Operator wózka widłowego w trakcie pracy w magazynie chłodniczym

Co to jest łańcuch chłodniczy i jak nim zarządzać?

21 kwi 2020

Łańcuch chłodniczy niesie ze sobą dwa główne wyzwania wobec logistyki magazynowej. Pierwsze z nich to potrzeba optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowej. Drugie wyzwanie to zarządzanie przepływem i składowaniem ładunków zgodnie z panującymi wymogami i regulacjami, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i niezmienność obsługiwanych produktów.

Jednak czym tak naprawdę jest łańcuch chłodniczy i jakie rozwiązania magazynowe są niezbędne, aby prawidłowo magazynować w niskich temperaturach takie produkty jak żywność, środki chemiczne lub farmaceutyki? W tym artykule przyjrzymy się najbardziej skutecznym systemom składowania w magazynach chłodniczych oraz przedstawimy dobre praktyki, które warto stosować, aby uniknąć wystąpień zakłóceń w łańcuchu chłodniczym.

Co to jest łańcuch chłodniczy?

Łańcuch chłodniczy to rodzaj łańcucha dostaw w logistyce, który polega na zapewnieniu niskiej temperatury produktów od momentu ich wytworzenia aż do ich końcowego wykorzystania

Niektóre rodzaje produktów mogą wymagać bardzo niskich temperatur przechowywania, nawet poniżej -10°C czy -18°C. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości formowania się mikroorganizmów, które mogą mieć wpływ na przykład na cechy organoleptyczne lub konsystencję magazynowanych artykułów. Stąd też tak istotne jest zagwarantowanie trwałości łańcucha chłodniczego na każdym jego etapie – wytworzenia produktu, jego transportu, przechowywania w magazynie chłodniczym, przygotowania do wysyłki, a następnie dystrybucji do klienta końcowego.

Porównanie pojemności magazynowej przy zastosowaniu regałów tradycyjnych i regałów przesuwnych Movirack
Porównanie pojemności magazynowej przy zastosowaniu regałów tradycyjnych i regałów przesuwnych Movirack

Magazyn i zarządzanie łańcuchem chłodniczym

Każda chłodnia lub mroźnia w łańcuchu chłodniczym musi spełniać podstawowe wymogi logistyczno-magazynowe. W pierwszej kolejności należy sprecyzować, jaki system składowania należy zainstalować w magazynie. Jego wybór powinien być uzależniony od rodzaju składowanych produktów, ich ilości, rotacji oraz sposobu ich obsługi (manualny, pół automatyczny, automatyczny).

Drugą istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy zarządzaniu łańcuchem chłodniczym, jest . W zależności od ich rodzaju i specyfiki mogą wymagać innej temperatury magazynowania lub indywidualnego podejścia w kwestii transportu lub obsługi.

Rozwiązania magazynowe i systemy bezpieczeństwa

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym systemom magazynowym i bezpieczeństwa, które wykorzystywane są w magazynach chłodniczych. Oto lista rozwiązań, bez zastosowania których żaden łańcuch chłodniczy nie będzie funkcjonował optymalnie:

1. Regały przesuwne Movirack

Movirack, rozwiązanie magazynowe zaprojektowane przez Mecalux, to instalacja, w której regały przemieszczają się na ruchomych platformach wzdłuż zamontowanych w podłożu szyn. Jego największą zaletą jest oraz ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej wymaganej do zapewnienia niskiej temperatury dla magazynowanych produktów. Regały przesuwne Movirack to doskonałe rozwiązanie dla firm, które szukają możliwości składowania dużej liczby ładunków, ale dysponują niedużą powierzchnią magazynową.

2. System Pallet Shuttle

Praca operatorów w niskich temperaturach, jakich wymaga składowanie produktów w ramach łańcucha chłodniczego, z powodu niekorzystnych warunków może być mniej wydajna. Aby tego uniknąć, przedsiębiorstwa decydują się na automatyzację procesów związanych z obsługą ładunków na regałach magazynowych. Pozwala to zmaksymalizować efektywność realizowanych zadań, a także zminimalizować ryzyko występowania pomyłek z powodu „czynnika ludzkiego”, a tym samym zapobiec możliwości zakłócenia funkcjonowania łańcucha chłodniczego.

Takie możliwości zapewnia system Pallet Shuttle. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które może być zastosowane razem z różnymi systemami magazynowymi – regałami o pojedynczej lub podwójnej głębokości, z wykorzystaniem układnic i wózków wahadłowych.

