Większość akumulacyjnych systemów magazynowych działa w oparciu o metodę FIFO

Porównanie akumulacyjnych systemów magazynowych

09 lut 2021

Regały przemysłowe, których przeznaczeniem jest składowanie palet, dzielimy na dwie główne grupy: tradycyjne systemy składowania oraz akumulacyjne systemy magazynowe. Drugie z wymienionych rozwiązań jest doskonałym wyborem, gdy kluczową cechą poszukiwanego systemu składowania ładunków powinna być efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej.

Akumulacyjne systemy magazynowe są obszerną grupą rozwiązań magazynowych, w ramach której możemy wyróżnić następujące systemy składowania:

Przyjrzyjmy się kryteriom, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji odnośnie do wyboru konkretnego rozwiązania. Posłużą nam one również do porównania wszystkich wymienionych systemów.

Poszczególne akumulacyjne systemy magazynowe różnią się maksymalną głębokością kanałów regałowych
Poszczególne akumulacyjne systemy magazynowe różnią się maksymalną głębokością kanałów regałowych

Akumulacyjne systemy magazynowe: kryteria porównawcze

  • Różnorodność składowanych SKU: akumulacyjne systemy magazynowe są idealnym rozwiązaniem do składowania wielu palet z tą samą referencją.
  • Głębokość kanałów regałowych: w każdym kanale mogą być przechowywane palety zawierające pojedynczy SKU, więc pojemność rozwiązania będzie zależeć od głębokości kanałów regałowych i liczby palet przeznaczonych na każdą referencję.
  • Rotacja: poszczególne rozwiązania regałowe sprawdzą się w innym stopniu w zależności od rotacji (A-B-C) składowanych produktów.
  • Metoda zarządzania zapasami FIFO lub LIFO: w większości przypadków akumulacyjne systemy magazynowe działają zgodnie z kryterium FIFO, jednak istnieją pewne wyjątki.
  • Produktywność: rozwiązania te różnią się między sobą sposobem i czasem potrzebnym na ich obsługę.
  • Poziom bezpieczeństwa w trakcie obsługi regałów.
  • Wstępne koszty inwestycyjne i zakładane ROI.

Porównanie akumulacyjnych systemów magazynowych

Gdy już poznaliśmy kryteria, według których można oceniać akumulacyjne systemy magazynowe, zestawmy wszystkie posiadane informacje, porównajmy poszczególne rozwiązania i zobaczmy, jakimi właściwościami się cechują.

Kryterium 1. Różnorodność składowanych SKU

Liczba składowanych palet z niejednakowymi SKU będzie mieć wpływ na proces magazynowania. Poszczególne systemy różnią się elastycznością pod względem możliwości magazynowania różnych referencji.

Możliwość składowania różnych SKU
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Niska: w każdym kanale może być składowany tylko jeden typ SKU Średnia/wysoka: w każdym kanale może być składowany tylko jeden typ SKU, jednak w przypadku konstrukcji kilkupoziomowych liczbę tę należy odpowiednio pomnożyć Średnia: w każdym kanale może być składowany tylko jeden typ SKU, jednak w przypadku konstrukcji kilkupoziomowych liczbę tę należy odpowiedni pomnożyć. System ten wymaga minimum 8 palet na głębokość kanału Wysoka: zapewnia bezpośredni dostęp do każdego SKU Średnia/wysoka: w każdym kanale może być składowany tylko jeden typ SKU, jednak w przypadku konstrukcji kilkupoziomowych liczbę tę należy odpowiednio pomnożyć

Kryterium 2. Głębokość kanałów regałowych

W każdym kanale regałowym mogą być składowane tylko jednakowe referencje, więc ich głębokość (i wysokość instalacji) determinuje pojemność magazynową systemu.

