpowiedzialnej za ich dostarczenie odbiorcom. Przed cyfryzacją operatorzy ręcznie tworzyli packing list, czyli wykaz zawartości zamówień. Ręczne wprowadzanie danych do systemu ERP było jednak bardzo pracochłonne. „Teraz oprogramowanie magazynowe tworzy taką listę automatycznie, co pozwoliło nam zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy” – podkreśla Gregor Vaukan.

Sprawne zarządzanie czterema magazynami

Steklarna Rogaška to producent cieszący się uznaniem na całym świecie, ponieważ stawia na najwyższą jakość nie tylko swoich wyrobów, ale również procesu logistycznego, od którego zależy sprawna realizacja zamówień. Dzięki wdrożeniu oprogramowania magazynowego firma zyskała pełną widoczność całego łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Easy WMS zarządza obsługą czterech magazynów słoweńskiej firmy, co przekłada się na doskonałą synchronizację produkcji i logistyki. System umożliwia monitorowanie dostępności zapasów i przebiegu procesów.

„W swojej działalności realizujemy koncepcję ciągłego doskonalenia, aby móc zawsze spełniać zmieniające się potrzeby rynku. Pragniemy dalej się rozwijać i być dla naszych klientów niezawodnym partnerem” – podsumowuje Kierownik ds. Logistyki.

Easy WMS spowodował ogromną, niezwykle korzystną zmianę w naszym łańcuchu dostaw. Możemy teraz monitorować poziom zapasów 5000 produktów, które składujemy w czterech magazynach. Znacząco usprawniliśmy również kompletację zamówień. Pozwoliło nam to zwiększyć produktywność, co przekłada się na większe zadowolenie klientów.

Gregor VaukanKierownik ds. Logistyki w firmie Steklarna Rogaška

 

Fotografia: Iztok Nikolić

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta