Metoda FIFO to strategia zarządzania asortymentem, zgodnie z którą produkty są wysyłane zgodnie z kolejnością ich przyjęcia do magazynu

Zarządzanie stanem magazynowym na przykładzie metody FIFO

05 maj 2023

Metoda FIFO (first in, first out) to strategia organizacji asortymentu, która umożliwia idealną rotację produktów – pierwszy ładunek wprowadzony do magazynu opuszcza go również jako pierwszy.

Aby składowanie według metody FIFO przebiegało wydajnie, należy m.in. odpowiednio zagospodarować przestrzeń magazynu oraz dobrać do niego systemy magazynowe, które ułatwią właściwą organizację asortymentu.

Na czym polega metoda FIFO?

Strategia FIFO jest metodą zarządzania stanem magazynowym, która zakłada obsługę ładunków zgodnie z kolejnością ich przyjęcia. Jako pierwsze opuszczają magazyn artykuły o krótkim terminie ważności lub te, które szybko się starzeją.

Metoda FIFO wdrażana jest w magazynach, gdzie składowane są produkty nietrwałe lub materiały, których stan ulega pogorszeniu, jeśli są składowane zbyt długo. Ta strategia logistyczna umożliwia właściwe zarządzanie stanem magazynu, zapobiegając stratom i nadmiernym kosztom spowodowanym psuciem się asortymentu.

Niniejszą metodę zarządzania stanem magazynowym wykorzystuje m.in. sektor rolno-spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny czy tekstylny, aby osiągnąć idealną rotację ładunków oraz zapewnić stały ruch produktów.

Metoda składowania FIFO jest często stosowana w przemyśle rolno-spożywczym
Metoda składowania FIFO często stosowana jest w sektorze rolno-spożywczym

W niektórych magazynach możliwe jest zastosowanie strategii składowania LIFO (last in, first out). Ta metoda z kolei zakłada, że artykuły zostaną rozdystrybuowane w kolejności odwrotnej do ich przyjęcia do magazynu.

Zalety metody FIFO

Zalety wdrożenia strategii zarządzania stanem magazynowym first in, first out są następujące:

  • Idealna rotacja produktów – jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w magazynach charakteryzujących się dużą liczbą przyjęć i wydań ładunków. FIFO umożliwia idealną rotację produktów poprzez organizację wysyłek według kolejności przyjęcia towaru.
  • Zmniejszenie ryzyka przeterminowania lub zestarzenia produktów – towary są składowane przez ograniczony czas, dzięki czemu zapobiega się ich zestarzeniu lub przeterminowaniu.
  • Kontrola jakości – poprzez monitorowanie przyjęć i wydań towaru w magazynie maleje ryzyko wystąpienia strat w produktach.

Przy wprowadzaniu metody FIFO kierownik magazynu musi zorganizować – albo przeorganizować – przepływy pracy celem poprawy wydajności logistycznej. Omawiana strategia składowania wymaga ścisłej kontroli stanu magazynowego, która może okazać się nieosiągalna w przypadku zarządzania ręcznego. Digitalizacja zarządzania asortymentem za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS) gwarantuje uporządkowane rozmieszczenie produktów według kolejności ich przyjęcia.

Rozwiązania logistyczne dla metody FIFO

Dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie logistyki wewnętrznej umożliwiających wdrożenie strategii FIFO w magazynie.

Częstą praktyką jest wymiana ręcznego zarządzania asortymentem na oprogramowanie magazynowe, które likwiduje ryzyko popełnienia błędu w zakresie organizacji produktów. Tak postąpiła hiszpańska firma winiarska Viñas Familia Gil, która stosuje system Easy WMS do monitorowania stanu magazynowego. W magazynie producenta win strategia FIFO odgrywa kluczową rolę w procesie odpowiedniego rozmieszczenia 12 milionów butelek wina rocznie. Dzięki oprogramowaniu Mecaluxu firma ma pewność, że produkty są obsługiwane zgodnie z metodą FIFO – w pierwszej kolejności składuje się i wysyła palety z winami, które zostały zabutelkowane najwcześniej. „Oprogramowanie jest w stanie zapewnić m.in. optymalizację obiegu ładunków, śledzenie i pełną identyfikowalność produktów oraz przyspieszenie wykonywania prac magazynowych. Ponadto umożliwia nam sprawne przyjmowanie towaru z różnych winiarni, dostarczając wszystkie niezbędne dane produktów oczekujących na przyjęcie”, wskazuje Diego Lozano, Dyrektor Operacyjny firmy.