Głębokość kanałów według systemu
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Średnia/niska: nie powinna przekraczać głębokości umożliwiającej magazynowanie 8–10 palet Niska: w zależności od urządzeń obsługowych może być ograniczona do 4 palet na głębokość Wysoka: od 8 do 40 palet na głębokość kanału Łączą cechy systemu akumulacyjnego i regałów tradycyjnych, z reguły mogą pomieścić jedną paletę na głębokość kanału Wysoka: kanały mogą mieć do 20 metrów długości

Kryterium 3. Rotacja zapasów

W zależności od rotacji zapasów – wysoka (A), średnia (B), niska (C) – zaleca się stosowanie różnych systemów składowania akumulacyjnego:

Zalecany typ składowanych zapasów pod względem rotacji
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Wysoka rotacja (A) Średnia (B) i wysoka (A) rotacja Wysoka rotacja (A) Średnia (B) i niska (C) rotacja Wysoka rotacja (A)

Kryterium 4. Możliwość pracy w systemie FIFO lub LIFO

Sposób obsługi ładunków (FIFO lub LIFO) ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego doboru regałów. Akumulacyjne systemy magazynowe mogą być stosowane zgodnie z następującymi metodami:

Praca w systemie FIFO lub LIFO
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
FIFO: drive-in LIFO: drive-through LIFO Zarówno FIFO, jak i LIFO, najczęściej stosowany jest w systemie LIFO FIFO i LIFO FIFO

Kryterium 5. Produktywność

W każdym magazynie istnieje delikatna równowaga pomiędzy pojemnością magazynową instalacji a przystępnością jej obsługi. Głębokość kanałów regałowych oraz liczba operacji potrzebnych do obsługi ładunku pozwala określić produktywność akumulacyjnych systemów magazynowych.

Produktywność systemu
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Niska: wymaga pracy wózków widłowych wewnątrz kanałów regałowych Wysoka: obsługa jest bezpośrednia, paleta zawsze jest pobierana z pierwszej pozycji na regale Średnia/wysoka: w zależności czy platforma musi zmienić poziom regału Średnia/niska: ponieważ wymagają każdorazowego otwarcia konkretnego korytarza w celu dostępu do SKU. Kluczową rolę odgrywa zarządzanie miejscem składowania referencji na regałach Wysoka: wózki widłowe nie muszą operować w kanałach regałów

Kryterium 6. Bezpieczeństwo obsługi

Charakterystyka konstrukcji instalacji oraz sposób, w jaki należy ją obsługiwać, będzie mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa użytkowania danego systemu.

Bezpieczeństwo systemu
Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Niskie: manewrowanie urządzeniami do obsługi ładunków w kanałach regałowych zwiększa ryzyko wypadku Wysokie Wysokie Wysokie, regały wyposażone są w systemy bezpieczeństwa (czujniki ruchu, automatyczne zatrzymanie ruchu regałów) Wysokie

Kryterium 7. Rentowność i ROI

Ostatnim kryterium, według którego porównamy akumulacyjne systemy magazynowe, jest koszt, z jakim musi się liczyć przedsiębiorstwo, oraz szacowany zwrot z inwestycji.

Regały wjezdne Regały push-back Pallet Shuttle Regały przesuwne Movirack Regały przepływowe
Inwestycja początkowa jest niska, ale w dłuższej perspektywie czasowej ROI również będzie niskie. Rozwiązanie to wymaga stałej inwestycji w urządzenia przeładunkowe oraz zasoby ludzkie Początkowa inwestycja jest wysoka, jednak w porównaniu do regałów wjezdnych wymaga mniejszych inwestycji w urządzenia przeładunkowe Wysokość początkowej inwestycji można określić jako „średnią”, ponieważ jest to zakup rozwiązania automatycznego. Jednak efektem jest wysoka wydajność systemu Pozwala uzyskać ROI w niedługim okresie, wysokość wstępnej inwestycji jest na średnim poziomie. Przede wszystkim zwiększa efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej Zwrot z inwestycji następuję w niedługim okresie. Poziom początkowej inwestycji jest wysoki. Wymaga mniejszej liczby urządzeń do obsługi, ale potrzebuje więcej przestrzeni magazynowej

Który akumulacyjny system magazynowy wybrać?

Porównaliśmy akumulacyjne systemy magazynowe pod względem wszystkich założonych kryteriów, więc który z nich należy wybrać? Oczywiście nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Jest to uzależnione od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim należy określić szacowaną liczbę składowanych palet, dostępną przestrzeń magazynową i wymagane urządzenia przeładunkowe, a także sposób, w jaki towary będą obsługiwane.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty w kwestii wyboru odpowiedniego rozwiązania, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji i doradzą w wyborze systemu składowania, które najlepiej spełni potrzeby Twojej firmy.