Listy kompletacyjne pomagają określić kolejność pobierania produktów z magazynu

Lista kompletacyjna – sposób na uniknięcie błędów

01 mar 2021

Listy kompletacyjne (ang. picking lists) sporządza się w celu ustalenia kolejności pobierania z magazynu produktów wchodzących w skład zamówień. Są to dokumenty przeznaczone do użytku wewnętrznego, bardzo użyteczne dla pracowników magazynu (w większości przypadków list nie przesyła się klientom).

Sposób tworzenia list i zawarte w nich informacje zależą w dużej mierze od stosowanej metody kompletacji oraz wyposażenia magazynu. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie dane powinna zawierać lista kompletacyjna oraz jakie korzyści przynosi system zarządzania magazynem z funkcją automatycznego tworzenia takich dokumentów.

Jakie dane powinna zawierać lista kompletacyjna?

W liście kompletacyjnej powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji produktów w magazynie oraz określeniem optymalnej kolejności ich pobierania. Standardowe informacje ujęte w dokumencie:

– Numer listy kompletacyjnej

Każda lista powinna być opatrzona unikatowym numerem identyfikacyjnym w celu usprawnienia prowadzenia rejestru i uniknięcia tworzenia się duplikatów.

– Dane dotyczące zamawiającego

Informacje te nie są niezbędne w realizacji procesu kompletacji, ale zdecydowanie ułatwiają identyfikację i weryfikację zamówień, zwłaszcza w przypadku kompletacji grupowej (batch picking), w której produkty wchodzące w skład jednego zamówienia są obsługiwane przez wielu operatorów pracujących w rożnych strefach.

– Dane dotyczące zamówienia

Każde zamówienie posiada odrębny numer zawierający indywidualne dane jak np. data zamówienia, kod kreskowy do skanowania czy przypisany numer rampy wysyłkowej.

– Informacje na temat produktów

Najważniejszy element każdej listy kompletacyjnej obejmujący:

  • Numery identyfikacyjne (SKU – stock keeping unit) poszczególnych jednostek asortymentowych.
  • Opis produktu – krótki opis lub zdjęcie produktu widniejące na liście usprawnia cały proces i pozwala ograniczyć ryzyko błędów w procesie kompletacji. Zależnie od właściwości składowanych towarów konieczne może okazać się podanie dodatkowych danych jak wielkość czy waga lub rodzaj jednostki (pojedynczy produkt bądź opakowanie zbiorcze).
  • Liczbę sztuk do pobrania dla każdego typu jednostki asortymentowej (SKU) – jeżeli w magazynie jest stosowane oprogramowanie do zarządzania, ilości podane na liście kompletacyjnej będą automatycznie odejmowane od stanu magazynowego w miarę postępów w procesie kompletacji.
  • Informacje dotyczące lokalizacji produktów w magazynie – uwzględnienie lokalizacji poszczególnych produktów pozwala zoptymalizować ruchy pracowników oraz skrócić trasy przebywane przez nich podczas kompletacji, a w efekcie szybciej przygotować zamówienie do wysyłki.
Pojemniki z produktami z listy kompletacyjnej są oznaczone unikatowymi kodami, które ułatwiają rejestrację danych w systemie WMS
Pojemniki z produktami z listy kompletacyjnej są oznaczone unikatowymi kodami, które ułatwiają rejestrację danych w systemie WMS

Obsługa list kompletacyjnych przy użyciu systemu WMS

Jak przygotowuje się listy kompletacyjne przy użyciu systemu do zarządzania magazynem? Wyjaśnimy to na przykładzie oprogramowania Easy WMS firmy Mecalux, w którym dokumenty te obsługuje się w sekcji dotyczącej prac magazynowych. Dostępne są tu funkcje ułatwiające organizację zaopatrzenia, kompletacji i pakowania oraz przygotowania zamówień do wysyłki.

Oprogramowanie jest bardzo elastyczne, ponieważ umożliwia dostosowanie opcji kompletacji do bieżących potrzeb. Zależnie od zakresu danych logistycznych wprowadzanych do systemu listy mogą być generowane ręcznie lub automatycznie. Na każdym etapie tworzenia listy kompletacyjnej pracownik magazynu może ręcznie modyfikować jej zawartość, pomijając pewne punkty zestawienia lub odnotowując stosowne uwagi.

Automatyczne listy kompletacyjne są generowane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Na podstawie zawartych w nim danych program Easy WMS przygotowuje wykaz produktów do pobrania z uwzględnieniem wielu różnych informacji (układ magazynu, priorytet wysyłki, metoda kompletacji, liczba pracowników magazynu itp.). Po ustaleniu kolejności kompletacji oprogramowanie wyznacza pojemnik do tymczasowego przechowywania produktów wymienionych na liście.

Easy WMS rejestruje wszystkie czynności logistyczne wraz z bieżącą lokalizacją produktów, zapewniając pełną kontrolę nad całym procesem. Aby móc dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby i warunki, w wielu magazynach rezygnuje się z korzystania z papierowych list na rzecz urządzeń wspomagających kompletację (jak systemy kompletacji głosowej (pick by voice) czy terminale radiowe z ekranami).

Przekonaj się w praktyce, w jaki sposób system Easy WMS usprawnia tworzenie list kompletacyjnych. Skontaktuj się z nami i zapoznaj bliżej z wszystkimi dostępnymi możliwościami konfiguracji. Możesz też wszystko sprawdzić samodzielnie, pobierając za darmo wersję Easy Mecalux Basic, w której znajdziesz podstawowe funkcje WMS.