3. System śluz bezpieczeństwa (SAS – Security Airlock System)

SAS, czyli system śluz bezpieczeństwa, to specjalna komora umieszczona pomiędzy magazynem chłodniczym a sąsiadującą strefą składowania. Jest ona oddzielona od nich dwoma wejściami, które nigdy nie są otwarte w tym samym momencie, co pozwala wyeliminować nagłe zmiany temperatury, zachować odpowiedni poziom kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz zminimalizować ujście zimnego powietrza z magazynu chłodniczego.

4. Strefa przeładunkowa w kontrolowanej temperaturze

Aby zapewnić ciągłość łańcucha chłodniczego, należy również przygotować do tego strefę przeładunkową. Ładunek za pomocą przenośników przemysłowych opuszcza magazyn chłodniczy poprzez strefę SAS i dociera do doków przeładunkowych. Istnieje możliwość instalacji specjalnych śluz przeładunkowych, których szczelność umożliwia zachowanie stałej temperatury podczas załadunku produktów do ciężarówek.

5. Sprężarki i parowniki

Podczas projektowania magazynu chłodniczego należy pamiętać o zaplanowaniu miejsca na urządzenia umożliwiające zachowanie niskiej temperatury w obiekcie. Skuteczny łańcuch chłodniczy wymaga optymalnie działającego systemu wentylacji oraz prawidłowej cyrkulacji powietrza w strefie składowania produktów.

Łańcuch chłodniczy: dobre praktyki

Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie magazynowe zostanie zastosowane, warto również pamiętać o dobrych praktykach związanych z zarządzaniem łańcuchem chłodniczym.

1. Minimalizacja pracy manualnej operatorów

Jak już wspominaliśmy przy omawianiu zastosowania systemu Pallet Shuttle, praca operatorów w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, jakie panują w mroźni, cechuje się mniejszą wydajnością. Dlatego dobrą praktyką jest, aby ograniczyć ją do minimum. Dzięki temu zmniejszy się ewentualność występowania pomyłek oraz zwiększy bezpieczeństwo pracowników.

Optymalne rozwiązanie dla tego typu sytuacji to dążenie do zautomatyzowania procesów kompletacji zamówień i instalacja w obrębie magazynu chłodniczego robotów, które bez względu na panującą temperaturę będą pracować z największą wydajnością. W przypadku braku możliwości zastosowania pełnej automatyzacji istnieją rozwiązania, które ułatwią pracę operatorów. Przygotowywanie zamówień może odbywać się z wykorzystaniem urządzeń do kompletacji głosowej (voice picking). Dzięki nim operatorzy mają wolne ręce, co zwiększa liczbę realizowanych operacji, a także eliminuje trudności związane z obsługą standardowych terminali radiowych w rękawicach ochronnych.

2. Śledzenie i identyfikowalność produktów

Specyfika produktów, które muszą być przechowywane w niskiej temperaturze, wymaga szczególnej kontroli w obrębie wszystkich etapów łańcucha chłodniczego. Takie zadanie doskonale spełni zaprojektowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS. Jest on wyposażony w funkcje śledzenia i identyfikacji produktów w czasie rzeczywistym. Pozwala to zagwarantować pełną kontrolę nad przepływem towarów czy zaplanować ich rotację, uwzględniając datę zachowania przydatności produktów (np. żywności).

Zaufaj ekspertom

Zaplanowanie, realizacja a następnie zarządzanie łańcuchem chłodniczym nigdy nie powinno być wynikiem improwizacji lub nieprzemyślanych działań. Jest to złożone zagadnienie, które wymaga wielu dokładnych analiz na temat każdego etapu przepływu towarów. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Firma Mecalux wielokrotnie realizowała projekty, których celem było magazynowanie ładunków w niskich temperaturach i optymalny łańcuch chłodniczy. Wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz kompleksowa obsługa – od wstępnej analizy, przez projekt magazynu, po wdrożenie niezbędnych instalacji oraz rozpoczęcie funkcjonowania obiektu – to główne czynniki, które umożliwiają nam dostarczenie najlepszych magazynów chłodniczych.

Jeśli poszukujesz rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować działanie łańcucha chłodniczego, lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat – skontaktuj się z nami. Specjaliści Mecaluxu z chęcią udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.