Aby osiągnąć jak największą wydajność metody FIFO, należy wyposażyć instalację w systemy składowania, które usprawnią rotację produktów. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem w magazynach stosujących omawianą strategię są regały przepływowe, czyli akumulacyjny system składowania, wyposażony w rolkowe kanały składowania o minimalnym spadku. Towar wprowadzany jest do regałów od strony korytarza załadunku, po czym pod wpływem grawitacji przemieszcza się na rolkach regału do przeciwległego końca, gdzie znajduje się korytarz rozładunku. W tym systemie składowania pierwsza paleta wprowadzona do regału opuszcza go jako pierwsza, dzięki czemu skrupulatnie przestrzegana jest rotacja produktu.

System Pallet Shuttle umożliwia zastosowanie metody FIFO w zarządzaniu magazynem
System Pallet Shuttle umożliwia zastosowanie metody FIFO w zarządzaniu ładunkami

Jednym z systemów składowania, który zwiększa wydajność metody FIFO, jest półautomatyczny Pallet Shuttle, czyli rozwiązanie polegające na zastosowaniu jednego lub kilku wózków z napędem, które autonomicznie obsługują ładunki. Strategia first in, first out w magazynie polega na instalacji bloku regałów z dwoma korytarzami roboczymi – jeden z nich służy do wprowadzania, a drugi do pobierania palet. Wewnątrz kanału wózek elektryczny automatycznie odkłada i pobiera palety z miejsc składowania.

Operator logistyczny Genta wybrał półautomatyczny system Pallet Shuttle firmy Mecalux do swojego magazynu, aby zarządzać asortymentem według metody FIFO. „To rozwiązanie zapewnia idealną rotację produktów”, podkreśla właściciel firmy – Domenico Genta. System Pallet Shuttle ograniczył do minimum czas przeprowadzania operacji, ponieważ operatorzy nie muszą wjeżdżać w głąb korytarzy celem odłożenia lub pobrania palety.

Magazyny automatyczne również mogą działać według metody FIFO. Przykładowo, przedsiębiorstwo mleczarskie Esnelat (Grupa Iparlat) wyposażył swoje centrum logistyczne w Hiszpanii w rozwiązania automatyczne Mecaluxu umożliwiające wydajny transport, składowanie i wysyłkę produktów o krótkim terminie ważności. W przypadku tej firmy strategia FIFO jest niezbędna. Palety z mlekiem w kartonach muszą być składowane i wysyłane w sposób zorganizowany według daty produkcji i przydatności do spożycia. Robotyzacja usprawnia przeprowadzanie operacji i zapobiega pomyłkom, a także umożliwia zaawansowane zarządzanie towarem. „Produkujemy, składujemy i wysyłamy około 300 milionów litrów mleka i nabiału na rok. Z logistycznego punktu widzenia liczba ta odpowiada 350 000 palet rocznie o określonych cechach, rotacji i poziomie popytu. Odpowiednie zarządzanie każdym produktem według metody FIFO oraz skrupulatne śledzenie ich lokalizacji w magazynie jest konieczne” – wyjaśnia Esteban Robles, dyrektor techniczny firmy. Aby móc monitorować asortyment w czasie rzeczywistym firma zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania Easy WMS Mecaluxu, który koordynuje i nadzoruje wszystkie ruchy palet w magazynie.

Oprogramowanie Easy WMS ułatwia wdrożenie metody FIFO w zarządzaniu asortymentem
Oprogramowanie Easy WMS umożliwia wdrożenie metody FIFO w zarządzaniu asortymentem

Metoda FIFO umożliwia maksymalne zwiększenie wydajności magazynu

Skuteczne wdrożenie metody FIFO musi iść w parze z systemami składowania, które umożliwią idealną rotację towaru oraz z systemem zarządzającym, który będzie nadzorował wejścia i wyjścia produktów. Firmy posiadające wiele artykułów o wysokiej rotacji sięgają po rozwiązania automatyczne, aby usprawnić przeprowadzanie operacji i zwiększyć wydajność swoich instalacji logistycznych.

Wyposażenie magazynu w systemy składowania odpowiednie dla strategii FIFO warto powierzyć dostawcy zintegrowanych rozwiązań logistycznych, posiadającemu odpowiednie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań magazynowych. Jeśli chcesz czerpać jak najwięcej korzyści ze swojego łańcucha dostaw, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.