Dlaczego technologie magazynowe mają przed sobą przyszłość?

01 wrz 2023

Technologie magazynowe mają ogromny potencjał w zakresie zwiększania wydajności przedsiębiorstw. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Hokeya Mina, profesora Uniwersytetu Stanowego w Bowling Green w stanie Ohio, przedstawia korzyści, jakie niesie zastosowanie najnowszych rozwiązań w procesie logistycznym. „Wraz z szybkim postępem technologii cyfrowych i upowszechnianiem się modelu przemysłu 4.0 wiele firm postrzega inteligentne magazynowanie jako trend przyszłości” – twierdzi profesor, który jest ekspertem w dziedzinie globalnej strategii logistycznej.

Wdrożenie automatycznych rozwiązań i technologii cyfrowych w centrach logistycznych sprzyja poprawie wydajności i zwiększa dynamikę obsługi klientów. Zdaniem profesora Mina „inteligentny magazyn, w którym stosuje się zrobotyzowane urządzenia wykorzystujące uczenie maszynowe, może przynieść wiele korzyści w procesie logistycznym”.

Inteligentne magazynowanie staje się trendem, który zrewolucjonizuje funkcjonowanie magazynów
 

W swoim badaniu, opublikowanym w czasopiśmie „Logistics”, autor wymienia pięć głównych korzyści płynących z wykorzystania technologii takich jak internet rzeczy, systemy zarządzania magazynem i roboty współpracujące (coboty) w obiektach logistycznych:

1. Optymalny poziom zapasów dzięki widoczności łańcucha dostaw

Inteligentne technologie mogą pomóc firmom uniknąć nadmiernych zapasów oraz lepiej dostosować się do zmian zachodzących na rynku i wahań popytu. Systemy uczenia maszynowego poprawiają widoczność łańcucha dostaw, co umożliwia kierownikom magazynów wczesne identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł i podejmowanie działań naprawczych.

„Załóżmy na przykład, że w firmie mają miejsce błędy w zapasach lub opóźnienia w kompletacji zamówień. Dzięki technologii operatorzy mogą natychmiast zidentyfikować, gdzie one powstają, i zadziałać, zanim problemy się pogłębią” – wyjaśnia profesor Min.

2. Sprawniej działający proces i krótszy czas reakcji

Dzięki automatyzacji i monitorowaniu procesów w czasie rzeczywistym źródła nieefektywności są szybko wykrywane i eliminowane, co zwiększa szybkość i jakość obsługi klientów. W inteligentnych magazynach korzystanie z oprogramowania WMS w chmurze (SaaS) pozwala również wyeliminować konieczność czasochłonnych aktualizacji, gdyż czynność ta leży w zakresie kompetencji dostawcy usługi.

3. Wyższa produktywność pracy

Automatyzacja minimalizuje udział człowieka w powtarzalnych, rutynowych zadaniach, odciążając personel i wykorzystując ich potencjał do zajęć o większej wartości dodanej. „Robotyzacja w magazynach pozwala zmniejszyć liczbę pracowników i lepiej przygotować się na okresy o większym natężeniu pracy, takie jak Black Friday czy święta Bożego Narodzenia. Redukuje także czas, jaki operatorzy poświęcają na wykonywanie zadań takich jak kompletacja, pakowanie i wysyłka zamówień” – wylicza autor badania.

4. Wyższy wskaźnik rentowności aktywów

Najnowocześniejsze technologie umożliwiają optymalne wykorzystanie urządzeń magazynowych, co przekłada się na wyższą wydajność zasobów i niższe koszty operacyjne. Technologie magazynowe mogą pomóc organizacjom uzyskać przewagę konkurencyjną i wyższy zwrot z aktywów. Zdaniem profesora Mina „zalety inteligentnego magazynowania sprawiają, że jest to interesująca opcja dla firm, które chcą być zawsze konkurencyjne w nieustannie ewoluującym świecie biznesu”.

5. Lepsza kontrola nad jakością obsługi

W inteligentnych magazynach czujniki monitorują pracę urządzeń transportu wewnętrznego i wykrywają wszelkie anomalie, aby zapewnić odpowiedni serwis oraz ograniczyć przestoje w obsłudze odbiorców. Na przykład wibracje układnicy czy wózka AGV mogą dla kierownika magazynu stanowić informację, że urządzenie wymaga natychmiastowej konserwacji lub naprawy.

Główne motory rozwoju inteligentnego magazynowania

Profesor Hokey Min w swojej publikacji wskazuje kilka elementów, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju inteligentnych magazynów:

Główne motory rozwoju inteligentnego magazynowania
Główne motory rozwoju inteligentnego magazynowania
Źródło: Min, Hokey. 2023. „Smart warehousing as a wave of the future”. Logistics 7(2): 30.
  • Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). W inteligentnym magazynie obiekty fizyczne, czyli urządzenia, są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami za pośrednictwem internetu. Czujniki dostarczają informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając stałe monitorowanie rutynowych czynności, takich jak kontrole jakości, zarządzanie zapasami i planowanie zagospodarowania przestrzeni.
  • System cyberfizyczny (ang. Cyber-Physical System – CPS). Jako rdzeń inteligentnego magazynu, dzięki ścisłej integracji warstwy obliczeń i procesów fizycznych, system cyberfizyczny poprawia łączność między maszynami poprzez wymianę danych w czasie rzeczywistym, usprawniając reakcje np. na błędy, spadek poziomu zapasów i alerty bezpieczeństwa.
  • Przetwarzanie brzegowe (ang. edge computing). Technologia ta umieszcza moc obliczeniową bliżej sieci komputerowej obiektu, dzięki czemu przechowywanie i przetwarzanie danych mogą być wykonywane w miejscu ich powstawania i wykorzystywania, zamiast w centralnej lokalizacji, która może być oddalona nawet o tysiące kilometrów. Zapewnia to nieprzerwaną pracę nawet w magazynach o ograniczonej łączności z internetem.
  • Masowa serwicyzacja (ang. mass servitization). Ten nowy sposób tworzenia wartości dodanej poprzez integrowanie produktów i usług pozwala organizacjom wyróżnić się na tle konkurencji. Wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i narzędziach inteligencji biznesowej do personalizacji zamówień przed ich wysłaniem do klientów.
  • Inteligentna automatyzacja. Wykorzystanie zrobotyzowanych systemów i współpraca człowieka z robotem pozwala optymalizować przepływ towaru, minimalizować liczbę błędów i wykrywać nieprawidłowości w procesie w czasie rzeczywistym. Inteligentna automatyzacja oferuje natychmiastowe środki naprawcze oraz proponuje procedury i narzędzia umożliwiające błyskawiczne rozwiązanie problemów.

Wraz z szybkim postępem technologii cyfrowych inteligentne magazynowanie staje się trendem, który zrewolucjonizuje sposób działania obiektów logistycznych, zapewniając niespotykaną dotychczas szybkość i elastyczność łańcucha dostaw. „Inteligentne magazynowanie sprzyja oszczędności kosztów i niesie nowe możliwości zysków w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym” – podsumowuje autor publikacji.

 


 

Autor badania: Hokey Min, profesor zwyczajny w Katedrze Strategii Globalnego Łańcucha Dostaw im. Jamesa R. Gooda w Schmidthorst College of Business na Uniwersytecie Stanowym w Bowling Green (Ohio, USA).

Publikacja w wersji oryginalnej: Min, Hokey. 2023. Smart warehousing as a wave of the future. Logistics 7(2): 30.